1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šo noteikumu mērķis – noteikt Akcijas “Maigo mirkļu pasts ar Milka” (“Akcija“) norises kārtību, (“Noteikumi“).
1.2. SIA “AD Promo Baltic”, reģistrācijas numurs 40203199564, juridiskā adrese: Klijānu iela 8, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (“Rīkotājs“) organizētā Akcija norisinās no 2024. gada. 22. janvāra līdz 2024. gada 29. februārim (ieskaitot), izņemot gadījumus, kad Akcija tiek pārtraukta pirms termiņa ar Rīkotāja vai Pasūtītāja lēmumu (“Akcijas periods“).
1.3. Akcijas pasūtītājs – “Mondelez Baltic” UAB, reģistrācijas numurs 303046543, juridiskā adrese: Lietuvas Republika, Kauņa, Taikos pr. 88 (“Pasūtītājs“).

1.4. Tiesības piedalīties Akcijā ir visām fiziskajām personām, kuras iegādājas vai atnes Noteikumu 3.1.punktā norādīto(-as) šokolādi(-es) MILKA, kā arī izpilda Noteikumu 2.1.punktā norādītos soļus (turpmāk katra persona, kas piedalās Akcijā – “Dalībnieks“).

1.5. Piedaloties Akcijā, Dalībnieki piekrīt Rīkotāja sūtījumu partnera OMNIVA SIA, reģistrācijas numurs 40103527192, piegādes pakalpojumu standarta noteikumiem (skatīt https://www.omniva.lv/public/files/Parcel_services_TC%20_EN_01NOV2022.pdf) un klientu datu pārvaldības principiem (skat. https://www.omniva.lv/public/files/Principles%20of%20Processing%20Client%20Data.pdf)

1.6. Dalībnieki, piedaloties Akcijā, piekrīt, ka Rīkotājs apstrādās un izmantos viņu personas datus, kā norādīts šajos Noteikumos, kā arī apliecina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem. Dalībnieki saprot un apņemas ievērot Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus.

2. AKCIJAS NORISE

2.1. Lai piedalītos Akcijā, Akcijas periodā no 2024.gada 22. janvāra līdz 2024. gada 29. februārim (ieskaitot), jebkurā tirdzniecības vietā Latvijas Republikas teritorijā, kur Akcija notiek iepriekš noteiktajā laikā, Dalībniekam:

2.1.1. Jāiegādājas jebkura šo noteikumu 3.1.punktā norādītā zīmola “Milka” (“MILKA“) šokolāde;

2.1.2. jāatnes šokolāde MILKA uz Rīkotāja punktu, kas atrodas Akcijas veikalā (vai tā tuvumā);

2.1.3. jāizvēlas sev vēlamo un Rīkotāja punktā piedāvāto pastkarti (Dalībniekam tiek izsniegta viena pastkarte bez maksas vienam sūtījumam), jāaizpilda un pēc izvēles jāuzraksta novēlējums Saņēmējam;

2.1.4. patstāvīgi vai ar Rīkotāja pārstāvju palīdzību jāaizpilda nosūtīšanas datus MILKA šokolādes nosūtīšanai kopā ar pastkarti (“Sūtījums“) izvēlētajai fiziskai personai (“Saņēmējam“) uz izvēlētu pakomātu. Dati tiek aizpildīti OMNIVA SIA sistēmā;

2.1.5. Rīkotājs par saviem līdzekļiem organizē Sūtījuma iepakošanu un nodošanu nosūtīšanai partnerim OMNIVA SIA, kurš nodrošina sūtījumu piegādi Rīkotāja uzdevumā;

2.1.6. Sūtījums tiek nosūtīts Saņēmējam uz Sūtītāja norādīto pakomātu.

2.1.7. Rīkotājs apņemas nosūtīt sūtījumus no 2024.gada 1.februāra līdz 2024.gada 29.februārim.

2.2. Rīkotājs patur tiesības vienpusēji, iepriekš nebrīdinot Dalībnieku, izslēgt jebkuru Dalībnieku no Akcijas, ja Rīkotājam rodas pamatotas aizdomas par Dalībnieka negodprātīgu rīcību, piedaloties Akcijā vai Noteikumu prasību neievērošanu.

