Registreeri ja vaata, kas võitsid
MÄNG LÄBI
Ostutšeki koopia/pilt
VALI FAIL
Osta

ükskõik milline 7DAYSi toode

Registreeri

ostutšekk

Võida

iga nädal

Võitjad
REEGLID

AEG VÕITA KOOS 7DAYS“ tarbijamängu reeglid

 1. Kaubandusliku loterii (edaspidi Tarbijamäng) on tellinud Mondelez Baltic UAB, registrinumbriga 303046543, aadress Taikos pr. 88, LT-51182 Kaunas (edaspidi Tellija). Mängu korraldaja on Mworks Eesti OÜ, registrikood 11638183, aadress: Veerenni 24, 10135, Tallinn (edaspidi Korraldaja).
 1. Tarbijamäng algab 1. aprillil 2024 ja lõppeb 12. mail 2024. Tarbijamängus osalevaid tooteid on võimalik osta alates 01.04.2024 kell 00.00 kuni 12. 05.2024 kell 23.59 ja osalemiseks saab registreeruda alates 01. aprillist 2024 kell 00.00 kuni 12. maini 2024 kell 23.59.
 1. Tarbijamängus osalemiseks ja Tarbijamängu auhindade võitmiseks tuleb osta Tarbijamängu perioodil ükskõik millisest Eesti Vabariigi territooriumil asuvast müügikohast mistahes 7DAYS toode (tooted) ja registreeruda, täites registreerimisvormi veebilehel https://www.mondelezpromo.com/7days-time-ee/. Tarbijamängus osalevate toodete täielik nimekiri asub reeglite lõpus olevas Lisas 1.
 1. Tarbijamängus võivad osaleda kõik füüsilised isikud (edaspidi Osaleja) vanusest sõltumata. Tarbijamängus ei tohi osaleda Mondelez International ettevõtete grupi ja Mworks Eesti OÜ töötajad ega nende pereliikmed.
 1. Tarbijamängu auhindadeks on:
  1. Peaauhind: üks (1) rahaline auhind väärtuses 3000 (kolm tuhat) eurot;
  2. Lisaauhinnad: 50 (viiskümmend) rahalist auhinda väärtuses 70 (seitsekümmend) eurot.
 1. Lisaauhindade (70 euro) võitmisest saab Osaleja teada veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-time-ee/ registreerumise ajal. Peaauhinna võitmisest saab Osaleja teada peaauhinna loosimise päeval – 14. mail 2024. a., veebilehelt https://mondelezpromo.com/7days-time-ee/. Korraldaja teavitab Osalejaid võidust võttes ühendust telefoni või e-posti vahendusel, mis on Osaleja poolt märgitud registreerimisvormi veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-time-ee/.
 2. Tarbijamängus osalemiseks ja auhinna kättesaamiseks tuleb 1. aprillist 2024 kuni 12. maini 2024 loosis osaleva toote ostu puhul alles hoida ostudokument, mis on ostu tõestuseks ja mida saab tarbijamängus registreerimiseks kasutada punktis 2 nimetatud ajal, enne või pärast seda perioodi tehtud registratsioonid loetakse kehtetuks. Korraldajal on õigus jätta Tarbijamängus võitjale auhind välja andmata, kui ta ei esita ostudokumenti Tarbijamängus registreerimise või auhinna üleandmise-vastuvõtmise ajal.
 1. Tarbijamängu registreerumine toimub lehel https://www.mondelezpromo.com/7days-time-ee/, kus tuleb esitada Osaleja ees- ja perekonnanimi, ostudokumendi number, Osaleja telefoninumber, e-posti aadress ja linn/asula kus ost sooritati. Samuti tuleb registreerimisel üles laadida selgesti loetava ostudokumendi koopia. Dokumendi koopial peab kajastuma dokumendi number, kuupäev ja tõendus vähemalt ühe Tarbijamängus osaleva toote ostu kohta. Ostudokumendi koopia peab vastama veebilehel märgitud vormingu ja suuruse (faili suuruse) nõuetele. Kui ostudokument ei vasta reeglites kehtestatud tingimustele, siis Osalejale auhinda ei anta. Registreerimine veebilehel www.mondelezpromo.com on tasuta.
