KONTROLLI, KAS VÕITSID

MÄNG LÄBI
Ostudokumendi koopia/pilt
Küsimuste korral võta ühendust aadressil loterii@mpagency.eu
OSTA

ÜKSKÕIK MILLINE OREO TOODE

SALVESTA

OSTUKVIITUNG/-DOKUMENT

REGISTREERU

mondelezpromo.com

SAA KOHE TEADA

AUHINNA

AUHINNAD

Auhindadeks on 100 (sada) veepargi ATLANTIS H20 AQUAPARK elektroonilist kinkekaart kahele kehtivusega 12 kuud

VÕITJAD
KAMPAANIATINGIMUSED
 • ÜLDTINGIMUSED
  1.1. Siinsete tingimuste (edaspidi tingimused) eesmärk on määratleda kampaania „Ostke ükskõik milline Oreo toode, registreerige ostukviitung ja kontrollige, kas võitsite auhindu!“ (edaspidi kampaania) võitjate väljakuulutamise ja võitjatele auhindade üleandmise kord.
  1.2. Kampaania korraldaja on UAB MULTIPLEX, registrikood 122885163, registrijärgne asukoht Upės g. 5, LT-09308 Vilnius (edaspidi korraldaja), ning see toimub vahemikus 16. oktoober kuni 12. november 2023 (k.a) (edaspidi kampaaniaperiood), välja arvatud juhul, kui korraldaja või klient otsustab kampaania enne tähtaega lõpetada.
  1.3. Kampaania sponsor on UAB Mondelez Baltic, registrikood 303046543, peakorteri aadress Kaunas, Taikos pr. 88 (edaspidi klient).
  1.4. Et kampaanias osaleda ja saada võimalus auhindu võita, tuleb kampaaniaperioodil osta ükskõik millisest Eesti Vabariigi territooriumil asuvast müügikohast OREO tootemargiga toode, nagu on täpsustatud siinsete tingimuste punktis 3.1. Pärast ostu tuleb täita registreerimisvorm aadressil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/.
  1.5. Kampaanias võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on Eesti Vabariigi alalised elanikud.
  1.6. Osalejat teavitatakse auhinna võitmisest kohe pärast registreerumist aadressil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/ ja korraldaja võib teavitada osalejat auhinna võitmisest ka telefoni või e-posti teel, kasutades veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/ registreerimisvormis esitatud kontaktandmeid. Võitjad kuulutatakse välja ka veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/.
  1.7. Kampaania raames registreeritud ostudokumentide (kviitungite või arvete) originaalid tuleb auhinna kättesaamiseni alles hoida. Korraldajal on õigus keelduda auhinda osalejale üle andmast, kui osaleja ei suuda esitada kampaanias osalejaks registreerimise või auhinna üleandmise ja vastuvõtmise ajal tõendit ostu sooritamise kohta.
  1.8. Kampaanias osalejaks registreerimise ajal tuleb osalejal esitada OREO toote ostudokumendi selgelt loetav koopia, mis peab sisaldama järgmist: registreeritava dokumendi number ja kuupäev ning vähemalt ühe (1) OREO toote ostu üksikasjad, nagu on sätestatud siinsete tingimuste punktis 3.1.
  1.9. Teave kampaania kohta on saadaval veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/.
  1.10. Osalejaid teavitatakse auhinnast pärast registreerumise õnnestumist. Kui korraldaja on kinnitanud, et osaleja on auhinna võitnud, lisatakse osaleja võitjate nimekirja. Võitjad kantakse nimekirja ainult pärast seda, kui korraldaja on kinnitanud, et ostudokument vastab siinsetes tingimustes sätestatud nõuetele.
  1.11. Kampaanias osalemisega (märgitud veebisaidil ostudokumentide registreerimisega) nõustub osaleja, et korraldaja töötleb ja kasutab tema isikuandmeid, nagu on täpsustatud siinsetes tingimustes, ning kinnitab, et ta on siinsete tingimustega tutvunud, need on osalejale avaldatud ja neid on osalejale üksikasjalikult selgitatud ja temaga arutatud, osaleja on nendest aru saanud ja nõustub tingimusteta kõigi tingimustega ning kohustub rangelt ja tingimusteta järgima neid tingimusi ja Eesti Vabariigi õigusakte.
  1.12. Osaleja väljendab tingimuste ja isikuandmete töötlemise korraga nõustumist reeglite lugemise ja nendega nõustumise kinnituse kõrval asuva kasti märgistamise või muu sarnase kinnituse teel, mis tähistab selgelt tingimuste ja nende järgimisega nõustumist.
 • KAMPAANIA AUHINNAD
  2.1. Kampaania auhinnad (edaspidi eraldi auhind ja koos auhinnad)
  2.1.1. Auhindadeks on 100 (sada) veepargi ATLANTIS H20 AQUAPARK elektroonilist
  kupongi kahele inimesele, mis kehtivad 12 kuud.
  2.1.2. Ühe auhinna rahaline väärtus on 42 (nelikümmendkaks) eurot.
  2.1.3. Kogu auhinnafondi suurus on 4200 eurot.
  2.2. Auhindu ei saa vahetada teiste auhindade ega võrdväärse rahasumma vastu ja võitjatele ei
  maksta mingit muud hüvitist.
 • KAMPAANIAS OSALEVAD TOOTED
  3.1. Kampaania nõuetele vastavad OREO tooted on need, mida müüakse Eesti Vabariigi
  müügikohtades. Nende toodete hulka kuuluvad järgmised tooted.