3. PRECES, KAS PIEDALĀS AKCIJĀ

3.1. Akcijas preces, kuras var iegādāties un/vai uzrādīt Rīkotājam dalībai Akcijā, ir šādi MILKA šokolādes produkti, kas tiek pārdoti tirdzniecības vietās Latvijas Republikas teritorijā:

SVĪTRKODSPRECES NOSAUKUMS
7622200003938Milka Milkinis 87.5g
7622202013188Milka Hazelnut Creme 85g
4025700001450Milka Youghurt 100g
7622201758578Milka Happy Easter tablet 100g
7622400005190Milka Happy Cows 100g
3045140105502Milka Alpine Milk 100g
4025700001962Milka White 100g
5998711723491Milka Toffee 100g
7622300719654Milka Caramel 100g
7622201640897Milka Chocolate Dessert 100g
7622210078131Milka Daim 100g
3045140118502Milka Wholenut 100g
4025700001023Milka Broken Hazelnut 100g
7622210442086Milka Chips Ahoy 100g
7622210078100Milka Oreo cookies 100g
7622210953681Milka Choco Oreo cookies 100g
7622200007332Milka Strawberry 100g
7622201121068Milka White Oreo cookies 100g
7622210826053Milka Sandwich Oreo 92g

4. AKCIJAS IZPILDE

4.1. Akcija tiks īstenota šādos veikalos šādos laikos:

2024 02 01 16:00-20:00
RIMI – Origo, Stacijas laukums 2, Rīgā
2024 02 02 16:00-20:00
RIMI – Valdemāra, Krišjāņa Valdemāra iela 112, Rīgā
2024 02 03 12:00-16:00
RIMI – AKROPOLE ALFA, Brīvības iela 372, Rīgā
2024 02 04 12:00-16:00
MAXIMA XXX – Akropole RIGA, Maskavas Iela 257, Rīgā
2024 02 05 16:00-20:00
MAXIMA XXX – Slokas iela 115, Rīgā
2024 02 06 16:00-20:00
MAXIMA XXX – Ulmaņa gatve 88a, Rīgā
2024 02 07 16:00-20:00
MAXIMA XX – Mukusalas iela 71, Rīgā
2024 02 08 16:00-20:00
MAXIMA XX – Domina, Ieriķu iela 3, Rīgā
2024 02 09 16:00-20:00
MAXIMA XX – Biķernieku iela 143, Rīgā
2024 02 10 12:00-16:00
RIMI – Spice, Lielirbes iela 29, Rīgā
2024 02 11 12:00-16:00
RIMI – SAGA, Biķeru iela 4, Rīgā
2024 02 12 16:00-20:00
MAXIMA XXX- Andreja Saharova iela 20A, Rīgā
2024 02 13 16:00-20:00
MAXIMA XXX – A. Deglava iela 67, Rīgā
2024 02 14 16:00-20:00
RIMI – DAMME, Kurzemes prospekts 1a, Rīgā
2024 02 29 16:00-20:00
RIMI – AKROPOLE ALFA, Brīvības iela 372, Rīgā
2024 02 15 16:00-20:00
RIMI – VIVO, Katoļu iela 18, Jelgavā
2024 02 16 16:00-20:00
MAXIMA XX- Valdeka, Rīgas iela 11A, Jelgavā
2024 02 17 12:00-16:00
RIMI – Rīgas iela 74, Valmierā
2024 02 18 12:00-16:00
MAXIMA XX – Georga Apiņa 10A, Valmierā
2024 02 19 16:00-20:00
MAXIMA XXX – Brīvības iela 108, Jēkabpils
2024 02 20 16:00-20:00
RIMI – Ditton, Cietokšņa 60, Daugavpils
2024 02 21 16:00-20:00
MAXIMA XX – Cietokšņa 60, Daugavpils
2024 02 22 16:00-20:00
RIMI – Atbrīvošanas aleja 138, Rēzekne
2024 02 23 16:00-20:00
MAXIMA XX – Atbrīvošanas aleja 141A, Rēzekne
2024 02 24 12:00-16:00
RIMI – Strēlnieku 2, Siguldā
2024 02 25 12:00-16:00
RIMI – Ostmala, Kārļa Zāles laukums 8, Liepājā
2024 02 26 16:00-20:00
MAXIMA XX – Klaipedas 68, Liepāja
2024 02 27 16:00-20:00
RIMI – TOBAGO, Lielais prospekts 3/5, Ventspils
2024 02 28 16:00-20:00
Citro – J. Poruka iela 16, Ventspils

4.2. Dalībnieki tiek aicināti regulāri pārbaudīt Noteikumus un Rīkotāja un/vai Pasūtītāja mājaslapas www.mondelezpromo.com/lv/, kā arī citos Rīkotāja un/vai Pasūtītāja saziņas kanālos publicēto informāciju, lai uzzinātu jaunāko informāciju par veikaliem, kuros tiks īstenota Akcija, kā arī citu svarīgu Akcijas informāciju.