 1. Kui Tarbijamängus Osaleja on edukalt registreerunud, siis saab Osaleja lisaauhinna võitmisest teada koheselt Ostudokumendi registreerimise ajal. Võitjad loositakse välja juhuslikus korras. Võitja nimi ja perekonnanimi kantakse võitjate nimekirja alles pärast seda, kui on kinnitatud, et Ostudokument vastab reeglites toodud tingimustele. Osalejat, keda võitjate nimekirja ei kantud, ei loeta võitjaks ja tal ei ole õigust Auhinda saada.
 2. Peaauhinna võitja loositakse kõigist Tarbijamängu ajal registreeritud ostutšekkidest, mis ei võitnud reeglite punktis 5.2 nimetatud auhinda. Peaauhinna võitja loositakse ja avaldatakse 14. mail 2024. a. veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-time-ee/.
 3. Registreerumise ebaõnnestumisel teavitatakse sellest tarbijamängus osalejat, kel on võimalik parandada ankeeti kuni registreerumise õnnestumiseni, vastasel juhul osaleja tarbijamängus ei registreeru.
 1. Tarbijamängu võidu tõenäosus sõltub saadaolevate auhindade arvust ja Osalejate ligikaudsest arvust. Käesoleval juhul on Tarbijamängu Auhindade koguarv 51 ühikut, Osalejate ligikaudne oletatav arv – 5 000. Seega on Tarbijamängus auhinna võitmise üldine eeldatav tõenäosus üks 98-st (1/98). Võidu täpset tõenäosust ei saa garanteerida ja see sõltub Osalejate tegelikust koguarvust ja juhuslikust valikust.
 2. Üks tarbijamängus Osaleja võib registreerida erinevaid oste erinevate ostutšekinumbritega piiramatu arv kordi.
 1. Üks ostutšekinumber võimaldab vaid ühe auhinna võitmist, vastavalt sellele tohib ühe ostutšeki numbri registreerida ainult üks kord kogu tarbijamängu jooksul. Kui üks ostutšeki number on registreeritud mitmel korral, siis arvestatakse loosimisel esimest registreerimist. Kui tarbijamängus Osaleja (üks telefoninumber) proovib sisestada üht ostutšekinumbrit mitmel korral, suurendades nii enda võiduvõimalust, on tarbijamängu läbiviijatel õigus registreeringud tühistada, tagamaks mängus Osalejatele võrdse ja ausa osavõtu.
 1. Kui toote ostmisel ei märgitud müügikohas Ostudokumendile ostetud 7DAYS toote täpset nimetust/nimetusi, peab Tarbijamängus osaleda sooviv isik kohe peale kauba ostmist müügikoha poole pöörduma ja paluma, et talle väljastataks ostuarve 7DAYS toote täpse nimetusega. Kui ostudokumendil puudub 7DAYS toote täpne nimetus, loetakse selline ostudokument reeglitele mittevastavaks ning seda Tarbijamängus osalemiseks ei registreerita.
 1. Kui Ostudokument vastab käesolevates reeglites sätestatud tingimustele, võtab Korraldaja võidetud Auhinna üleandmiseks ühendust Auhinna võitjaga Tarbijamängu registreerimise ajal märgitud telefoninumbril või e-posti aadressil.
 2. Kui Korraldaja on kinnitanud, et võitja Ostudokument vastab reeglites sätestatud tingimustele, kantakse võitja ees- ja perekonnanimi veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-time-ee/ avaldatud võitjate nimekirja.
 3. Auhindade kättesaamiseks peavad võitjad esitama tarbijamängu Korraldajale isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba), isikukoodi ja arveldusarve numbri. Rahalised auhinnad kantakse võitjatele pangaülekandega üle hiljemalt kolme (3) nädala jooksul peale võidu kinnitamist Korraldaja poolt.
 1. Auhindade ülekandekulud ja riiklikud maksud jäävad Tarbijamängu Korraldaja kanda. Korraldaja ei vastuta, kui auhindu ei saa kätte toimetada võitjate poolt valesti ja/või ebatäpselt esitatud andmete tõttu (nt ebatäpne pangakonto number).
