PIRK

REGISTRUOKIS IR LAIMĖK
PINJATĄ SU MILKA SALDAINIAIS!

Žaidimo laikotarpis
2023 08 01-10 31

REGISTRUOKITE PIRKIMĄ

Žaidimas baigėsi

Pirkimo dokumento kopija / nuotrauka
Pridėti failą

Kilus klausimams, kreiptis: mondelezloterija@sanitex.eu
PIRK

bet kokį kiekį Milka
Choclairs irisinių saldainių

IŠSAUGOK

pirkimo kvitą

TIKRINK

mondelezpromo.com

LAIMĖK

Pinjatą su Milka saldainais

LAIMĖTOJAI
TAISYKLĖS
 1. Bendrosios taisyklės
  1.1. UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, (toliau – Organizatorius) organizuojamas žaidimas „PIRK MILKA CHOCHLAIRS, REGISTRUOKIS IR LAIMĖK“ (toliau – Žaidimas) vyksta nuo 2023 m. rugpjūčio 1d. iki 2023 m. spalio 31d. (imtinai).
  1.2. Žaidimo užsakovas – UAB „Mondelez Baltic“, įmonės kodas 303046543, (toliau – Užsakovas).
  1.3. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, bet kurioje prekybos vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti prekės Ženklo „Milka Choclairs“ produkciją, sveriamus irisinius saldainius su pieninio šokolado įdaru (perkamų produktų kiekis neturi jokių apribojimų), registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.mondelezpromo.com.
  1.4. Apie prizų laimėjimą dalyvis sužino iš karto po registracijos tinklapyje www.mondelezpromo.com, taip pat organizatorius dalyviui gali pranešti tuo telefonu numeriu arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.mondelezpromo.com. Laimėtojai taip pat gali būti skelbiami svetainėje www.mondelezpromo.com.
  1.5. Žaidime užregistruotus pirkimo kvitus ar sąskaitas būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus. Organizatorius turi teisę neišduoti Žaidimo dalyviui prizo, jei jis nepateikia pirkimo dokumento, kuriame turi matytis: registruojamo dokumento numeris, data bei duomenys apie įsigytą produktą.
  1.6. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.mondelezpromo.com.
  1.7. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 2. Žaidimo prizas
  2.1. Žaidimo prizas – pinjata, pripildyta 1,5kg „Milka Choclairs“ irisinių pieninio šokolado įdaru saldainių.
  2.2. Prizai į kitus prizus ar į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  2.3. Prizo vaizdas, pateiktas reklamos priemonėse, yra tik iliustracinio pobūdžio. Prizo dizainas gali šiek tiek skirtis nuo reklamoje matomo vaizdo, nes tai yra rankų darbo produktas. Skirtumai gali apimti spalvų atspalvius, smulkias detalės ar pan., kurios neturi įtakos prizo vertei ar kokybei.
  2.4. Pinjatos turinio svorio paklaida gali siekti 7,2g.
 3. Žaidime dalyvaujančios prekės
  3.1. Žaidimo prekės, kurias įsigyjant galima dalyvauti žaidime – sveriami 7,2 g „Milka Choclairs“ irisiniai saldainiai su pieninio šokolado įdaru, parduodami prekybos vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje:
BRŪKŠNINIS KODAS PREKĖS PAVADINIMAS
7622201637743Iris.sald. MILKA.pien. šok.įd.7,83kg

3.2. Žaidimo prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Žaidime, kiekis neribojamas.

 1. Žaidimo eiga
  4.1. Registracijos į Žaidimą laikotarpiu, t. y., nuo 2023 m. rugpjūčio 1d. iki 2023 m. spalio 31d. (imtinai), jame norintys dalyvauti asmenys vienu pirkimu turi nusipirkti bet kokį kiekį Žaidimo prekių, nurodytų Taisyklių 3 punkte, bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kvitą ar sąskaitą) (toliau – Pirkimo dokumentas), ir nuo 2023 m. rugpjūčio 1d 00.01 val. iki 2023 m. spalio 31d. 23:59 val. užsiregistruoti puslapyje www.mondelezpromo.com, užpildant registracijos formą.
  4.2. Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, Žaidimo dalyvio telefono numeris bei pirkimo kvito ar sąskaitos numeris. Registracijos metu įkeliama aiškiai matoma pirkimo dokumento kopija. Jei pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas.
  4.3. Jeigu vienas Pirkimo dokumentas registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas Pirkimo dokumentas ir dalyvis, kuris jį registravo pirmas, tačiau tokiu atveju Organizatorius turi teisę pašalinti tokį dalyvį/Pirkimo dokumentą iš žaidimo bei neįtraukti tokio dalyvio į laimėtojų sąrašą.
  4.4. Sėkmingai užsiregistravus Žaidime, Žaidimo dalyvis iš karto po registracijos gali sužinoti, ar laimėjo Prizą. Apie tai informacija parodoma ekrane atlikus registraciją. Kiekvienas užregistruotas Žaidimo pirkimo dokumentas dalyvauja prizo žaidime.
 2. Prizų įteikimas
  5.1. Apie laimėtą momentinį prizą dalyvis informuojamas iš karto po registracijos puslapyje www.mondelezpromo.com. Dėl laimėto pagrindinio prizo perdavimo Organizatorius su prizo laimėtoju susisiekia skambučiu arba trumpąja žinute Žaidime registruotu telefono numeriu arba el. paštu. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį pirkimo kvitą. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio Žaidimo pirkimo dokumento, Žaidimo organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  5.2. Laimėtas prizas bus pristatomas laimėtojui į jo nurodytą gyvenamosios vietos ar kitą adresą Lietuvoje. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas kvito numeris, data ir pirktas Žaidimo produktas) pirkimo dokumento kopiją bei nurodyti prizo pristatymo adresą Organizatoriaus nurodytu el. paštu.
  5.3. Prizai pristatomi ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 30d., išskyrus atvejus kai Prizai pristatomi vėliau ar nepristatomi ne dėl Organizatoriaus ir/ar Užsakovo kaltės.
  5.4. Prizo įteikimas laimėtojui įforminamas perdavimo aktu. Su prizų laimėjimu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius. Atsiimdamas pagrindinį prizą laimėtojas perdavimo akte turi nurodyti savo asmens kodą. Nenurodžius privalomų duomenų, prizas neįteikiamas. Asmens kodas turi būti nurodytas, kad žaidimo Organizatorius galėtų sumokėti taikomus mokesčius.
  5.5. Jeigu Akcijos dalyvis/laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis (vienas iš tėvų ar globėjų) turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
  5.6. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę prizo gavimą), prizų laimėtojai negali reikšti Žaidimo Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo. Prizų kokybės garantijos Organizatorius ir/ar Užsakovas nesuteikia; garantiją suteikia Prizų gamintojas pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.
  5.7. Prizų pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai, netiksliai nurodyto prizo pristatymo adreso. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.
  5.8. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, prizo savarankiško atsiėmimo ar pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima prizo, nurodo neteisingą adresą ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.
  5.9. Laimėti ir neįteikti prizai lieka Žaidimo organizatoriui.
 3. Kitos sąlygos
  6.1. Žaidimo pirkimo dokumentą būtina saugoti iki prizų atsiėmimo.
  6.2. Registracija www.mondelezpromo.com yra nemokama. Žaidimų laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka.
  6.3. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.mondelezpromo.com skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
  6.4. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  6.5. Vieną pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą.
  6.6. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.mondelezpromo.com.
  6.7. Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Mondelez Baltic“, „Mondelez International“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
  6.8. Žaidimo organizatoriai neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo Dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar Žaidimo taisykles bei sąlygas.
 4. Skundų nagrinėjimo tvarka
  7.1. Dalyvių skundai dėl Žaidimo taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant UAB „SANITEX“, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas arba el. paštu mondelezloterija@sanitex.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30d.
  7.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 5. Duomenų apsauga
  8.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas privacy@sanitex.eu.
  8.2. UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
  8.2.1. Vardas ir pavardė;
  8.2.2. Asmens kodas;
  8.2.3. Telefono numeris;
  8.2.4. Adresas prizo pristatymui
  8.3. Dalyvaudami Žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Žaidimo Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Žaidimo organizavimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.
  8.4. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.mondelezpromo.com nepateiks registracijos formoje nurodytų duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  8.5. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.mondelezpromo.com. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  8.6. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
  8.6.1. informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
  8.6.2. žaidimo vykdymui;
  8.6.3. žaidimo kokybės užtikrinimui;
  8.6.4. problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
  8.6.5. prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui.
  8.6.6. mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
  8.6.7. kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  8.7. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
  8.7.1. Teisėtiems duomenų tvarkytojams teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, juos administruoti e. puslapyje, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
  8.7.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
  8.7.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
  8.7.4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  8.8. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  8.9. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  8.10. Žaidimo dalyviai turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Žaidime, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. paštas ada@ada.lt