5. SŪTĪJUMU NOSŪTĪŠANA

5.1. Sūtījumu sūtīšanas/piegādes izmaksas sedz Rīkotājs.

5.2. Sūtījumu sūtīšanu, neatkarīgi no Sūtījumu pieņemšanas no Dalībniekiem, Rīkotājs veic laika posmā no 2024.gada 1. februāra līdz 2024. gada 29. februārim.

5.3. Rīkotājs vai Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja Sūtījumi netiek piegādāti nepareizi un/vai neprecīzi norādītas piegādes adreses, Saņēmēja datu vai citu Sūtījuma piegādei nepieciešamo datu dēļ.

5.4. Sūtījumu piegāde tiek veikta tikai Latvijas Republikas teritorijā.

5.5. Rīkotājs vai Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja Sūtījums netiek piegādāts Saņēmējam Dalībnieka vai Saņēmēja vainas dēļ vai citu no Dalībnieka vai Saņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, Saņēmējs Sūtījumu neizņem no attiecīgā pakomāta laicīgi, Dalībnieks norāda nepareizu adresi vai citus Saņēmēja datus, kā arī citos gadījumos); šajā gadījumā Rīkotājam nav pienākuma atkārtoti mēģināt izsniegt/nosūtīt Sūtījumu Saņēmējam. Sūtījumu var nosūtīt atkārtoti pēc Rīkotāja izvēles (t.i., Rīkotājam ir tiesības, bet ne pienākums Sūtījumu atkārtoti piegādāt/izsniegt Saņēmējam) un tikai pēc tam, kad Sūtītājs vai Saņēmējs ir iepriekš samaksājis visas izmaksas, kas Rīkotājam radušās par atkārtotu piegādi un neveiksmīgu Sūtījuma piegādi. Ja Sūtījums netiek piegādāts Dalībnieka vai Saņēmēja vainas dēļ vai citu no Dalībnieka vai Saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ otrreiz, Rīkotājs Sūtījumu atkārtoti neizsūtīs.

5.6. Rīkotājs nav atbildīgs par kurjeru/trešo personu sniegto sūtījumu piegādes pakalpojumu kvalitāti.

6. ATBILDĪBA

6.1. Ne Organizators, ne Pasūtītājs nav atbildīgi par Saņēmēju zaudējumiem, kas var rasties Sūtījuma izņemšanas vai lietošanas laikā.

6.2. Ne Organizators, ne Pasūtītājs neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas var rasties Dalībniekiem viņu dalības Akcijā rezultātā.

6.3. Organizators nav atbildīgs par nekādiem traucējumiem saistībā ar interneta pieslēgumu, kas var traucēt piekļūt Akcijas informācijai vai piedalīties tajā.

6.4. Rīkotājs nav atbildīgs par Sūtījumu nozaudēšanu, zādzību vai zaudējumiem, kas radušies pēc Sūtījuma nodošanas sūtīšanas dienestam (OMNIVA SIA).

6.5. Ja Akcija tiek pārtraukta no Rīkotāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dabas katastrofas, neparedzēti notikumi), Rīkotājs nav atbildīgs par Dalībnieku zaudējumiem.

7. CITI NOSACĪJUMI

7.1. Rīkotājs neatmaksā nekādus izdevumus, kas Dalībniekam vai Saņēmējam radušies saistībā ar dalību Akcijā vai Sūtījuma piegādi (piemēram, degvielas izmaksas, dodoties uz pakomātu pēc Sūtījuma u.c.).

7.2. Piedaloties Akcijā, Dalībnieki piekrīt ievērot šos Noteikumus un citus Rīkotāja lēmumus.

7.3. Katram Dalībniekam ir tiesības piedalīties Akcijā neierobežotu reižu skaitu.

7.4. Rīkotājam ir tiesības mainīt Akcijas nosacījumus (t.sk., bet neaprobežojoties ar šiem Noteikumiem), iepriekš par to informējot publiski interneta vietnē http://www.mondelezpromo.com/lv/. Grozītie Akcijas nosacījumi (Noteikumi) stājas spēkā nākamajā kalendārajā dienā pēc to publicēšanas interneta vietnē http://www.mondelezpromo.com/lv/.

7.5. Rīkotājs patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt Akciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

7.6. Visi Akcijas materiāli, tostarp reklāma, logotipi un ar to saistītais saturs, ir pakļauti Rīkotāja intelektuālā īpašuma tiesībām. Jebkura šī materiāla izmantošana, kopēšana vai izplatīšana bez iepriekšējas rakstiskas Rīkotāja piekrišanas ir stingri aizliegta.