 1. Kui tarbijamängu võitja ei saa esitada käesolevates tingimustes sätestatud isikut ja ostu tõendavaid dokumente või nendes dokumentides kajastatud info ei lange kokku võidu toonud registreeringuga, siis auhinda ei väljastata.
 1. Kui tarbijamängu võitja on alaealine, võib ta võidu kätte saada tema seaduslik esindaja, esitades auhinnamängu võitja ja enda isikut tõendavaid dokumente.
 1. Tarbijamängu Korraldaja ei vastuta võimalike kahjude eest, mida auhinnavõitja võib auhinda kasutades põhjustada.
 1. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mis pole käesolevates tingimustes sätestatud, näiteks transpordikulud või telefonikõnede maksumus, ei hüvitata.
 1. Auhinda, mida ei antud välja ega võidetud vastavalt tarbijamängu reeglitele, ei loosita korduvalt välja ning neid ei hüvitata rahaliselt.
 1. Korraldaja vastutab andmete täpsustamise ning nende töötlemise ja sisestamise käigus tekkivate vigade eest.
 1. Tarbijamängu Korraldajat ei peeta vastutavaks, kui tarbijamängu Osalejad käituvad hoolimatult käesolevate tarbijamängu tingimuste suhtes.
 1. Kõik tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 1. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Tarbijamängu Korraldajale e-posti aadressil kampaaniad@mworks.ee. Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Tarbijamängu Korraldaja hoiatab, et tarbijamängu reklaamimaterjalidel olev info on vaid teavitamiseks. Tarbijamängu reegleid võib leida veebilehel www.mondelezpromo.com.
 1. Tarbijamängu ajal kogub mängu Korraldaja Osalejate isiklikke andmeid ning töötlevad neid vastavalt seadusele. Kogutud andmeid kasutatakse ainult tarbijamängu läbiviimiseks, sealhulgas osavõtjate tuvastamiseks, võitjate tuvastamiseks ja nende nimede avaldamiseks ning auhindade kättetoimetamiseks, andmeid säilitatakse Osalejate võimalike nõuete täitmiseks ning asitõendite esitamiseks 3 kuud peale Tarbijamängu lõppemist. Kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Mworks Eesti OÜ, reg.nr. 11638183, aadress: Veerenni 24, 10135, Tallinn ja volitatud töötleja on IT Solutions UAB, reg.nr. 300899746, aadress: Laisvės pr. 60, Vilnius, Leedu. Korraldaja võib tarbijamängus Osalejate isikuandmeid saata tarbijamänguga seotud korraldusteenuste pakkumiseks, näiteks posti- ja kulleriteenuste pakkujatele, ent ainult seoses auhindade saatmisega. Andmetöötluse tingimused reguleerib vastastikku sõlmitud kokkulepe.

LISA 1: Tarbijamängu toodete nimekiri

EAN koodToote nimetus
52013605212107 Day’s Croissant with Cocoa Filling 60g
52013605272057 Day’s Croissant with Hazelnut Filling 60g
52013605225147 Day’s Croissant Double Vanilla-Cherry Filling 60g
52013605227127 Day’s Croissant Double Cocoa-Vanilla Filling 60g
52013605239247 Day’s Croissant Double Cocoa-Coconut Filling 60g
52013605524127 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
76222020290427 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
52013605313187 Day’s Croissant with Hazelnut-Cookies Filling 60g
52013605313327 Day’s Croissant with Vanilla-Cookies Filling 60g
52013605727937 Day’s Mini Croissants Double Cocoa-Vanilla Filling 185g
52013605432057 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 185g
52013605311727 Day’s MAX Croissant with Cocoa Filling 110g