REĢISTRĒJIES UN LAIMĒ

SPĒLE BEIGUSIES
Pirkuma dokumenta kopija/foto
Ja rodas jautājumi, rakstiet zaidimai@mpagency.eu
PĒRC

JEBKURU OREO PRODUKTU

SAGLABĀ

PIRKUMA ČEKU

REĢISTRĒJIES

mondelezpromo.com

UZZINI

VAI LAIMĒJI BALVU

balvas

Dāvanu kartes Līvu Akvaparka apmeklējumam

LAIMĒTĀJI
NOTEIKUMI
 • Loterijas preču izplatītājs: UAB “Mondelez Baltic” reģ. nr. 303046543, juridiskā adrese: Taikos iela 88, Kauņa, Lietuva., LT51501- turpmāk Izplatītājs. 
 • Loterijas organizētājs: SIA „Magnet Promotions” reģistrācijas nr.: 40003639069, juridiskā adrese: Pūces 31-5, Rīga LV-1082, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 • Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 • Loterijas prece: jebkurš  viens OREO  produkts no saraksta, kurš ir nopērkams tirdzniecības vietā visas Latvijas teritorijā
SVĪTRKODSPRECES NOSAUKUMS
7622210411679Oreo Vanilla 44g
7622300444181Oreo Vanilla 176g
7622210835338Oreo Brownie 176g
7622210137234Oreo Double Stuff Pocket 170g
7622300489434Oreo Enrobed Choco 246g
7622300489427Oreo Enrobed White 246g
7622201501761Oreo REMIX Caramel 157g
 • • Loterijas norises laiks:
  • Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 14.augusts. Loterijas norises beigu datums: 2022. gada 11.septembris.
  • Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 14.augusta līdz 2023. gada 10.septembrim.
 • Balvu fonds: 
BalvaSkaits1 balvas vērtība (EUR)Balvu kopējā vērtība (EUR)
Līvu akvaparks apmeklējuma dāvanu kartes20039.10
7820.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:7820.00

Viena balva ir 2 (divas) dāvanu kartes visai dienai aktīvajā sezonā.

 • Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  • Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  • Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 100 (viens simts pieci) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 • Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 14.augusta līdz 2023. gada 10.septembrim jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
 • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā
  https://www.mondelezpromo.com/oreofdlv/
  Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un pilsēta, kura izdarīts pirkums. Reģistrācija ir bez maksas. 
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese  un pilsēta, kurā izdarīts pirkums.
 • Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
 • Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
 • Izpildot loterijas nosacījumus vairakkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
 • Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
 • Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.
 • Loterijā tiek noteiktas:
 • Tiek noteiktas 4 izlozes: 
 • 21.08. tiks izlozētas 25 (divdesmit piecas) dāvanu kartes 2 personām Līvu Akvaparks, izlozē piedalās dalībnieki, kuri reģistrēja pirkumu no 14.08- 20.08.2023 plkst. 23.59.
 • 28.08. tiks izlozētas 25 (divdesmit piecas) dāvanu kartes 2 personām Līvu Akvaparks, izlozē piedalās dalībnieki, kuri reģistrēja pirkumu no 21.08- 27.08.2023 plkst. 23.59.
 • 04.09. tiks izlozētas 25 (divdesmit piecas) dāvanu kartes 2 personām Līvu Akvaparks, izlozē piedalās dalībnieki, kuri reģistrēja pirkumu no 28.08- 03.09.2023 plkst. 23.59.
 • 11.09. tiks izlozētas 25 (divdesmit piecas) dāvanu kartes 2 personām Līvu Akvaparks, izlozē piedalās dalībnieki, kuri reģistrēja pirkumu no 04.09- 10.09.2023 plkst. 23.59.
 • Loterijā laimējušo dalībnieku saraksts tiks publicēts
  https://www.mondelezpromo.com/oreofdlv/
  pēc katras izlozes  līdz 23.59. 
 • Izlozes notiks 13:00 SIA Magnet Promotions telpās Pūces iela 31-5, Rīga, LV-1082

Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.

 • Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, nosūtot vēstuli e-pastā, kas norādīts pie reģistrācijas.
  • Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Magnet Promotions” rakstot uz e-pastu erika@magnet.lv līdz 15.septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Preču izplatītāja  īpašumā.
  • Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Ja uzvarētājs nevar ierasties pēc balvas personīgi, tā tiks nosūtīta. Šajā gadījumā uzvarētājam jāatsūta pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinoša dokumenta (pase/ID karte) kopija. Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  • Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
  • Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2023. gada 14.augusta līdz 2023. gada 10.septembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumamOREO  nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
 • Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
  • nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
  • ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairakkārt;
  • ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
  • ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
  • ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
  • ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
 • Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA Magnet Promotions telpās Pūces iela 31-5, Rīga, LV-1082 līdz 30.septembrim. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas. 
 • Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 • Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 • Nobeiguma noteikumi
  • Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  • Loterijā nevar piedalīties SIA “Mondelez Latvija”, UAB “Mondelez Baltic” un Mondelez International uzņēmumu darbinieki un SIA “Magnet Promotions” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
  • Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai mondelezpromo.com, laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
  • Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
  • Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā.
  • Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
  • Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
  • Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  • Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  • Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā https://www.mondelezpromo.com/oreofdlv/

____________________________ 

SIA Magnet Promotions

Valdes priekšsēdētāja

Ērika Kokorēviča