REGISTREERI OMA
OSTUKVIITUNG
JA VÕIDA
MÄNG LÄBI
Kviitungi foto või koopia
VALI FAIL
Osta

mistahes OREo toode

Hoia

alles ostutšekk

Registreeru

www.mondelezpromo.com

Võida

auhindu

Võitjad
REEGLID

1. ÜLDEESKIRI:

1.1. Käesoleva eeskirja eesmärk on määrata Kampaania „Osta Oreo tooteid, registreeri ostutšekk ja kontrolli, kas võitsid!“ (Kampaania) läbiviimise kord, Kampaania võitjate välja selgitamise ja võidetud auhindade võitjatele üleandmise kord (Eeskiri).
1.2. Ettevõtte “Partizanas” OÜ, juriidilise isiku kood 11698825, asukoha aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 19, 10150, Eesti Vabariik (Korraldaja) korraldatud Kampaania kestab 01. veebruarist 2024 kuni 29. veebruarini 2024 (kaasa arvatud), välja arvatud juhtudel, kui Kampaania lõpetatakse ennetähtaegselt Korraldaja või Tellija otsusega (Kampaania periood).
1.3. Kampaania tellija on UAB Mondelez Baltic, ettevõtte registrikood 303046543, asukoha aadress Leedu Vabariik, Kaunas, Taikos pr. 88 (Tellija).

1.4. Osalemiseks ja Kampaania auhindade võitmiseks tuleb osta Kampaania perioodil ükskõik millisest Eesti Vabariigi territooriumil asuvast müügikohast selle Eeskirja punktis 3.1 nimetatud Oreo kaubamärgi toode ja registreeruda, täites registreerimisvormi veebilehel https://mondelezpromo.com .

1.5. Kampaanias on õigus osaleda kõigil füüsilistel isikutel, kes ostavad Oreo tooteid ja registreeruvad nimetatud veebilehel (edaspidi iga Kampaanias osalev isik – Osaleja).

1.6. Auhindade võitmisest saab Osaleja teada veebilehel www.mondelezpromo.com, registreerumise ajal ning samuti võib Korraldaja Osalejat võidust teavitada ka Osaleja telefoninumbril või e-posti aadressil, mis on märgitud registreerimisvormi veebilehel www.mondelezpromo.com.

1.7. Kampaanias registreeritud ostudokumentide (tšekid või arved) originaalid tuleb säilitada kuni auhinna kättesaamiseni. Korraldajal on õigus jätta Kampaanias osalejale auhind välja andmata, kui ta ei esita ostudokumenti Kampaanias registreerimise või auhinna üleandmise-vastuvõtmise ajal.

1.8. Kampaanias registreerumisel peab Osaleja esitama Oreo toote ostudokumendi (või elektroonilise dokumendi) selge koopia, millel peab olema näha: dokumendi registreerimisnumber, kuupäev ja andmed vähemalt 1 (ühe) käesoleva Eeskirja punktis 3.1 nimetatud toote ostmise kohta.

1.9. Auhinna võitmisest teavitatakse Osalejaid registreerimise ajal. Kui Korraldaja kinnitab, et Osaleja võitis auhinna ja ostudokument vastab Eeskirjas toodud tingimustele, kantakse Osaleja võitjate nimekirja.

1.10. Kampaanias osaledes (registreerides ostudokumendid nimetatud veebilehel) nõustuvad Osalejad, et Korraldaja töötleb ja kasutab nende isikuandmeid käesolevas Eeskirjas sätestatud korras ning kinnitavad ühtlasi, et nad on Eeskirjaga tutvunud, Osalejale on seda täielikult avalikustatud, läbi arutatud ja selgitatud, Osaleja on mõistnud ja nõustub tingimusteta kõigi Eeskirja tingimustega ning kohustub rangelt ja tingimusteta järgima Eeskirja ja Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid.

1.11. Osaleja nõusolekut Eeskirja ja isikuandmete töötlemise poliitikaga väljendatakse linnukese märkimisega kinnituse “Olen Eeskirjaga tutvunud ja nõustun sellega” või muu samalaadse kinnituse juurde, mis viitab selgelt sellele, et Osaleja on Eeskirjaga tutvunud ning nõustub seda täitma.

2. KAMPAANIA AUHINNAD

2.1. Kampaania auhinnad (edasi tekstis iga eraldi Auhind, kõik koos Auhinnad):

a) 20 (kakskümmend) Nintendo switch konsooli väärtusega 349.63 €/tükk, koguväärtusega 6,992.60 € koos 20 (kahekümne) PAC – MAN WORLD Re-PAC mänguga, väärtusega 36.30 €/tükk, koguväärtusega 726.00 €
b) Peaauhind: reis Jaapanisse (Tokiosse) kahele, väärtusega 6900€.
c) Kokku loositakse välja 20 võitjat, kes saavad auhinnaks Nintendo switch konsooli ja PAC – MAN WORLD Re-PAC mängu (üks auhind koosneb Nintendo Switch konsoolist ja PAC – MAN WORLD Re-PAC mängust) ning Kampaania lõpus loositakse üks peaauhinna võitja kõigi osaleja hulgast, kes saab auhinnaks reisi kahele Jaapanisse.

2.2. Auhinnafondi koguväärtus on 14618,60€ (neliteist tuhat kuussada kaheksateist eurot ja kuuskümmend senti koos käibemaksuga).

2.3. Auhinda ei saa vahetada teiste Auhindade ega rahalise ekvivalendi vastu ning seda ei maksta võitjatele välja mitte mingi hüvitise kujul.

2.4. Auhindade visuaalne sisu on illustratiivne. Võib esineda erinevusi tegelikult välja antud auhindadega.

2.5. Mängu võidu tõenäosus sõltub saadaolevate auhindade arvust ja osalejate ligikaudsest arvust. Käesoleval juhul on Kampaania Auhindade arv 21 ühikut, Osalejate ligikaudne oletatav arv – 10 000. Seega on Kampaanias auhinna võitmise üldine eeldatav tõenäosus üks 500-st (1/500). Võidu täpset tõenäosust ei saa garanteerida ja see sõltub osalejate koguarvust ja juhuslikust valikust või muudest mehhanismidest, mida Korraldaja kasutab võitjate väljaselgitamiseks (kui neid kasutatakse).

2.6. Peaauhind – reis kahele Tokiosse, Jaapanisse – toimub perioodil 19.08.2024 – 25.08.2024. Reisi transpordi üksikasjad ja majutuse kahele reisijale 4-tärni hotellis valib Korraldaja. Enne Auhinna vastuvõtmist peab Auhinna vastuvõtja tutvuma ja nõustuma Auhinna kirjeldusega ja sellega kaasnevate tingimustega, mis on ära toodud antud Eeskirja punktis 9.

3. KAMPAANIAS OSALEVAD KAUBAD

3.1. Kampaaniatooted, mida ostes saab Kampaanias osaleda, on järgmised Eesti Vabariigi territooriumil jaemüügipunktides müüdavad Oreo tooted:

EAN:Product
7622210411679Oreo Vanilla 44g
7622300444181Oreo Vanilla 176g
7622210755506Oreo Golden 176g
7622201501761Oreo REMIX 157g LED
7622210835338Oreo Brownie 176g
7622210137234Oreo Double Stuff Pocket 170g
7622300489434Oreo Enrobed Choco 246g
7622300489427Oreo Enrobed White 246g

4. KAMPAANIA KÄIK

4.1. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes on sooritanud mistahes müügipunktis Eesti Vabariigi territooriumil ajavahemikus 01.01.2024 – 29.02.2024 vähemalt ühe antud Eeskirja punktis 3.1 loetletud Oreo toote ostu ning säilitanud Ostudokumendi (arve, tšekk). Kampaanias osalemiseks tuleb täita 1. veebruarist 2024 kuni 29. veebruarini 2024 kella 23:59-ni registreerimisvormi veebilehel www.mondelezpromo.com .

4.2. Registreerimisvormi tuleb märkida Osaleja eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukoha või muu koha aadress, kuhu saab toimetada Auhinna, ning ostudokumendi (tšeki või arve) koopia. Osaleja tagab ja võtab endale täieliku vastutuse, et registreerimisel esitatud andmed on õiged ja vastavad tegelikkusele.

4.3. Registreerimisel tuleb üles laadida ostudokumendi selgelt nähtav koopia (skaneeritud või foto). Dokumendi koopial peab olema näha dokumendi number, kuupäev ja andmed, mis kinnitavad, et Osaleja ostis vähemalt ühe Eeskirja punktis 3.1 nimetatud Oreo toote. Ostudokumendi koopia peab vastama veebilehel märgitud vormingu ja suuruse (faili suuruse) nõuetele. Kui Ostudokument ei vasta käesolevas Eeskirjas ja veebilehel toodud tingimustele, siis Auhinda ei väljastata.

4.4. Korraldaja nõudmisel peab Osaleja esitama Ostudokumendi originaali.

4.5. Eeskirjas sätestatud korras Ostudokumendi esitamisega kinnitab Osaleja, et on Ostudokumendi seaduslik ja ainus omanik. Korraldaja jätab endale õiguse ühepoolselt, ilma Osalejat eelnevalt hoiatamata, kõrvaldada Kampaaniast ükskõik milline Osaleja, kui Korraldajal tekib põhjendatud kahtlus Osaleja ebaaususe kohta Kampaanias osalemisel või Eeskirja nõuetele mitte vastamise kohta (sh, kuid mitte ainult, tehniliste vahenditega või muul viisil Osaleja enda või teiste Osalejate esitatud andmetega või Korraldaja veebilehe andmetega manipuleerimine, kahtlused Ostudokumendi omandiõiguse õigsuses jne).

4.6. Kui üks Ostudokument registreeritakse mitu korda, siis loetakse kehtivaks see Ostudokument ja selle esimesena registreerinud Osaleja, kuid sellisel juhul on Korraldajal õigus selline Osaleja/Ostudokument Kampaaniast eemaldada ja mitte kanda seda Osalejat võitjate nimekirja.

4.7. Kui toote ostmisel ei märgitud müügikohas Ostudokumendile ostetud Oreo toote täpset nimetust/nimetusi, peab Kampaanias osaleda sooviv isik pöörduma kohe pärast kauba ostmist müügikoha poole ja paluma, et talle väljastataks ostuarve Oreo toote täpse nimetusega. Kui ostudokumendil puudub Oreo toote täpne nimetus, loetakse selline ostudokument Eeskirjale mittevastavaks ning seda Kampaanias osalemiseks ei registreerita.

4.8. Kui Ostudokumendi koopiat ei õnnestu üles laadida, peab Kampaanias Osaleja võtma ühendust Korraldajaga e-posti teel loteriid@partizanas.ee.

4.9. Kui Kampaanias Osaleja on edukalt registreerunud, siis saab Osaleja Auhinna võitmisest teada Ostudokumendi registreerimise ajal. Auhinnavõitjad loositakse välja juhuslikus korras. Võitja nimi ja perekonnanimi kantakse võitjate nimekirja alles pärast seda, kui on kinnitatud, et Ostudokument vastab Eeskirjas toodud tingimustele. Osalejat, keda võitjate nimekirja ei kantud, ei loeta võitjaks ja tal ei ole õigust Auhinda saada.

4.10. Kampaanias osalevad kõik Kampaania ajal registreeritud Ostudokumendid, välja arvatud käesolevas Eeskirjas sätestatud erandid (nt kui Korraldaja ei aktsepteeri Osaleja esitatud Ostudokumenti, kui Ostudokument on vales vormis vms).

5. AUHINDADE KÄTTESAAMINE

5.1. Kui Ostudokument vastab käesolevas Eeskirjas sätestatud tingimustele, võtab Korraldaja võidetud Auhinna üleandmiseks ühendust Auhinna võitjaga Kampaania registreerimise ajal märgitud telefoninumbril või e-posti aadressil.

5.2. Kui Korraldaja on kinnitanud, et võitja Ostudokument vastab Eeskirjas sätestatud tingimustele, kantakse võitja ees- ja perekonnanimi veebilehel www.mondelezpromo.com avaldatud võitjate nimekirja ning Auhind toimetatakse võitjale (Osalejale) kätte registreerimisel märgitud elukohta või muule Eesti Vabariigis asuvale aadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5.3. Kui võitja aadress muutub, siis peab võitja sellest Korraldajat teavitama. Kui Osaleja (võitja) ei teavita Korraldajat nõuetekohaselt ja õigeaegselt, siis ei vastuta Korraldaja tekkinud tagajärgede eest (nt kui Auhinda ei ole võimalik kätte anda).

5.4. Auhinna üleandmine võitjale võidakse vormistada üleandmis-vastuvõtmisaktiga. Auhinna vastuvõtmisel peab võitja märkima üleandmisakti nõutud isikuandmed (kui nõutakse). Kohustuslike andmete esitamata jätmisel Auhinda välja ei anta. Teatud juhtudel (nt selleks, et Korraldaja saaks tasuda kohaldatavad maksud) tuleb Auhinna kättesaamisel märkida isikukood. Auhinna võitmisega seotud maksud maksab Korraldaja.

5.5. Auhinna üleandmisel võivad Korraldaja, Tellija või nende poolt volitatud kolmandad isikud (nt kullerid) paluda võitjal või mõnel teisel Auhinda vastuvõtval isikul esitada isikuttõendav dokument. Kui Auhinna võtab vastu keegi teine isik, mitte see, kes on märgitud Kampaania registreerimisvormi, siis võidakse sellelt isikult Auhinna üleandmisel paluda esitada Auhinna vastuvõtmise õigust tõendav dokument (nt volikiri). Kui Auhinna vastuvõtja keeldub oma isikuttõendavat dokumenti ja/või volikirja (kui Auhinna võtab vastu võitja poolt volitatud isik) esitamast, siis võivad Korraldaja, Tellija või nende poolt volitatud kolmandad isikud (nt kullerid) Auhinna üleandmisest keelduda.

5.6. Kui Kampaanias Osaleja/võitja on alaealine, siis peab tema eest andmed esitama üks tema vanematest või eestkostjatest ning samuti peab too isik (üks vanematest või eestkostjatest) esitama oma isikuttõendava ja eestkostet kinnitava dokumendi.

5.7. Korraldaja ja Tellija ei vastuta selle eest, kui suvalisel ajal enne Auhinna kättesaamist palutakse Osalejal esitada Ostudokumendi originaal, kuid kui Osaleja seda esitada ei saa või on Ostudokumendi originaal kahjustatud, loetamatu või muul viisil kahjustatud sellisel viisil ja ulatuses, et Korraldaja, Tellija või nende poolt volitatud kolmas isik (nt kuller) ei suuda Kampaanias osalemiseks vajalikke andmeid tuvastada. Sel juhul Auhinda Osalejale (võitjale) kätte ei anta.

5.8. Auhinnad toimetatakse kätte hiljemalt nelja nädala jooksul (kuni 29.03.2024) pärast kampaaniaperioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui Auhinnad toimetatakse kätte hiljem või jäetakse väljastamata mitte Korraldaja ja/või Tellija süül.

5.9. Pärast Auhinna kättesaamist ning vastuvõtmis-üleandmisakti allkirjastamist (või muul viisil Auhinna kättesaamise kinnitamist) ei ole Auhinna võitjatel õigust esitada Korraldajale ega tema volitatud isikule Auhinna kohta pretensioone. Korraldaja ja/või Tellija ei anna garantiid Auhindade kvaliteedi kohta; garantii annab Auhindade tootja vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

5.10. Auhindade kättetoimetamise teenuste kulud (v.a auhinna kohaletoimetamise lisakulud, kui Auhinda ei õnnestu kätte toimetada võitja süül) katab Korraldaja. Korraldaja ja Tellija ei vastuta, kui auhindu ei saa kätte toimetada võitjate valesti ja/või ebatäpselt märgitud auhinna kohaletoimetamise aadressi tõttu. Auhinnad toimetatakse kätte ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

5.11. Auhinna kätte saamisega seotud lisakulusid, mida käesolevas Eeskirjas ei ole nimetatud, näiteks auhinnale ise järele tulemise või korduva kohale toomise kulud, kui kulleri toodud saadetist ei ole vastu võetud, kui Korraldajaga on kokku lepitud auhinna kohaletoimetamise muu kord – selliseid kohaletoimetamise või telefonivestluste kulusid ja muid Eeskirjas nimetamata kulusid auhinnavõitjatele ei kaeta ega ei hüvitata.

5.12. Korraldaja ja Tellija ei vastuta, kui auhinda ei anta kätte võitja süül või muudel sõltuvalt võitjast põhjustel (näiteks võitjat ei leita auhinna üleandmiskohast, kuller ei saa võitjaga ühendust, võitja ei võta auhinda määratud ajal vastu, võitja on märkinud ebaõige aadressi, ei esita isikusamasust kinnitavat dokumenti või volikirja, või mingitel muudel asjaoludel); sel juhul ei ole Korraldaja kohustatud proovima anda/saata võitjale auhinda korduvalt. Teist korda võidakse saata/ väljastada auhind võitjale Korraldaja valikul (st Korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus saata / väljastada Auhind võitjale uuesti) ja alles pärast seda, kui võitja on eelnevalt tasunud kõik Korraldaja kulud, mis on seotud auhinna uuesti saatmisega ja auhinna ebaõnnestunud saatmisega seotud kulud. Kui auhinda ei saa teist korda kätte toimetada võitja süül või muudel võitjast sõltuvatel põhjustel, siis auhinda võitjale ei anta. Korraldaja ei vastuta kullerite / kolmandate isikute Auhindade tarneteenuste kvaliteedi eest.

5.13. Võidetud, kuid mingil põhjusel välja võtmata/üle andmata Auhinnad jäävad Korraldaja kätte hoiule. Väljaandmata Auhindade kättesaamise mooduse ja aja kooskõlastab Auhinna võitnud Osaleja Korraldajaga individuaalselt. Kui ettenähtud aja jooksul kuni 29.03.2024 ei õnnestu saada ühendust auhindade võitjatega või auhinda üle ei anta, kuna võitja ei vasta eeskirjas loetletud tingimustele, on korraldajal õigus veelkord korraldada auhindade võitjate loosimine.

5.14. Korraldaja ei ole kohustatud hoidma ja/ või üle andma Auhinda Korraldajale, kui Auhinda ei õnnestu Osalejale üle anda Osaleja süül või ebapiisava hoolsuse tõttu (nt kui Osaleja ei avalda oma aadressi).

6. MUUD TINGIMUSED

6.1. Kampaanias osalev Ostudokument (originaal) tuleb säilitada kuni Auhinna kättesaamiseni.

6.2. Registreerimine aadressil www.mondelezpromo.com on tasuta.

6.3. Korraldaja ei hüvita Osalejale mingeid Kampaanias osalemise või Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi (nt Auhinna kättesaamiseks kohale sõitmise kütusekulu, pangaülekandega seotud kulud jms).

6.4. Kõik pärast Auhinna kättesaamist Auhinna edasise kasutamisega seotud kulud kannab Kampaanias Osaleja (võitja).

6.5. Ei mängu Korraldaja ega Tellija ei vastuta Auhindade võitjate võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida Auhinna kasutamisel.

6.6. Korraldajal on õigus avaldada võitjate ees- ja perekonnanimed veebilehel www.mondelezpromo.com.

6.7. Kampaanias osaledes nõustuvad Osalejad järgima käesoleva Eeskirja nõudeid ja muid Korraldaja otsuseid.

6.8. Igal Osalejal on õigus osaleda Kampaanias piiramatu arvu kordi, kuid ühe Ostudokumendi võib registreerida ainult üks kord, sõltumata ostetud Oreo toodete arvust (näiteks, kui Ostudokumendile on märgitud, et Osaleja ostis kolm Oreo toodet, tohib sellise Ostudokumendi registreerida ainult üks kord). Ühe Ostudokumendiga saab võita ainult ühe Auhinna (võidu korral).

6.9. Korraldajal on õigus muuta Kampaania tingimusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, käesoleva Eeskirjaga), teavitades sellest avalikkust ette veebilehel www.mondelezpromo.com . Kampaania muudetud tingimused (Eeskiri) jõustuvad järgmisel kalendripäeval pärast nende avaldamist veebilehel www.mondelezpromo.com ja on kehtivad pärast jõustumise kuupäeva registreeritud Ostudokumentide puhul.

6.10. Auhindade kogus on piiratud Korraldaja jätab endale õiguse lõpetada Kampaania igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

6.11. Kampaanias ei saa osaleda Mondelez International Inc. ettevõtete grupi töötajad ja UAB Partizanas ja Partizans OÜ töötajad ja nende pereliikmed (vanemad (kasuvanemad), lapsed (kasulapsed), vennad, õed ja nende abikaasad, abikaasa, elukaaslane, abikaasa/elukaaslase vanemad).

7. PRETENSIOONIDE JA KAEBUSTE MENETLEMISE KORD

7.1. Käesolevale Eeskirjale ja Eeskirjas reguleerimata küsimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

7.2. Korraldaja soovitab kõik vaidlused lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, siis lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

7.3. Osalejate kaebused Kampaania eeskirja rikkumise kohta tuleb esitada kirjalikult, saates kaebuse ja seda tõendavad tõendid ettevõttele “Partizanas” OÜ, juriidilise isiku kood 11698825, asukoha aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 19, 10150, Eesti Vabariik, või e-posti teel loteriid@partizanas.ee kuni 29.03.2024. Hilisemaid pretensioone ei käsitleta.

7.4. Korraldaja menetleb kaebusi ja vastab neile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku kaebuse saamise päevast.

7.5. Korraldaja ei vasta ega võta vastu pretensioone, kui registreerimine ebaõnnestub registreerimise korra mittejärgimise tõttu. Korraldaja jätab endale õiguse mitte lubada osaleda või diskvalifitseerida Kampaanias osalemisest isik, kui on alust kahtlustada, et isik rikub õigusaktide nõudeid või selle Kampaania Eeskirja või tingimusi või muid Korraldaja otsuseid.

7.6. Juhul, kui Osaleja ei nõustu Osaleja kirjalikule pretensioonile esitatud Korraldaja vastusega, siis võib Kampaanias Osaleja (füüsiline isik, tarbija) esitada oma soovi/kaebuse Kampaania kohta tarbijaõiguste kaitse institutsioonile, kes lahendab vaidluse kohtueelses korras, või täita taotluse vormi EGS-i platvormil https://ec.europa.eu/odr/.

8. ANDMEKAITSE

8.1. Kampaania ajal kogutavate andmete vastutav töötleja on Korraldaja: Partizanas OÜ, juriidilise isiku kood 11698825, asukoha aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 19, 10150, Eesti Vabariik, e-post post loteriid@partizanas.ee .

8.2. Osalejate Kampaanias osalemise tagamiseks kogub ja töötleb Korraldaja järgmisi Osalejate isikuandmeid:
8.2.1. Ees- ja perekonnanimi;
8.2.2. E-posti aadress;
8.2.3. Isikukood;
8.2.4. Telefoninumber;
8.2.5. Elukoha aadress.

8.3. Kampaanias osaledes kinnitavad Osalejad, et nad on selle Eeskirjaga nõus ja et Kampaania Korraldaja ning tema volitatud isikud võivad töödelda nende andmeid Kampaania korraldamise ja muudel allpool kirjeldatud eesmärkidel.

8.4. Kampaanias Osaleja, kes ei esita veebilehel www.mondelezpromo.com registreerimisvormis märgitud andmeid, ei saa Kampaanias osaleda.

8.5. Kampaania käigus kogutud isikuandmeid hallatakse isiku nõusoleku alusel, mida ta väljendas täites registreerimisvormi veebilehel www.mondelezpromo.com . Kampaanias Osalejal on õigus oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta e-posti teel loteriid@partizanas.ee, ilma et see mõjutaks tema andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust ja töötlemist enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui Kampaanias Osaleja võtab oma nõusoleku tagasi, kustutatakse ta Kampaanias Osalejate/võitjate nimekirjast ja Kampaanias ta enam ei osale.

8.6. Kampaanias Osalejate andmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

8.6.1. Kampaaniaga seotud teabe edastamiseks, haldamiseks ja töötlemiseks;
8.6.2. Kampaania läbiviimiseks;
8.6.3. Kampaania kvaliteedi tagamiseks;
8.6.4. Kampaania läbiviimisega seotud probleemide lahendamiseks;
8.6.5. Auhindade võitjatele kohaletoimetamiseks ja vastu võtmiseks;
8.6.6. maksude maksmiseks Kampaania Auhinna võitnud Osaleja eest;
8.6.7. muudel Kampaania läbiviimisega seotud seaduslikel eesmärkidel.

8.7. Kampaanias Osaleja andmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele nii palju, kui see on seotud Kampaania läbiviimisega:
8.7.1. Seaduslikele andmetöötlejatele edastatakse Osaleja andmed, mis on vajalikud Kampaania võitjate välja valimiseks ja nende veebilehel haldamiseks, nendega ühenduse võtmiseks ja Auhindade üle andmiseks (kätte toimetamiseks);
8.7.2. Saadetiste kohale toimetamise teenust osutavatele teenistustele esitatakse Osalejate andmed, mis on vajalikud Kampaania Auhindade kätte toimetamiseks;
8.7.3. Riigiasutustele esitatakse Osalejate andmed, mis on vajalikud kohaldatavate maksude maksmiseks (kui kohaldatakse);
8.7.4. muudel õigusaktides määratletud seaduslikel juhtudel ja korras.

8.8. Osalejate isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui 3 (kolm) kuud pärast Kampaania lõppemist, välja arvatud andmeid, mis on vajalikud Kampaania Auhinna võitnud Osaleja eest kohaldatavate maksude maksmiseks, mida säilitatakse 10 (kümme) aastat pärast Kampaania lõppemist.

8.9. Kampaanias Osalejal on õigus pöörduda Korraldaja poole e-posti teel loteriid@partizanas.ee ja paluda, et Korraldaja võimaldaks talle juurdepääsu kogutud isikuandmetele ja parandaks need, kui Korraldaja valduses olevad andmed on ebaõiged või ebatäpsed, kustutaks need või piiraks nende andmetöötlust, samuti andmeid üle kanda. Kui Osaleja palve täitmine raskendab sellise isiku Kampaanias osalemist, siis kustutatakse Osaleja Osalejate/võitjate nimekirjast ja Kampaanias ta enam ei osale.

8.10. Teil on järgmised õigused: teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest; saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid edastatakse ja edastati andmetöötlusperioodil; nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või isikuandmete töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse õigusaktide nõudeid rikkudes, keelduda igal ajal Kampaanias osalemisest ja muud Isikuandmete kaitse õigusaktides määratletud õigused. Kui Kampaanias Osaleja arvab, et selle Kampaania käigus rikutakse tema õigusi, mis on seotud andmekaitsega, on Osalejal õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile.

9. LISAINFO PEAAUHINNA KOHTA

9.1. Peaauhinnaks VIP-reis Tokyosse kahele väärtusega kuni 6900 EUR, mille korraldajaks on Promo Consulting Solutions (PCS).

9.2. Peaauhinnareis sisaldab:
9.2.1. edasi-tagasi lende võitjale ja tema kaaslasele väljumisega 19. augustil 2024 ja tagasisõiduga 25. augustil 2024 lähimast rahvusvahelisest lennujaamast koos transporditeenusega hotelli, mille üksikasjade osas otsustab Korraldaja;
9.2.2. 7 päeva / 6 ööd hotellimajutust (üks kahene tuba) 4-tärni kategooria hotellis koos hommikusöögiga, mille määrab Korraldaja omal äranägemisel.

9.3. Lisainfo peaauhinna kohta:
9.3.1. Auhinda saab kasutada vastavalt valitsuse juhistele ning reisi ajal kehtivatele terviseeeskirjadele ja piirangutele. Võitja ja kaaslane peavad järgima kõiki reisi toimumise ajal kehtivaid tervisereegleid ja piiranguid. Kõik korraldused ja lisakulud mis tahes lisameetmetega nagu (kuid mitte ainult) testimine, karantiinimajutus või muud kulud, mis võivad tekkida, on võitja ja kaaslase ainuvastutus.
9.3.2. Võitja ja kaaslane peavad olema vähemalt 18-aastased ja peavad enne pileti või hotellivautšeri saamist esitama kehtiva isikuttõendava dokumendi. Passid on ainus aktsepteeritav isikuttõendav dokument, mille kehtivusaeg on vähemalt 180 päeva alates peaauhinna tagastamise kuupäevast.
9.3.3. Majutus toimub ühes kahekohalises toas võitjale ja tema kaaslasele.
9.3.4. Võitja ja kaaslane peavad reisima koos, seega tuleb lend ja majutus ning muud auhinna osad võtta samal ajal.
9.3.5. Lennureisi/majutuspiletid/kinnitused saadetakse võitjale alles 5 päeva enne reisi.
9.3.6.Kõik lennud ei pruugi sisaldada pagasit, reserveeritud istekohti ega toitlustamist, kui pole teisiti märgitud. Mistahes muid reisi ajal tekkinud lisakulusid Korraldaja ei kata ning need peab tasuma võitja või tema kaaslane.
9.3.7. Lende ei saa kasutada koos lojaalsusprogrammide, muude allahindluste, sooduskupongi(de) või vautšeri(te), auhinnamängu(te) või eripakkumistega.
9.3.8. Lennu lisatasud ei sisaldu auhinnas (lennu lisad hõlmavad, kuid ei ole nendega piiratud, pardal pakutavaid eineid ja jooke).
9.3.9.Auhind ei hõlma reisi/transporti võitja/kaaslase kodu ja väljumis-/saabumise lennujaama vahel.
9.3.10. Kindlaksmääratud majutus, restoranid ja ekskursioonid sõltuvad saadavusest broneerimise ajal. Olenevalt saadavusest võidakse pakkuda alternatiive.
9.3.11. Kõik ekskursioonid ja elamused viiakse läbi inglise keeles.
9.3.12. Reisil kehtivad individuaalsed tarnija tingimused. Võitja nõustub järgima lennufirma poolt avaldatud veotingimusi.
9.3.13. Auhinda, sealhulgas lende, ei saa muuta, tagastada ega edasi anda.
9.3.14. Pärast broneerimist ei saa auhinda muuta.
9.3.15. Võitja ja tema kaaslane peavad allkirjastama ja täitma võitjateabe ja auhinna vastuvõtmise vormi ning esitama oma passi või riikliku ID-kaardi kehtivad andmed (passi/ID number, sünniaeg, väljaandmise kuupäev, aegumiskuupäev, väljastanud asutus, kodakondsus) et võimaldada täitmisbürool oma reisi broneerida.
9.3.16. Kõik vajalikud viisad, vaktsineerimised, passid ja sellega seotud kulude kuuluvad võitja ja tema kaaslase vastutusele.
9.3.17. Hinna sees on hotelli- ja toamaksud. Juhuslikud kulud, kuurorditasud ja linnamaksud tasub võitja kohapeal. Neid ei saa ette maksta.
9.3.18. Võitjatel peab olema juurdepääs isiklikule e-posti kontole ja seda jagatakse Korraldajaga.
9.3.19. Võitjatel on hotellis sisseregistreerimiseks vaja isiklikku krediit-/deebetkaarti.
9.3.20. Võitja ja (kui see on kohaldatav) kaaslane vastutavad oma kulul kogu asjakohase kindlustuse sõlmimise eest (sealhulgas, kuid mitte ainult tervise- ja reisikindlustus, varguse, kaotuse ja vara kahjustamise kindlustus), mis võib olla nõutav või mõistlik.
9.3.21. Kõik auhinnareisi korraldamise elemendid ja aspektid on Korraldaja otsustada oma äranägemisel.

10. Auhinda ei väljastata juhul, kui:
10.1. Võitja või kaaslane ei ole Korraldaja määratud kuupäevaks hankinud ja edastanud kõiki nõuetekohaseid reisidokumente;
10.2. Võitjal või kaaslasel on sisserändega seotud piirangud, mis takistavad Auhinna täitmist;
10.3. Võitjal või kaaslasel on mis tahes meditsiiniline, juriidiline või muu põhjus, mis takistab neil auhinda vastu võtmast ja/või selles osalemast.

11. Juhul kui VIP-reis Tokyosse või mõni muu auhinna osaks olev üritus hilineb, lükatakse edasi, ajatatakse ümber või tühistatakse vääramatu jõu ehk force majeure tõttu, ei ole võitjal õigust hüvitisele ja tal ei ole õigus korraldaja vastu pretensioone esitada.

12. Võitja ja kaaslane on kohustatud kontrollima sihtriigi poolt väljastatud ja avaldatud reisijuhiseid, et teha kindlaks, kas nad soovivad sellisesse sihtkohta reisimise riski aktsepteerida. Korraldaja ei vastuta ühegi võitja või tema kaaslase(te) kahjude või kahjude eest, mis tulenevad asjaomaste riikide valitsuse väljastatud reisijuhiste mittejärgimisest. Võitja ja tema kaaslane(d) peavad järgima ja vastutavad kogu teabe hankimise eest, mis puudutab mis tahes soovitatavat vaktsineerimist ja muid terviseeeskirju, mida nõuab sihtriik. Võitja peab teavitama Korraldajat konkreetsetest vajalikest erisustest (näiteks nagu ratastooliga ligipääsetavus vms) või muudest sarnastest juurdepääsuvajadustest.

13. Peaauhinna juurde kuuluvad lisateenused:
13.1. Inglise keelt kõnelev PCS poolt määratud auhindade üleandmise koordinaator, kes on reisi ajal peamine kontaktisik.
13.2. Võitjaga võetakse ühendust 10 tööpäeva jooksul pärast tema andmete saamist.
13.3. Lõplikud dokumendid saadetakse võitjale e-posti teel.
13.4. Võitja saab juurdepääsu väljaspool tööaega PCS poolt hallatavale info- ja abiliinile, mis töötab 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.