VÖÖTKOODTOOTE NIMETUS
7622210411679Oreo Vanilla 44g
7622300444181Oreo Vanilla 176g
7622210835338Oreo Brownie 176g
7622210137234Oreo Double Stuff Pocket 170g
7622300489434Oreo Enrobed Choco 246g
7622300489427Oreo Enrobed White 246g
7622201501761Oreo REMIX Caramel 157g
 • KAMPAANIA KULG
  4.1. Osalejad peavad kampaaniaperioodi ajal ehk vahemikus 16. oktoober kuni 12. november 2023 (k.a) ostma vähemalt ühe (1) tingimuste punktis 3.1 loetletud OREO toodetest Eesti Vabariigi territooriumil asuvast mis tahes müügikohast. Osaleja peab ostudokumendi (kviitungi või arve) ostutõendina alles hoidma ja registreerima selle aadressil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/ vahemikus 16. oktoober kuni 12. november 2023 hiljemalt kell 23.59, täites registreerimisvormi.
  4.2. Registreerimisvormil esitab osaleja oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbri ja e-posti aadressi, kuhu võib saata auhinna, ning ostudokumendi (kviitungi või arve) koopia. Osaleja kinnitab, et registreerimise ajal esitatud teave on õige ja täpne ning võtab selle eest täieliku vastutuse.
  4.3. Registreerimise ajal tuleb laadida üles ostudokumendi selgesti loetav koopia (skann või foto). Ostudokumendil peab olema selgelt kirjas dokumendi number, kuupäev ja teave, mis kinnitab vähemalt ühe tingimuste punktis 3.1 mainitud OREO toote ostu. Ostudokumendi koopia peab vastama veebisaidil kirjeldatud vormingu ja failisuuruse nõuetele. Kui ostudokument ei vasta siinsetes tingimustes ja veebisaidil kirjeldatud nõuetele, siis auhinda ei väljastata.
  4.4. Osaleja peab korraldaja nõudmisel esitama ostudokumendi originaali.
  4.5. Osaleja, kes esitab tingimustes kirjeldatud korras ostudokumendi, kinnitab, et ta on selle seaduslik ainuomanik. Korraldaja jätab endale õiguse kõrvaldada ühepoolselt mis tahes osaleja (ostudokumendi) kampaaniast ilma osalejat ette hoiatamata, kui tal tekib kahtlus, et kampaanias osaleja tegutseb pahauskselt või ei vasta tingimuste nõuetele (sealhulgas kui kampaanias osaleja või teiste osalejate esitatud andmetega manipuleeritakse tehniliste vahendite kaudu, tekib ostudokumendi omandiõigusega seotud kahtlus jms).
  4.6. Kui üks ostudokument on registreeritud mitu korda, loetakse kehtivaks see ostudokument ja osaleja, kes registreeris selle esimesena, kuid sel juhul on korraldajal õigus kõrvaldada selline osaleja/ostudokument kampaaniast ning jätta see osaleja võitjate nimekirja kandmata.
  4.7. Kui ostu järel selgub, et müügikoht ei täpsustanud ostudokumendil OREO toote täpset nimetust, peab kampaanias osaleda sooviv isik pöörduma kohe pärast kauba ostmist müügikoha poole ja nõudma ostuarvet OREO toote täpse nimetusega.
  4.8. Kui ostudokumendi koopiat ei õnnestu lisada manusena, peab kampaanias osaleja pöörduma korraldaja poole e-posti aadressil loterii@mpagency.eu.
  4.9. Pärast edukat kampaaniasse registreerumist võib osaleja kohe saada teada, kas ta on võitnud auhinna. Teave selle kohta kuvatakse pärast registreerumist ekraanil. Auhinnavõitjad valitakse juhuslikult. Võitja nimi kantakse võitjate nimekirja pärast seda, kui on kinnitatud, et ostudokument vastab tingimustes määratletud nõuetele. Edukalt registreerunud osalejat ei loeta võitjaks ja ta ei saa auhinnaõigust, kui ta ei ole kantud võitjate nimekirja (hoolimata sellest, et teda teavitati registreerumise ajal auhinna võitmisest).
  4.10. Kampaanias osaleb iga registreeritud ostudokument, välja arvatud siinsetes tingimustes määratud erandid (nt korraldaja ei võta vastu osaleja esitatud ostudokumenti).
