KONTROLLI, KAS VÕITSID

Mäng on lõppenud
Ostudokumendi koopia/pilt
Küsimuste korral võtke ühendust, aadressil loterii@mpagency.eu
OSTA

ÜKS MISTAHES OREO TOODE

SALVESTA

OSTUKVIITUNG/-DOKUMENT

REGISTREERI LEHEL

mondelezpromo.com

SAAD KOHE TEADA,

KAS VÕITSID KUPONGI

AUHINNAD

mängukonsoolide ja peakomplektide
OSTMISEKS

3 Euronics elektroonikakaupluse kupongi väärtuses 350 eurot mängukonsooli ostmiseks

100 Euronics elektroonikakaupluse kupongi väärtuses 70 eurot peakomplekti ostmiseks

VÕITJAD
Reeglid

KAMPAANIA REEGLID

 1. ÜLDREEGLID
  1. Nende reeglite eesmärk on määrata kindlaks kampaania „Ostke ükskõik milline Oreo toode, registreerige ostukviitung ja kontrollige, kas võitsite auhindu!“ (kampaania) läbiviimise, võitjate väljaselgitamise ja võitjatele auhindade üleandmise kord (reeglid).
  2. UAB MULTIPLEX (juriidilise isiku kood 122885163, registreeritud aadress Upės g. 5, LT‑09308 Vilnius) (korraldaja) organiseeritav kampaania toimub 01.02.2023 kuni 28.02.2023 (kampaania periood), välja arvatud juhul, kui kampaania lõpetatakse enne tähtaega kampaania korraldaja või tellija otsusel.
  3. Kampaania tellija on UAB Mondelez Baltic (registrikood 303046543, aadress Kaunas, Taikos pr. 88) (tellija).
  4. Kui soovitakse kampaanias osaleda ja selles auhindu võita, on tarvis osta kampaania perioodil Eesti Vabariigi mistahes müügikohas üks siinsete reeglite 3.1 punktis loetletud OREO (OREO) kaubamärgi toodetest ja täita registreerimisvorm kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/
  5. Kampaanias on õigus osaleda kõikidel füüsilistel isikutel, kelle alaline elukoht on Eesti Vabariigis.
  6. Auhindade võitmisest saab osaleja teada kohe pärast seda, kui ta on registreerunud kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/, samuti võib korraldaja teatada osalejale võidust aadressil https://www.mondelezpromo.com/oreoee/ registreerimisvormil näidatud telefoninumbril või e-posti aadressil. Võitjate ees- ja perekonnanimed avaldatakse kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/.
  7. Osaleja peab säilitama kampaanias registreeritud ostudokumentide (kviitungite või arvete) originaalid seni, kuni ta on auhinna vastu võtnud. Korraldajal on õigus auhinda mitte välja anda, kui kampaanias osaleja ei esita ostudokumenti kampaaniasse registreerumisel või auhinna üleandmise-vastuvõtmise ajal.
  8. Kampaanias osaleja peab registreerumisel esitama selgelt loetava OREO toote ostudokumendi koopia, millel peavad olema järgmised andmed: registreeritava dokumendi number, kuupäev ja ühe (1) ostetud, reeglite 3.1 punktis nimetatud OREO toote andmed.
  9. Teave kampaania kohta avaldatakse kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/
  10. Osalejaid teavitatakse auhindade võitmisest pärast seda, kui nad on edukalt registreerunud. Kui korraldaja kinnitab, et osaleja on võitnud auhinna, kantakse osaleja võitjate nimekirja pärast seda, kui korraldaja on kontrollinud, kas ostudokument vastab reeglites määratud tingimustele.
  11. Kui osaleja osaleb kampaanias (registreerides ostudokumendi näidatud kodulehel), nõustub ta, et korraldaja töötleb ja kasutab tema isikuandmeid nii, nagu on sätestatud siinsetes reeglites. Samuti kinnitab osaleja, et ta on reeglitega tutvunud, neid on talle piisavalt selgitatud, ta mõistab ja nõustub reeglite kõikide tingimustega ning kohustub järgima eeskirju ja Eesti Vabariigi õigusakte.
  12. Osaleja väljendab seda, et ta on reeglite ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega nõus, linnukesega („Olen reeglitega tutvunud ja nendega nõus“) või muu samalaadse kinnitusega, mis näitab selgelt reeglitega tutvumist ja nõusolekut neid järgida.
 2. KAMPAANIA AUHINNAD
  1. Kampaania auhinnafondi koguväärtus on 8050 eurot. Kampaania auhinnad (edaspidi eraldi auhind jakoos auhinnad) on:
   1. 3 (kolm) 350 euro (kolmesaja viiekümne euro) väärtuses Euronicsi kinkekaarti kasutamiseks Euronicsi e-poes ja kauplustes üle Eesti.;
   2. 100 (sada) 70 euro (seitsmekümne euro) väärtuses Euronicsi kinkekaarti kasutamiseks Euronicsi e-poes ja kauplustes üle Eesti. 1. Auhindu ei saa vahetada muude auhindade ega rahalise ekvivalendi vastu, samuti ei maksta võitjatele mingit muud hüvitist.
 2. KAMPAANIAS OSALEVAD KAUBAD
  1. Kampaania kaubad, mille ostmise korral võib kampaanias osaleda, on OREO tooted, mida müüakse Eesti Vabariigi müügikohtades:
RIBAKOODKAUBA NIMETUS
7622210411679Oreo Vanilla, 44 g
7622300444181Oreo Vanilla, 176 g
7622210835338Oreo Brownie, 176 g
7622210137234Oreo Double Stuff Pocket, 170 g
7622300489434Oreo Enrobed Choco, 246 g
7622300489427Oreo Enrobed White, 246 g
 1. KAMPAANIA KULG
  1. Kampaanias osaleda soovijad peavad ostma kampaania perioodil, st alates 1. veebruarist 2023 kuni 28. veebruarini 2023 vähemalt ühe (1) reeglite 3.1 punktis nimetatud OREO toote mistahes kauplemiskohast Eesti Vabariigi territooriumil, hoidma alles kviitungi või arve (ostudokumendi) ja alates 1. veebruarist 2023 kuni 28. veebruaril 2023 kella 23.59-ni täitma registreerimisvormi kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/.
  2. Registreerimisvormil esitab osaleja oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbri, e-posti aadressi, elukoha või muu aadressi, kuhu võib saata auhinna ning ostudokumendi (kviitungi või arve) koopia. Osaleja tagab ja ainuvastutab selle eest, et andmed, mis ta registreerumise ajal esitab, on õiged ja tõesed.
  3. Registreerumisel tuleb üles laadida selgelt nähtav ostudokumendi koopia (skannitud kujul või fotona). Dokumendi koopialt peab saama selgesti välja lugeda selle numbri, kuupäeva ja teabe, mis kinnitab, et osaleja on ostnud vähemalt ühe OREO toote, mis on nimetatud reeglite punktis 3.1. Ostudokumendi koopia peab vastama kodulehel näidatud failisuuruse ja vormingu nõuetele. Kui ostudokument ei vasta siinsetes reeglites ja kodulehel toodud tingimustele, siis auhinda välja ei anta.
  4. Kui korraldaja nõuab, peab osaleja esitama ostudokumendi originaali.
  5. Osaleja, kes esitab reeglites määratud korras ostudokumendi, kinnitab, et ta on selle seaduslik ainuomanik. Korraldaja jätab endale õiguse kõrvaldada ühepoolselt mistahes osaleja (ostudokumendi) kampaaniast ilma osalejat ette hoiatamata, kui tal tekib kahtlus, et kampaanias osaleja on ebaaus või ei vasta reeglitele (sealhulgas kampaanias osaleja või teiste osalejate esitatud andmetega manipuleerimine tehniliste vahendite kaudu, ostudokumendi omandiõiguse kahtlus jms).
  6. Kui üks ostudokument on registreeritud mitu korda, loetakse kehtivaks see ostudokument ja osaleja, kes registreeris selle esimesena, kuid sel juhul on korraldajal õigus kõrvaldada selline osaleja/ostudokument kampaaniast ning mitte kanda seda osalejat võitjate nimekirja.
  7. Kui kauba ostmise järel selgub, et müügikoht ei näidanud ostudokumendil OREO toote täpset nimetust, peab kampaanias osaleda sooviv isik pöörduma kohe pärast kauba ostmist müügikoha poole ja nõudma faktuurarvet OREO toote täpse nimetusega.
  8. Kui ostudokumendi koopiat ei õnnestu lisada manusena, peab kampaanias osaleja pöörduma korraldaja poole e-posti aadressil loterii@mpagency.eu
  9. Pärast edukat kampaaniasse registreerumist võib osaleja kohe saada teada, kas ta on võitnud auhinna. Selle kohta kuvatakse teave ekraanile vahetult registreerumise järel. Auhindade võitjad valitakse välja juhuslikus korras. Võitja ees- ja perekonnanimi kantakse võitjate nimekirja pärast seda, kui korraldaja on kinnitanud, et ostudokument vastab reeglites määratud tingimustele. Edukalt registreerunud osalejat ei loeta võitjaks ja ta ei saa auhinnaõigust, kui ta ei ole kantud võitjate nimekirja (hoolimata sellest, et teda teavitati registreerumise ajal auhinna võitmisest).
  10. Kampaanias osaleb iga registreeritud ostudokument, välja arvatud siinsetes reeglites määratud erandid (nt korraldaja ei võta vastu osaleja esitatud ostudokumenti).
 2. AUHINDADE VÄLJAANDMINE
  1. Võidetud auhinnast teavitatakse osalejat kohe pärast seda, kui ta on registreerunud kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/. Kui ostudokument vastab siinsetes reeglites sätestatud tingimustele, võtab korraldaja võidetud auhinna üleandmise asjus auhinna võitjaga ühendust kampaaniasse registreerumisel esitatud telefoninumbril või e-posti aadressil.
  2. Kui korraldaja kinnitab, et võitja ostudokument vastab reeglites toodud tingimustele, ning võitja ees- ja perekonnanimi kantakse võitjate nimekirja, mis avaldatakse kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/, toimetatakse auhind võitjale Eesti Vabariigi elukoha või muul aadressil, mis ta on registreerumisel esitanud.
  3. Kui võitja aadress muutub, peab ta sellest korraldajat kohe teavitama. Kui osaleja (võitja) korraldajat õigesti ega õigel ajal ei teavita, ei vastuta korraldaja sellest tulenevate tagajärgede eest.
  4. Korraldaja, tellija või nende volitatud kolmandad isikud (nt kullerid) võivad paluda võitjal või auhinda vastuvõtval muul isikul esitada tema isikut tõendav dokument. Kui auhinna võtab vastu muu isik kui kampaania registreerimisvormil näidatud, võidakse auhinna kätteandmisel paluda sellelt isikult auhinna kättesaamise õigust kinnitavat dokumenti (nt volikirja). Kui auhinda vastuvõttev isik keeldub isikut tõendava dokumendi ja/või volituse esitamisest (kui auhinna võtab vastu võitja volitatud isik), võib korraldaja, tellija või nende volitatud kolmas isik (nt kuller) auhinda mitte üle anda.
  5. Kui kampaanias osaleja/võitja on alaealine, peab tema eest esitama dokumendi üks tema vanematest või eeskostja, samuti peab ta (üks vanematest või eestkostja) esitama oma isikut või eeskostet tõendava dokumendi.
  6. Korraldaja ega tellija ei vastuta selle eest, kui nende nõudmisel ei saa osaleja esitada auhinna üleandmisel ostudokumendi originaali või kui see on loetamatu või muul viisil rikutud nõnda, et korraldaja, tellija või muu volitatud isik (nt kuller) ei suuda identifitseerida kampaanias osalemiseks kohustuslikke andmeid. Sel juhul auhinda osalejale (võitjale) üle ei anta.
  7. Auhinnad toimetatakse kätte hiljemalt 31. märtsil 2023, välja arvatud juhul, kui nende kättetoimetamine hilines või kui need jäid kätte toimetamata asjaoludel, mis ei olene korraldajast ja/või tellijast.
  8. Pärast auhinna saamist ja üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist (või auhinna kättesaamise kinnitamist muul viisil) ei või auhindade võitjad esitada korraldajale ega tema volitatud isikule auhinnaga seotud pretensioone. Korraldaja ja/või tellija ei anna auhindadele kvaliteedigarantiid, vaid selle annab auhindade tootja kooskõlas seadusenõuetega.
  9. Auhindade kättetoimetamise kulud (välja arvatud auhindade kättetoimetamise lisakulud, kui kättetoimetamine ebaõnnestub võitja süül) kannab korraldaja. Korraldaja ega Tellija ei vastuta juhul, kui auhindu ei toimetata kätte seetõttu, et võitja on esitanud vale ja/või ebatäpse aadressi või muud kontaktandmed. Auhindu toimetatakse kätte vaid Eesti Vabariigi territooriumil.
  10. Auhinna kättetoimetamisega seotud lisakulusid, mida siinsetes reeglites pole nimetatud, näiteks auhinnale ise järeletulemise või korduva kättetoimetamise kulud, kui saadetist ei võetud kullerilt vastu või kui korraldajaga on kooskõlastatud teistsugune auhinna üleandmise kord – kättetoimetamise, telefonivestluste ja muid reeglites mittenäidatud kulusid –, auhindade võitjatele ei kaeta ega hüvitata.
  11. Korraldaja ega tellija ei vastuta selle eest, kui auhinda ei toimetata kätte võitja süül või muul võitjast sõltuval põhjusel (näiteks võitja ei viibi auhinna kättetoimetamise kohas, kuller ei saa ühendust võitjaga, võitja ei võta auhinda vastu kokkulepitud ajal, näitab valet aadressi, ei esita isikut tõendavat dokumenti või volitust, samuti mistahes muudel juhtudel); sel juhul ei pea korraldaja proovima auhinda korduvalt kätte toimetada / saata. Auhind võidakse korduvalt saata / välja anda korraldaja valikul (st korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus auhinda korduvalt saata / välja anda) ja vaid juhul, kui võitja on enne tasunud kõik kulud, mis korraldaja on kandnud seoses auhinna korduva või ebaõnnestunud kättetoimetamisega. Kui auhinna teistkordne kättetoimetamine ebaõnnestub võitja süül või muudel võitjast sõltuvatel asjaoludel, siis auhinda võitjale ei väljastata. Korraldaja ei vastuta selle eest, kas kulleri / kolmandate isikute osutatavad auhinna kättetoimetamise teenused on kvaliteetsed.
  12. Võidetud, kuid vastu võtmata jäetud auhinnad jäävad korraldaja käsutusse.
 3. MUUD TINGIMUSED
  1. Osaleja peab kampaania ostudokumendi (originaali) alles hoidma seni, kuni ta on auhinna vastu võtnud.
  2. Registreerumine https://www.mondelezpromo.com/oreoee/ on tasuta. Kampaania võitjad määratakse juhuslikus korras.
  3. Korraldaja ei hüvita mingeid kulusid, mis on seotud osaleja kampaanias osalemisega.
  4. Pärast auhinna vastuvõtmist kannab kõik auhinna edasise kasutamisega seotud kulud kampaanias osaleja (võitja).
  5. Korraldaja ega tellija ei vastuta mingil moel kahju eest, mis auhinna võitjal võib auhinna kasutamisega tekkida.
  6. Korraldajal on õigus avaldada võitjate ees- ja perekonnanimed avalikul kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/.
  7. Kampaanias osaleja nõustub reeglitest ja korraldaja otsustest kinni pidama.
  8. Igal osalejal on õigus osaleda kampaanias piiramatu arv kordi, kuid ühe ostudokumendi võib registreerida vaid korra, sõltumata ostetud OREO toodete arvust (nt kui ostudokumendis on näidatud, et osaleja ostis kolm OREO toodet, võib sellise ostudokumendi registreerida vaid korra). Ühe ostudokumendiga võib võita ainult ühe auhinna (võitmise korral).
  9. Korraldajal on õigus kampaania tingimusi (sealhulgas siinseid eeskirju) muuta, teavitades sellest kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/. Muudetud kampaaniatingimused (reeglid) jõustuvad nende kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/ avaldamisele järgneval kalendripäeval ja kehtivad ostudokumentide kohta, mis on registreeritud alates jõustumise kuupäevast.
  10. Auhindade arv on piiratud. Korraldaja jätab endale õiguse katkestada kampaania igal ajal ilma ette hoiatamata.
  11. Kampaanias ei või osaleda UAB Multiplex ja UAB Mondelez Baltic töötajad ega nende perekonnaliikmed (isad (kasuvanemad), lapsed (lapsendatud), vennad, õed ja nende abikaasad, abikaasa, elukaaslane, abikaasa/elukaaslase vanemad).
  12. Korraldaja ei vastuta ega võta vastu pretensioone, kui registreerumine ei õnnestu registreerumiskorra rikkumise tõttu. Korraldaja võib keelata osalemise või diskvalifitseerida kampaanias osaleja, kui on alust arvata, et isik rikub seadusi või kampaania eeskirju ja tingimusi.
  13. Siinsetele reeglitele ja nendes käsitlemata küsimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  14. Kõik vaidlused soovitab korraldaja lahendada läbirääkimiste teel.
 4. KAEBUSTE LÄBIVAATAMISE KORD
  1. Osalejate kaebused, mis on seotud kampaaniareeglite rikkumisega, koos neid põhjendavate tõenditega võib saata kirjalikult aadressile UAB Multiplex, registrikood 122885163, registreeritud aadress Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, või e-posti aadressile loterii@mpagency.eu. Kaebused peab esitama hiljemalt 28.02.2023.
  2. Korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab neile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kirjaliku kaebuse saamise päevast.
 5. ANDMEKAITSE
  1. Kampaania perioodil kogutavaid andmeid haldab korraldaja: UAB Multiplex, registrikood 122885163, Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, e-post loterii@mpagency.eu
  2. UAB Multiplex (korraldaja) kogub ja töötleb järgmisi kampaanias osaleja isikuandmeid:
   1. ees- ja perekonnanimi;
   2. e-posti aadress;
   3. telefoninumber;
   4. elukoha aadress.
  3. Kampaanias osalejad kinnitavad, et nad on nõus nii siinsete reeglitega kui ka sellega, et korraldaja ja tema määratud isikud töötlevad nende isikuandmeid seoses kampaania korraldamisega ning muudel allpool toodud eesmärkidel.
  4. Kampaanias ei saa osaleda isikud, kes ei esita andmeid, mis on nõutud kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/ oleval registreerimisvormil.
  5. Kampaania ajal kogutud isikuandmeid hallatakse isiku nõusoleku alusel, mida väljendatakse registreerimisvormi täitmisega kodulehel https://www.mondelezpromo.com/oreoee/. Kampaanias osalejal on õigus igal ajal teha pöördumine e-posti aadressile loterii@mpagency.eu et tühistada tema isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek, kuid see ei mõjuta tagasiulatuvalt tema andmete kogumist ega töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tühistamist. Kui kampaanias osaleja tühistab oma nõusoleku, kustutatakse ta osalejate/võitjate nimekirjast ja seejärel ta kampaanias enam ei osale.
  6. Kampaanias osalejate andmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
   1. kampaaniaga seotud teabe esitamine, käitlemine ja töötlemine;
   2. kampaania läbiviimine;
   3. kampaania kvaliteedi tagamine;
   4. kampaania läbiviimisega seotud probleemide lahendamine;
   5. kampaania auhindade kättetoimetamine võitjatele;
   6. maksude tasumine kampaanias auhindu võitnud osalejate eest;
   7. muudel kampaania läbiviimisega seotud seaduslikel eesmärkidel.
  7. Kampaanias osalejate andmed võidakse edastada kolmandatele isikutele niivõrd, kuivõrd see on vajalik kampaania läbiviimiseks:
   1. seaduslikele andmetöötlejatele edastatakse need osalejate andmed, mis võimaldavad võitjad välja valida, neid veebilehel hallata, võitjatega ühendust võtta ja auhinnad üle anda;
   2. kullerteenistustele edastatakse need osalejate andmed, mis võimaldavad kampaania auhinnad kätte toimetada;
   3. riiklikele institutsioonidele edastatakse need osalejate andmed, mida on vaja kohaldatavate maksude tasumiseks;
   4. muudel Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja korras.
  8. Osaleja isikuandmeid säilitatakse kolm kuud pärast kampaania lõppu, välja arvatud andmed, mida on vaja selleks, et korraldaja saaks tasuda kohaldatavad maksud kampaania auhinna võitnud osaleja eest. Neid andmeid säilitatakse kümme (10) aastat pärast kampaania lõppu.
  9. Kampaanias osalejal on õigus võtta ühendust korraldajaga e-posti aadressil loterii@mpagency.eu ning nõuda korraldajalt juurdepääsu tema kohta kogutud isikuandmetele, samuti nõuda nende parandamist, kui korraldaja valduses olevad andmed on väärad või ebatäpsed, või kustutada need või piirata nende töötlemist või neid üle kanda. Kui osaleja soovi täitmine raskendab tema osalemist kampaanias, kustutatakse ta osalejate/võitjate nimekirjast ja ta kampaanias enam ei osale.
  10. Kampaanias osalejatel on järgmised õigused: saada teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest; saada teavet, mis allikatest ja mis isikuandmeid kogutakse, mis eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele tema isikuandmeid edastatakse ja edastati andmete töötlemise perioodil; nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või nende töötlemise peatamist, kui andmete töötlemisel on rikutud isikuandmete kaitse seadusi, igal ajal keelduda kampaanias osalemast; muud isikuandmete kaitse seadustes sätestatud õigused.