REĢISTRĒ
PIRKUMA ČEKU
UN LAIMĒ
SPĒLE BEIGUSIES
Fotoattēls vai čeka kopija
ATLASĪT FAILU
Pērc

jebkuru Oreo produktu

Saglabā

pirkuma čeku

Reģistrējies

www.mondelezpromo.com

Laimē

balvas

Uzvarētāji
NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šo noteikumu mērķis ir noteikt loterijas “Pērciet jebkuru “Oreo” produktu, reģistrējiet pirkuma čeku un laimējiet balvas!” (“loterijas”) īstenošanas kārtību, loterijas uzvarētāju izlozi un laimēto balvu nodošanas uzvarētājiem kārtību (“Noteikumi”).

1.1. Loterijas organizētājs: SIA “AD Promo Baltic”, reģistrācijas numurs 40203199564, adrese: Klijānu iela 8, Rīga, Latvija, LV-1013 turpmāk “Organizators”.
1.2. Loterijas preču izplatītājs: UAB “Mondelez Baltic”, (juridiskā adrese: Taikos iela 88, LT-51501, Kauņa, Lietuva, reģistrācijas Nr. 303046543).
1.3. Loterijas norises laiks. Sākuma datums: 2024. gada 1. februāris. Loterijas norises beigu datums: 2024. gada 1.marts.

1.4. Loterijas reģistrācijas periods: no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 29.februārim.

1.5. Lai piedalītos un laimētu loterijas balvas, jebkurā tirdzniecības vietā Latvijas Republikas teritorijā loterijas perioda laikā ir jāiegādājas kāds no preču zīmes “OREO” (“OREO”) produkts, kas ir norādīts šo Noteikumu 4.1. punktā, un reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu mājas lapā https://mondelezpromo.com/lv/.

1.6. Loterijā ir tiesības piedalīties visām fiziskajām personām, Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

2. LOTERIJAS BALVAS

2.1. Loterijas balvas (turpmāk tekstā – katra atsevišķi “Balva”, bet visa kopā “Balvas”.

2.1.1. 20 (divdesmit) gab. Nintendo switch konsoles EUR 349.63 (trīs simti četrdesmit deviņi eiro un 63 centi) vērtībā;

2.1.2. 20 (divdesmit) gab. PAC – MAN WORLD Re-PAC spēles EUR 36.30 (trīsdesmit seši eiro un 30 centi) vērtībā;

2.1.3. 1 (viens) ceļojums uz Japānu EUR 6930.00 (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit eiro un 00 centi) vērtībā 2 (divām) personām, no 19.08.2024. līdz 25.08.2024. Ceļojumu nodrošina Promo Consulting Solutions. Biļetes uz Tokiju un atpakaļ uz Rīgu 2 (divām) personām (ieskaitot transfēru). 7 dienas / 6 naktis izmitināšana viesnīcā (vienā divvietīgā numurā), 4 zvaigžņu viesnīcā. Tiek nodrošinātas brokastis. Personīgie izdevumi nav iekļauti. Ceļojuma laimētājam un līdzbraucējam jābūt vismaz 18 gadus veciem. Pirms biļetes vai viesnīcas kupona saņemšanas ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments. Pase ir vienīgais pieņemtais identifikācijas dokuments, kur derīguma termiņš ir vismaz 180 dienas no Galvenās balvas atgriešanās datuma.

2.2. Balvas nav apmaināmas pret citām Balvām vai naudu, kā arī uzvarētājiem netiek izmaksāta nekāda cita kompensācija.

2.3. Aptuvenās izredzes laimēt – 21 / 10 000 balvu skaits / pret aptuveno dalībnieku skaitu

3. IZLOZES

3.1. Tiek noteiktas 4 (četras) izlozes:

1.Izlozē 2024. gada 9.februārī – piedalās reģistrācijas no 2024. gada 1. februāra plkst. 07.00 līdz 2024. gada 8. februārim plkst. 23.59. Pirmajā izlozē tiek izlozētas 5 (piecas) Nintendo switch konsoles 349,63 eiro vērtībā un 5 (piecas) PAC – MAN WORLD Re-PAC spēles 36,30 eiro vērtībā;

2.Izlozē 2024. gada 16.februārī – piedalās reģistrācijas no 2024. gada 9. februāra plkst. 07.00 līdz 2024. gada 15. februārim plkst. 23.59. Otrajā izlozē tiek izlozētas 5 (piecas) Nintendo switch konsoles 349,63 eiro vērtībā un 5 (piecas) PAC – MAN WORLD Re-PAC spēles 36,30 eiro vērtībā;

3.Izlozē 2024. gada 23.februārī – piedalās reģistrācijas no 2024. gada 16. februāra plkst. 07.00 līdz 2024. gada 22. februārim plkst. 23.59. Trešajā izlozē tiek izlozētas 5 (piecas) Nintendo switch konsoles 349,63 eiro vērtībā un 5 (piecas) PAC – MAN WORLD Re-PAC spēles 36,30 eiro vērtībā;

4.Izlozē 2024. gada 1.martā – piedalās reģistrācijas no 2024. gada 23. februāra plkst. 07.00 līdz 2024. gada 29. februārim plkst. 23.59. Ceturtajā izlozē tiek izlozētas 5 (piecas) Nintendo switch konsoles 349,63 eiro vērtībā un 5 (piecas) Pack Man spēles 36,30 eiro vērtībā, kā arī loterijas galvenā Balva – Ceļojums uz Japānu 2 (divām) personām 6930,00 eiro vērtībā, piedalās reģistrācijas no 2024.gada 1.februāra plkst. 07.00  līdz 29.februārim plkst. 23.59.”

3.2. Visas izlozes notiks Loterijas rīkotāju telpās, Klijānu ielā 8-404, Rīga, plkst. 13.00.

4. PRECES, KAS PIEDALĀS AKCIJĀ

4.1. Loterijas preces, kuras iegādājoties var piedalīties Akcijā, ir šādi OREO produkti, kas tiek pārdoti tirdzniecības vietās Latvijas Republikas teritorijā:

SVĪTRKODSPRECES NOSAUKUMS
7622210411679Oreo Vanilla 44g
7622300444181Oreo Vanilla 176g
7622210755506Oreo Golden 176g
7622201501761Oreo REMIX 157g LED
7622210835338Oreo Brownie 176g
7622210137234Oreo Double Stuff Pocket 170g
7622300489434Oreo Enrobed Choco 246g
7622300489427Oreo Enrobed White 246g

5. LOTERIJAS NORISE

5.1. Aizpildot reģistrācijas veidlapu mājas lapā https://mondelezpromo.com/lv/, obligāti tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, loterijas dalībnieka tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un pirkuma dokumenta (čeka vai rēķina) kopija. Dalībnieks nodrošina un uzņemas visu atbildību, ka reģistrācijas laikā sniegtie dati ir pareizi un atbilst patiesībai.

5.2. Reģistrācijas laikā tiek augšupielādēta skaidri redzama pirkuma dokumenta kopija (skenētā vai fotogrāfija). Dokumenta kopijā jābūt salasāmam dokumenta numuram, datumam un informācija, kas apliecina, ka dalībnieks ir iegādājies vismaz vienu Noteikumu 4.1. punktā norādīto OREO produktu. Pirkuma dokumenta kopijai jāatbilst interneta mājas lapā norādītajām formāta un izmēra (faila apjoma) prasībām. Ja Pirkuma dokuments neatbilst šajos Noteikumos un interneta mājas lapā norādītajiem nosacījumiem, Balva netiek izsniegta.

5.3. Dalībnieki, piedaloties loterijā (reģistrējot pirkuma dokumentu norādītajā mājas lapā), piekrīt, ka Organizators apstrādās un izmanto viņu personas datus, kā norādīts šajos Noteikumos, kā arī apliecina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem, tie bija dalībniekam pilnīgi atklāti, apspriesti un paskaidroti, ka dalībnieks ir sapratis un bez ierunām piekrīt visiem Noteikumu nosacījumiem un stingri apņemas ievērot Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus.

5.4. Dalībnieka piekrišana Noteikumiem un personas datu apstrādes politikai tiek izteikta, atzīmējot rūtiņu pie apstiprinājuma “Esmu iepazinies ar Noteikumiem un piekrītu tiem” vai cita analoģiskā apliecinājuma, kas skaidri norādītu apstiprināšanu par iepazīšanos ar Noteikumiem un piekrišanu tos ievērot.

5.5. Pēc Organizatora pieprasījuma dalībniekam jāiesniedz Pirkuma dokumenta oriģināls.

5.6. Ja viens Pirkuma dokuments tiek reģistrēts vairākas reizes, par derīgu tiek uzskatīts tas Pirkuma dokuments un dalībnieks, kurš to ir reģistrējis pirmais, taču šādā gadījumā Organizatoram ir tiesības izslēgt šādu dalībnieku/Pirkuma dokumentu no Akcijas un neiekļaut šādu dalībnieku uzvarētāju sarakstā.

5.7. Iegādājoties preci un tirdzniecības vietai Pirkuma dokumentā nenorādot precīzo iegādātā OREO produkta nosaukuma, personai, kura vēlas piedalīties loterijā, nekavējoties pēc preču iegādes jāvēršas tirdzniecības vietā un jāpieprasa pirkuma faktūrrēķins ar precīzu OREO produkta nosaukumu.

5.8. Ja neizdodas pievienot Pirkuma dokumenta kopiju, loterijas dalībniekam ir jāsazinās ar Organizatoru pa e-pastu loterijas@adpromo.lv.

5.9. Vienu Pirkuma dokumentu var reģistrēt tikai vienu reizi, neatkarīgi no iegādāto OREO preču skaita (piem., ja Pirkuma dokumentā tiek norādīts, ka dalībnieks ir iegādājies 3 gab. OREO produktu, šādu Pirkuma dokumentu var reģistrēt tikai vienu reizi). Ar vienu Pirkuma dokumentu var laimēt tikai vienu Balvu (laimesta gadījumā).

5.10. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.

6. BALVU IZSNIEGŠANA

6.1. Uzvarētāju saraksts tiek publicēts izlozes dienā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.mondelezpromo.com un pilns uzvarētāju saraksts 01.03.2024 līdz plkst. 23:59. Ja Pirkuma dokuments atbilst šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem, par laimēto Balvu Organizators sazinās ar Balvu uzvarētāju pa loterijas reģistrācijas laikā norādīto e-pastu vai tālruņa numuru. Uzvarētājs var sazināties ar Organizatoru pa e-pastu loterijas@adpromo.lv vai tālruni +371 20044965.

6.2. Ierodoties saņemt loterijā laimēto Balvu, uzvarētājam jāuzrāda Pirkuma čeka oriģināls ar atbilstošu numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Ja dalībnieks nevar to uzrādīt vai Pirkuma čeka oriģināls ir bojāts, nesalasāms vai citādi ietekmēts tādā veidā un tādā mērā, ka Organizators nevar identificēt datus, kas ir nepieciešami dalībai loterijā. Tādā gadījumā Balva laimētājam netiek izsniegta.

6.3. Loterijas laimētāji sava Balvas varēs saņemt SIA “AD Promo Baltic” birojā, Klijānu ielā 8-404, Rīgā, līdz 2024. gada 25. martam. Pēc 2024. gada 25. marta balvas vairs netiek izsniegtas.

6.4. Saņemot laimētās Balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotājs paraksta Balvas pieņemšanas-nodošanas aktu.

6.5. Ar Balvas saņemšanu saistītās papildu izmaksas, kas nav noteiktas šajos Noteikumos, piemēram, kad Balvu laimētājs saņem klātienē, ar Organizatoru vienojoties par citu Balvas nodošanas kārtību – šādas piegādes izmaksas un jebkādas citas Noteikumos nenorādītās izmaksas Balvas uzvarētājiem nesedz un neatmaksā.

6.6. Organizators nav atbildīgs ja Balva netiek izsniegta laimētāja vainas dēļ vai citu no uzvarētāja atkarīgo iemeslu dēļ (piemēram, Organizators nevar sazināties ar laimētāju).

6.7. Laimētās, bet neizņemtās Balvas paliek Organizatora ziņā.

7. CITI NOSACĪJUMI

7.1. Reģistrācija www.mondelezpromo.com ir bezmaksas.

7.2. Organizators nekompensē nekādus izdevumus, kas dalībniekam radušies saistībā ar dalību loterijā.

7.3. Loterijas laimētājs pēc Balvas saņemšanas ir atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar Balvas turpmāko izmantošanu.

7.4. Organizators nav atbildīgs par Balvas uzvarētāju zaudējumiem, kas iespējami var rasties, lietojot Balvu.

7.5. Akcijā nevar piedalīties SIA “AD Promo Baltic” un UAB “Mondelez Baltic” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (vecāki (adoptētāji), bērni (adoptētie bērni), brāļi un māsas un viņu laulātie, laulātais, partneris, laulātā/partnera vecāki).

7.6. Organizators neatbild par to, ja reģistrācija neizdodas kārtības neievērošanas dēļ. Organizators var neļaut piedalīties vai diskvalificēt Dalībnieku no dalības loterijā, ja ir pamats aizdomām, ka persona pārkāpj likumu vai loterijas noteikumus un nosacījumus.

7.7. Uz šiem Noteikumiem un jautājumiem, ko Noteikumi nereglamentē, attiecas Latvijas Republikas tiesību akti.

7.8. Visus strīdus Organizators iesaka risināt pārrunu ceļā.

8. PRETENZIJAS IZSKATĪŠANAS KARTĪBA

8.1. Loterijas dalībnieku pretenzijas par Loterijas norises pārkāpumiem var iesniegt rakstiski, nosūtot pretenziju ar apstiprinošajiem pierādījumiem loterijas rīkotājam SIA “AD Promo Baltic”, reģistrācijas numurs 40203199564, adrese: Klijānu iela 8, Rīga, LV-1013, vai elektroniski uz e – pastu: loterijas@adpromo.lv . Pretenzijas jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024. g. 15. martam.

8.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un sniedz uz tām atbildes 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc saņemšanas.

SIA AD Promo Baltic
Valdes loceklis Sandis Lodiņš