8. STRĪDU UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Uz šiem Noteikumiem un Noteikumos nereglamentētiem jautājumiem attiecas Latvijas Republikas tiesību akti.

8.2. Rīkotājs iesaka visus strīdus risināt pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Dalībnieku sūdzības par Akcijas noteikumu pārkāpšanu var iesniegt rakstveidā, sūdzību ar apliecinošiem pierādījumiem nosūtot SIA “AD Promo Baltic”, reģistrācijas numurs 40203199564, juridiskā adrese: Klijānu iela 8, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, vai pa e-pastu spele@mpagency.eu.

8.4. Rīkotājs izskata sūdzības un sniedz uz tām atbildes 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, noteikto termiņu sākot skaitīt nākamajā dienā no rakstveida sūdzības saņemšanas dienas.

8.5. Rīkotājs var nepieļaut dalību vai diskvalificēt Dalībnieku no Akcijas, ja ir pamats aizdomām, ka persona pārkāpj likumus vai Akcijas Noteikumus un nosacījumus, vai citus Rīkotāja lēmumus.

8.6. Gadījumā, ja Dalībnieks nepiekrīt Rīkotāja atbildei uz Dalībnieka rakstveida pretenziju, Dalībnieks (fiziskā persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par Akciju var iesniegt patērētāju tiesību aizsardzības iestādē, kas risina strīdus pirmstiesas kārtībā – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.

9. DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Akcijas laikā savākto datu pārzinis – Rīkotājs: SIA “AD Promo Baltic”, reģistrācijas numurs 40203199564, juridiskā adrese: Klijānu iela 8, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika, e-pasts spele@mpagency.eu.

9.2. Lai nodrošinātu Dalībnieku dalību Akcijā, Rīkotājs var apstrādāt šādus Dalībnieku un Saņēmēju personas datus:

9.2.1. Vārds, uzvārds;
9.2.2. E-pasta adrese;
9.2.3. Tālruņa numurs;
9.2.4. Dzīvesvietas adrese.

9.3. Piedaloties Akcijā, Dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un ka Rīkotājs un tā norādītās personas var apstrādāt viņu datus Akcijas organizēšanas un citos tālāk norādītajos nolūkos.

9.4. Akcijas Dalībnieku dati tiek izmantoti šādiem mērķiem:

9.4.1. ar Akciju saistītās informācijas sniegšanai, pārvaldībai un apstrādei;
9.4.2. Akcijas izpildei;
9.4.3. Akcijas kvalitātes nodrošināšanai;
9.4.4. ar Akcijas izpildi saistītu problēmu risināšanai;
9.4.5. Sūtījumu piegādei;
9.4.6. citiem leģitīmiem mērķiem, kas saistīti ar Akcijas izpildi.
9.4.7. Akcijas Dalībnieku dati var tikt nodoti trešajām personām, ciktāl tie ir saistīti ar Akcijas izpildi:
9.4.8. Sūtījumu piegādes dienestiem tiek sniegti Dalībnieku un Saņēmēju dati, kas nepieciešami Sūtījumu piegādei;
9.4.9. citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

9.5. Dalībnieku personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc Akcijas beigām, izņemot gadījumus, ja Sūtījumu piegādes partneris paredz ilgāku personas datu glabāšanas termiņu (vairāk informācijas: https://www.omniva.lv/public/files/Principles%20of%20Processing%20Client%20Data.pdf).

9.6. Akcijas Dalībniekam ir tiesības sazināties ar Rīkotāju pa e-pastu spele@mpagency.eu un pieprasīt, ka Rīkotājs ļauj iepazīties ar Rīkotāja rīcībā personas datiem, lai tos izlabotu, ja dati ir nepareizi vai neprecīzi, dzēstu vai ierobežotu datu apstrādi. Ja izpildot Dalībnieka pieprasījumu tiek apgrūtināta šādas personas dalība Akcijā, Dalībnieka dalība Akcijā var tikt apturēta.

9.7. Akcijas Dalībniekiem ir šādas tiesības: zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi; saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek ievākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kādiem datu saņēmējiem tiek sniegti un tika sniegti datu apstrādes periodā; pieprasīt savu personas datu izlabošanu, iznīcināšanu vai savu personas datu apstrādes apturēšanu, ja dati tiek apstrādāti neievērojot Fizisko personu datu aizsardzības tiesību aktus, jebkurā laikā atteikties no dalības Akcijā, citas Personas datu aizsardzības tiesību aktos noteiktās tiesības. Ja Akcijas Dalībnieks uzskata, ka šīs Akcijas izpildes laikā tiek pārkāptas viņa tiesības, kas saistītas ar datu aizsardzību, Dalībniekam ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē.