OSTA

REGISTREERI JA VÕIDA
PIÑATA MILKA KOMMIDEGA!

Kampaania periood:
01.08. - 31.08.2023

REGISTREERI
OMA OST

MÄNG ALGAB 1. AUGUSTIL

Ostudokumendi koopia/pilt
Vali fail

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil: sanitex.estonia@sanitex.eu
Osta

mis tahes kogus Milka
Choclairs’i iirise komme

SALVESTA

ostutšekk

REGISTREERI LEHEL

mondelezpromo.com

AUHIND

Milka kommidega täidetud pinjata

Võitjad
REEGLID

“Milka Choclairs” tarbijamängu reeglid 

1. Tarbijamängu korraldab SANITEX OÜ, registrikoodiga 11931003, KMKR nr EE101376895, ja asukohaga Graniidi tee 1, Rae küla, 75310, Eesti – edaspidi Korraldaja.

2. Tarbijamäng toimub kõigis Eesti Vabariigi kaubandusasutustes ning osaleda võivad kõik Eesti Vabariigi elanikud.

3. Mängu auhind on “Milka Choclairs” karamellkommid šokolaaditäidisega (EAN-kood: 7622201637743).

4. Tarbijamäng toimub järgnevalt:  

4.1. Mäng algab 1. augustil 2023 ja lõppeb 1. septembril 2023.  

4.2. Tarbijamängu registreerimise periood on 1. augustist 2023 kuni 31. augustini 2023. 

5. Auhinnafond sisaldab:  

5.1. Piñatat: piñata, sisaldab 1,5 kg “Milka Choclairs” karamellkomme šokolaaditäidisega. 

6. Osalemiseks tarbijamängus ja auhinna saamiseks tuleb perioodil 1. august kuni 31. august 2023 osta “Milka Choclairs” karamellkommid šokolaaditäidisega ükskõik millisest Eesti Vabariigi kaubandusasutusest, säilitada ostutõend ning registreerida see tarbijamängu veebilehel:  

  • Täitke registreerimisvorm veebisaidil www.mondelezpromo.com. Ankeedis tuleb märkida eesnimi, perekonnanimi, ostutõendi number ja osaleja telefoninumber. Registreerimine on tasuta.  
  • Tarbijamängus osalemiseks on kohustuslik täita järgmised väljad: eesnimi, perekonnanimi, ostukviitungi number ja telefoninumber. 

7. Ostetud toodete arv mängus osalemiseks ei ole piiratud.  

8. Tarbijamängu registreerimise andmeid säilitatakse Korraldaja poolt 5 aastat.  

8.1. Tarbijamängu võitja väljaselgitamiseks, osalemise õiguse kontrollimiseks ja ühenduse võtmiseks palub Korraldaja osalejatel märkida ankeeti telefoninumber ja ostukviitungi number.  

8.3. Tarbijamängu reeglite korduva täitmisega registreeritakse osaleja mitu korda.  

8.4. Muud kulud, mis ei ole käesolevates reeglites sätestatud (näiteks transpordikulud või telefonikõnede kulud), ei kuulu hüvitamisele. 

9. Loosimise eest vastutavad SANITEX OÜ töötajad.  

10. Igas loosimises loositakse välja täiendavad võitjad varuvõitjate seast, kui esmased loosimisel valitud võitjad ei suuda tõendada osalemist tarbijamängus või nende registreerimine ei vasta nendele eeskirjadele. Varuvõitjad registreeritakse andmebaasis, kuid nendega ei võeta ühendust. Varuvõitjatel on õigus saada auhinda samas järjekorras, nagu nad loositakse. 

10. Võitjate täielik nimekiri avaldatakse 1. septembril 2023 kuni kl 23:59 veebilehel www.mondelezpromo.com. Võitjaid teavitatakse isiklikult, helistades või saates sõnumi registreerimisel märgitud telefoninumbrile. 

Loosimise aegLoositavad auhinnadVaruvõitjad
11.08.2023. kell
11.00
50 (viiskümmend) pinjatat2 (kaks)
18.08.2023. kell
11.00
50 (viiskümmend) pinjatat2 (kaks)
25.08.2023. kell
11.00
50 (viiskümmend) pinjatat2 (kaks)
01.09.2023. kell
11.00
50 (viiskümmend) pinjatat2 (kaks)

12. Võitjatel on võimalus võtta ühendust ka tarbijamängu korraldajatega SANITEX OÜ-s, telefonil 5690 2135 tööpäevadel kl 9.00 kuni 17.00 ja kokku leppida auhindade vastuvõtmine kuni 15. septembrini 2023. Pärast seda kuupäeva auhindu enam ei väljastata ja need lähevad SANITEX OÜ omandisse.  

12.1. Auhinna saamisel peab võitja esitama ostu tõendava dokumendi vastava numbriga ja isikut tõendava dokumendi (passi/ID-kaardi). Pärast auhinna kättesaamist ei saa võitja tarbijamängu korraldajatele pretensioone esitada.  

12.2. Kui auhinna saaja on alaealine, võib auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades auhinna saaja ja enda isikut tõendava dokumendi (passi või isikutunnistuse).  

12.3. Ostudokumendis peab olema nähtav ostudokumendi number, mis peab kattuma registreeritud numbriga, mis on loosis võitnud, ja tarbijamängu toote nimi või muu nimetus, mille alusel saab tuvastada tarbijamängus ostetud toote.  

12.4. Auhinda ei väljastata, kui tarbijamängu võitja:  

• esita eeskirjades märgitud isikut tõendavaid dokumente või nendes dokumentides olev teave ei ühti võitjaga; 

• on registreerinud ühe ostudokumendi numbri mitu korda;  

• on registreerinud ostudokumendi numbriga mõne muu numbri, mis on märgitud ostudokumendis;  

• on registreerinud ühest ostudokumendist mitu numbrikombinatsiooni, proovides sellega suurendada oma võiduvõimalusi;  

• on registreerinud ühe ja sama ostudokumendi numbri, muutes selles olevad sümbolid sarnaseks;  

• on täiendanud ostudokumendi numbrit täiendavate sümbolitega või muutnud sümbolite kombinatsiooni;  

• ei esita piisavalt võitja tuvastavat teavet vastavalt õigusaktide nõuetele. 

13. Tarbijamängu korraldajad ei ole kohustust vahetada välja tarbijamängu ajal saadud auhind vastavalt tarbijamängu osaleja taotlusele ega hüvitada tarbijamängu võitjale auhinna väärtust rahas. 

14. Tarbijamängu võitja võib auhinna kätte saada kogu Eesti Vabariigi territooriumil.  

15. 15.1. Tarbijamängu korraldajad vaatavad pretensiooni läbi ja vastavad sellele 15 (viisteist) päeva jooksul pärast selle saamist. Kui tarbijamängu korraldajad peavad pretensiooni õigustatuks, selgitatakse vastuses pretensiooni rahuldamise korda ja tähtaegu.  

15.2. Tarbijamängu osalejal on õigus loobuda tarbijamängust kirjaliku avaldusega, märkides konkreetse tarbijamängu nime, loa numbri ja tarbijamängu perioodi.  

15.3. Tarbijamängus ei saa osaleda SANITEX OÜ töötajad. Kui avastatakse, et mõne nimetatud ettevõtte töötaja on tarbijamängus osalenud, ei anta talle auhinda.  

15.4. Tarbijamängu korraldajad ei vastuta tarbijamängu osalejate väljajätmise eest loosimisest ega auhindade väljastamise eest juhtudel, kui ei järgita tarbijamängu eeskirju või kui tarbijamängu osalejate esitatud teave on ebaõige või ebatäpne, või kui tarbijamängu võitjatega ei saa ühendust võtta tarbijamängu korraldajate sõltumatute põhjuste tõttu.  

15.5. Tarbijamängu korraldajate ja tarbijamängu osalejate õigused ja kohustused on sätestatud ainult käesolevates tarbijamängu eeskirjades. Tarbijamängu reklaammaterjalide kättesaadav teave on ainult informatiivne.  

15.6. Tarbijamängu eeskirjadega saate tutvuda veebilehel www.mondelezpromo.com