 • AUHINDADE ÜLEANDMINE
  5.1. Osalejat teavitatakse auhinna võitmisest kohe pärast registreerimist aadressil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/. Kui ostudokument vastab siinsetes tingimustes kirjeldatud nõuetele, võtab korraldaja auhinna võitjaga kampaanias osalejaks registreerumise ajal esitatud telefoninumbril või e-posti aadressil ühendust, et korraldada auhinna üleandmine.
  5.2. Kui korraldaja on kinnitanud, et võitja ostudokument vastab tingimustes esitatud nõuetele, ja võitja nimi kantakse võitjate nimekirja, mis avaldatakse veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/, toimetatakse auhind võitjale e-posti aadressile, mis ta on registreerumisel esitanud.
  5.3. Kui võitja e-posti aadress muutub, peab ta sellest korraldajale aegsasti teatama. Kui osaleja (võitja) korraldajat õigesti ega õigel ajal ei teavita, ei vastuta korraldaja sellest tulenevate tagajärgede eest.
  5.4. Auhind antakse üle elektrooniliselt, kasutades võitja esitatud e-posti aadressi.
  5.5. Kui kampaanias osaleja/võitja on alaealine, peab tema eest esitama andmed üks tema vanematest või eestkostja, samuti peab ta (üks vanematest või eestkostja) esitama oma isikut või eestkostet tõendava dokumendi.
  5.6. Korraldaja ega klient ei vastuta selle eest, kui nende nõudmisel ei saa osaleja esitada enne auhinna üleandmist ostudokumendi originaali või kui see on kahjustatud, loetamatu või muul viisil rikutud nõnda, et korraldaja, klient või muu nende volitatud kolmas isik (nt kuller) ei suuda tuvastada kampaanias osalemiseks kohustuslikke andmeid. Sel juhul auhinda osalejale (võitjale) üle ei anta.
  5.7. Auhinnad toimetatakse kätte hiljemalt
  5. detsembril 2023, välja arvatud juhul, kui nende kättetoimetamine hilineb või kui need jäid kätte toimetamata asjaoludel, mis ei olene korraldajast ja/või kliendist.
  5.8. Auhinna postitamine märgitud aadressile kinnitab auhinna kättesaamist. Auhinnavõitjatel pole lubatud nõuda auhinda korraldajalt või mis tahes volitatud isikult. Korraldaja ja/või klient ei anna auhindadele kvaliteedigarantiid; garantii annab auhindade tootja kooskõlas õigusnõuetega.
  5.9. Auhindade kättetoimetamise kulud (välja arvatud auhindade kättetoimetamise lisakulud, kui kättetoimetamine ebaõnnestub võitja süül) kannab korraldaja. Korraldaja ega klient ei vastuta juhul, kui auhindu ei toimetata kätte seetõttu, et võitja on esitanud vale ja/või ebatäpse e-posti aadressi.
  5.10. Auhinna kättetoimetamisega seotud lisakulusid, mida siinsetes tingimustes pole nimetatud, ei kaeta ega hüvitata.
  5.11. Korraldaja ega klient ei vastuta selle eest, kui auhinda ei toimetata kätte võitja süül või muul võitjast sõltumatul põhjusel. Nende põhjuste hulka võivad kuuluda vale e-posti aadress, võimatus võitjaga ühendust võtta, isikutunnistuse või volituse esitamata jätmine või muu asjakohane asjaolu. Sel juhul ei pea korraldaja proovima auhinda mitu korda kätte toimetada / saata. Auhind võidakse mitu korda saata / välja anda korraldaja valikul (st korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus auhinda mitu korda saata / välja anda) ja vaid juhul, kui võitja on enne tasunud kõik kulud, mis korraldaja on kandnud seoses auhinna korduva või ebaõnnestunud kättetoimetamisega. Kui auhinna teistkordne kättetoimetamine ebaõnnestub võitja süül või muudel võitjast olenematutel asjaoludel, siis auhinda võitjale ei väljastata. Korraldaja ei vastuta auhinna kättetoimetamiseks kasutatavate e-posti rakenduste ega kuller- / kolmandate isikute teenuste kvaliteedi eest.
  5.12. Võidetud, kuid vastu võtmata auhinnad jäävad korraldaja käsutusse.
 • MUUD TINGIMUSED
  6.1. Osaleja peab kampaania ostudokumendi (originaali) alles hoidma seni, kuni ta on auhinna vastu võtnud.
  6.2. Registreerumine aadressil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee on tasuta. Kampaania võitjad valitakse loosi teel.
  6.3. Korraldaja ei hüvita mingeid kulusid, mida osaleja on kandnud seoses kampaanias osalemisega.
  6.4. Pärast auhinna vastuvõtmist kannab kõik auhinna edasise kasutamisega seotud kulud kampaanias osaleja (võitja).
  6.5. Korraldaja ega klient ei vastuta kahju eest, mis auhinna võitjal võib auhinna kasutamisega tekkida.
  6.6. Korraldajal on õigus avaldada võitjate nimed veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/.
  6.7. Kampaanias osaleja nõustub reeglitest ja korraldaja otsustest kinni pidama.
  6.8. Igal osalejal on õigus osaleda kampaanias piiramatu arv kordi, kuid ühe ostudokumendi võib registreerida vaid korra, olenemata ostetud OREO toodete arvust (nt kui ostudokumendis on märgitud, et osaleja ostis kolm OREO toodet, võib sellise ostudokumendi registreerida vaid korra). Ühe ostudokumendi alusel võib võita ainult ühe auhinna (võitmise korral).
  6.9. Korraldajal on õigus kampaania tingimusi (sealhulgas siinseid tingimusi) muuta, teatades sellest avalikult veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/ ette. Muudetud kampaaniatingimused (tingimused) jõustuvad nende veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/ avaldamisele järgneval kalendripäeval ja kehtivad ostudokumentide kohta, mis on registreeritud alates jõustumise kuupäevast.
  6.10. Kampaanias ei või osaleda ettevõtte UAB Multiplex ja UAB Mondelez Baltic ja UAB Mondelez International __ töötajad ega nende perekonnaliikmed (vanemad (kasuvanemad), lapsed (kasulapsed), vennad, õed ja nende abikaasad, abikaasa, elukaaslane, abikaasa/elukaaslase vanemad).
  6.11. Korraldaja ei vastuta ega võta vastu pretensioone, kui registreerumine ei õnnestu registreerumiskorra rikkumise tõttu. Korraldaja võib keelata osalemise või diskvalifitseerida kampaanias osaleja, kui on alust arvata, et isik rikub seadusi või kampaania reegleid.
  6.12. Siinsetele tingimustele ja nendes käsitlemata küsimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  6.13. Korraldaja soovitab lahendada kõik vaidlused läbirääkimiste teel.
 • KAEBUSTE ESITAMISE KORD
  7.1. Osalejate kaebused, mis on seotud kampaaniareeglite rikkumisega, koos neid põhjendavate tõenditega võib saata kirjalikult aadressile UAB Multiplex, registrikood 122885163, registrijärgne asukoht Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, või e-posti aadressile loterii@mpagency.eu. Kaebused tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks 2023.
  7.2. Korraldaja vaatab kaebused üle ja vastab neile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast kirjaliku kaebuse kättesaamise kuupäeva.
 • ANDMEKAITSE
  8.1. Kampaania ajal kogutud andmete vastutav töötleja on korraldaja: UAB Multiplex, registrikood 122885163, Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, e-post: loterii@mpagency.eu.
  8.2. UAB Multiplex (korraldaja) kogub ja töötleb kampaanias osalejate järgmisi isikuandmeid:
  8.2.1. ees- ja perekonnanimi;
  8.2.2. e-post;
  8.2.3. isikukood;
  8.2.4. telefoninumber;
  8.2.5. elukoha aadress.
  8.3. Kampaanias osalejad kinnitavad, et nad on nõus nii siinsete tingimustega kui ka sellega, et korraldaja ja tema määratud isikud töötlevad nende isikuandmeid seoses kampaania korraldamisega ning muudel allpool toodud eesmärkidel.
  8.4. Kampaanias ei saa osaleda isikud, kes ei esita andmeid, mis on nõutud veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/ oleval registreerimisvormil.
  8.5. Kampaania ajal kogutud isikuandmeid hallatakse isiku nõusoleku alusel, mida väljendatakse registreerimisvormi täitmisega veebisaidil https://www.mondelezpromo.com/oreofdee/. Kampaanias osalejal on õigus igal ajal teha pöördumine e-posti aadressile loterii@mpagency.eu, et tühistada tema isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek, kuid see ei mõjuta tagasiulatuvalt tema andmete kogumist ega töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist. Kui kampaanias osaleja tühistab oma nõusoleku, kustutatakse ta osalejate/võitjate nimekirjast ja seejärel ta kampaanias enam ei osale.
  8.6. Kampaanias osalejate andmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
  8.6.1. kampaaniaga seotud teabe esitamine, töötlemine ja käsitlemine;
  8.6.2. kampaania korraldamine;
  8.6.3. kampaania kvaliteedi tagamine;
  8.6.4. kampaania korraldamisega seotud probleemide lahendamine;
  8.6.5. kampaania auhindade kättetoimetamine võitjatele;
  8.6.6. maksude tasumine kampaanias auhindu võitnud osalejate eest;
  8.6.7. muudel kampaaniaga seotud seaduslikel eesmärkidel.
  8.7. Kampaanias osalejate andmed võidakse edastada kolmandatele isikutele niivõrd, kuivõrd see on vajalik kampaania läbiviimiseks:
  8.7.1. õigustatud volitatud töötlejatele kampaania võitjate väljavalimise, kampaania haldamise, võitjatega veebisaidil ühenduse võtmise ja auhindade üleandmise eesmärgil;
  8.7.2. kullerteenustele kampaania auhindade kättetoimetamise eesmärgil;
  8.7.3. riigiasutustele kohaldatavate maksude tasumise eesmärgil;
  8.7.4. muudel Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja korras.
  8.8. Osaleja isikuandmeid säilitatakse kolm kuud pärast kampaania lõppu, välja arvatud andmed, mida on vaja, et korraldaja saaks tasuda kohaldatavad maksud kampaania auhinna võitnud osaleja eest. Neid andmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat pärast kampaania lõppu.
  8.9. Kampaanias osalejal on õigus võtta ühendust korraldajaga e-posti aadressil loterii@mpagency.eu ning nõuda korraldajalt juurdepääsu tema kohta kogutud isikuandmetele, samuti nõuda nende parandamist, kui korraldaja valduses olevad andmed on väärad või ebatäpsed, või kustutada need või piirata nende töötlemist või neid üle kanda. Kui osaleja soovi täitmine raskendab tema osalemist kampaanias, kustutatakse ta osalejate/võitjate nimekirjast ja ta kampaanias enam ei osale.
  8.10. Kampaanias osalejatel on järgmised õigused: saada teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest; saada teavet, mis allikatest ja mis isikuandmeid kogutakse, mis eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele tema isikuandmeid edastatakse ja edastati andmete töötlemise perioodil; nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või nende töötlemise peatamist, kui andmete töötlemisel on rikutud isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte, ning igal ajal keelduda kampaanias osalemast, samuti muud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud õigused. Kui osaleja arvab, et see kampaania rikub tema õigusi seoses andmekaitsega, on osalejal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.