savu
mīļāko garšu!
SPĒLE BEIGUSIES
Pirkuma kvīts kopija/attēls
Ja tev ir kādi jautājumi, sazinies: spele@mpagency.eu

jebkuru Milka šokolādi

pirkuma kvīti

mondelezpromo.com

BURGA telefona vāciņu

BALVAS

500 gab. BURGA telefona vāciņu izvēlētajam telefona modelim

noteikumi

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šo noteikumu mērķis – noteikt Loterijas “Pērciet jebkuru Milka produktu, reģistrējiet pirkuma čeku un pārbaudiet, vai esat laimējis!” (“Loterija“) norises kārtību, Loterijas uzvarētāju noskaidrošanu un laimēto balvu nodošanas uzvarētājiem kārtību (“Noteikumi“).

1.2. SIA “Magnet Promotions”, juridiskās personas reģ. Nr. 122885163, juridiskā adrese Pūces 31-5, LV-1082, Rīga (“Organizators”) organizētā Loterija norisinās no 2023. gada. 01. septembra līdz 2023. gada 30. septembrim (ieskaitot). Loterijas beigu datums ir 02.10.2023. 

1.3. Loterijas preču izplatītājs – Mondelez Baltic UAB, uzņēmuma reģ. Nr. 303046543, juridiskā adrese Lietuvas Republika, Kauņa, Taikos pr. 88 . (“Rīkotājs”).

1.4. Lai piedalītos un laimētu Loterijas balvas, jebkurā tirdzniecības vietā Latvijas Republikas teritorijā, Loterijas perioda laikā ir jāiegādājas jebkura viena zīmola (“MILKA”) šokolāde, kas norādīta šo Noteikumu 3.1. punktā, un jāreģistrējas, aizpildot reģistrācijas veidlapu vietnē https://mondelezpromo.com/milka-burga-lv/.

1.5. Tiesības piedalīties Loterijā ir visām fiziskajām personām, kuras iegādājas MILKA šokolādi (-es) un reģistrējas norādītajā mājaslapā (turpmāk katra persona, kura piedalās Loterijā – “Dalībnieks“).

1.6. Uzvarētāju saraksts tiek publicēts vietnē https://mondelezpromo.com/milka-burga-lv/, izlozes dienā līdz 23:59.

1.7. Organizators var informēt Dalībnieku par laimestu zvanot uz Laimētāja tālruņa numuru vai e-pastu, kas norādīti reģistrācijas anketā vietnē https://mondelezpromo.com/milka-burga-lv/ 3 dienu laikā pēc uzvarētāju saraksta publicēšnas.

1.8. Pēc tam, kad Organizators ir apstiprinājis, ka Dalībnieks ir laimējis balvu un pirkuma dokuments atbilst nosacījumiem, Dalībniekam tiek nosūtīts KODS balvas izvēlei vietnē www.mondelezpromo.com.

1.9. Papildus tiek izlozēti 10 papildus rezerves laimētāji gadījumam, ja primāri izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti izlozes protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tiek izlozēti. Tad kad Organizators ir pārbaudījis pirkuma apliecinošu dokumentu un pārliecinājies, ka pirkums atbilst vai neatbilst noteikumiem, dalībniekam tiek nosūtīts e-pasts ar paziņojumu par laimesta saņemšanu vai atteikumu.

1.10. Loterijā reģistrētie pirkuma dokumentu (čeku vai rēķinu) oriģināli jāsaglabā līdz balvas saņemšanai. Rīkotājam ir tiesības neizsniegt balvu Loterijas dalībniekam, ja viņš neuzrāda pirkuma dokumentu Organizatoram pēc pieprasījuma, reģistrācijas Loterijā vai balvas nodošanas-pieņemšanas brīdī.

1.11. Reģistrējoties Loterijā, Loterijas dalībniekam jāiesniedz skaidru MILKA šokolādes iegādes dokumenta (vai elektroniskā dokumenta) kopija, kurā var redzēt: reģistrētā dokumenta numuru, datumu un datus par iegādāto vismaz 1 (vienu) MILKA šokolādi, kas norādīta šo Noteikumu 3.1.punktā.

1.12. Dalībnieki, piedaloties Loterijā (reģistrējot pirkuma dokumentus norādītajā mājaslapā), piekrīt, ka Organizators apstrādās un izmantos viņu personas datus, kā norādīts šajos Noteikumos, kā arī apliecina, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem, tie Dalībniekam ir pilnībā izpausti, Dalībnieks ir sapratis un bez ierunām piekrīt visiem Noteikumu nosacījumiem un stingri un bez nosacījumiem apņemas ievērot Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus.

1.13. Dalībnieka piekrišana Noteikumiem un Personas datu apstrādes politikai tiek izteikta, atzīmējot rūtiņu pie apstiprinājuma “Esmu iepazinies ar Noteikumiem un piekrītu tiem” vai cita līdzīga apliecinājuma, kas skaidri norāda piekrišanu, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.

2. LOTERIJAS BALVAS

2.1. Loterijas balvas (turpmāk katra atsevišķi “Balva“, un visas kopā “Balvas“):

500 (pieci simti) gab. BURGA telefona maciņu; Vienas Balvas cena (vērtība) – EUR 31,46 (ar PVN). 

Balvu daudzums – 500 gab. (pieci simti vienību). 

Kopējo Balvu fondu veido EUR 15 730 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit eiro) (ar PVN).

2.2. Balva nav apmaināma pret citām Balvām vai naudas ekvivalentu, kā arī uzvarētājiem netiek izmaksāta nekāda cita kompensācija.

3. PRECES, KAS PIEDALĀS LOTERIJĀ

3.1. Loterijas preces, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ir šādi MILKA šokolādes produkti, kas tiek pārdoti tirdzniecības vietās Latvijas Republikas teritorijā:

SVĪTRKODSPRECES NOSAUKUMS
7622200003938Milka Milkinis 87.5g
7622400005190Milka Happy Cows 100g
3045140105502Milka Alpine Milk 100g
4025700001962Milka White 100g
5998711723491Milka Toffee 100g
7622300719654Milka Caramel 100g
7622201640897Milka Chocolate Dessert 100g
7622210078131Milka Daim 100g
7622210369444Milka Bubbly Milk 90g
7622210369543Milka Bubbly White 95g
3045140118502Milka Wholenut 100g
4025700001023Milka Broken Hazelnut 100g
7622210442086Milka Chips Ahoy 100g
7622210078100Milka Oreo cookies 100g
7622210953681Milka Choco Oreo cookies 100g
7622200007332Milka Strawberry 100g
7622201121068Milka White Oreo cookies 100g
7622210826053Milka Sandwich Oreo 92g
7622210217196Milka 250g Bubbly Caramel
7622300465674Milka 250G Whole Nuts
7622300200237Milka 250G Alpen Milk
7622210248671Milka 250g Choco Jelly
7622210703521Milka 280g Triolade
7622400904608Milka 300g Crispy Yoghurt
7622300313357Milka 300G Toffee Whole Nuts
7622210240200Milka 300g Oreo
7622210604187Milka 276g Peanut caramel
7622201677855Milka 270g Nutty Wafer

3.2. Laimētāji tiek izziņoti sekojošos datumos:

3.2.1. 06.09.2023.: 100 uzvarētāji;

3.2.2. 13.09.2023.: 100 uzvarētāji;

3.2.3. 20.09.2023: 100 uzvarētāji;

3.2.4. 27.09.2023.: 100 uzvarētāji;

3.2.5. 2023-10-02: 100 uzvarētāji.

3.3. Pēc Balvas (BURGA maciņa) laimēšanas un KODA saņemšanas, Dalībnieks var izvēlēties sev tīkamāko dizainu un modeli, kas piemērots Dalībnieka telefonam. Izvēlēties var no 17 (septiņpadsmit) dažādiem maciņu dizainiem. Ja dalībnieks neizvēlas konkrētu maciņa modeli, Organizators Balvu var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Dalībniekam netiek garantēts, ka pēc Balvas laimēšanas Dalībniekam tiks piedāvāts viņa konkrētajam telefona modelim piemērots maciņš, kā arī negarantē, ka izvēlētais maciņš derēs Dalībnieka telefonam. Dizainus un pieejamos maciņu modeļus var atrast www.mondelezpromo.com. Visos gadījumos Dalībniekam ir jāievēro Balvas ražotāja sniegtā informācija par BURGA maciņu specifikācijām.

4. LOTERIJAS NORISE

4.1. Loterijas periodā, t.i. no 2023.gada 01. septembra līdz 2023. gada 30. septembrim (ieskaitot), tiem, kas vēlas tajā piedalīties, jāiegādājas vismaz 1 gab. (viena vienība) Noteikumu 3.1.punktā norādīto (-s) MILKA šokolādes produktu (-s), jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, saglabāt pirkuma dokumentu (čeku vai rēķinu) (“Pirkuma dokuments“), un no 2023. gada 01. septembra līdz 2023. gada 30. septembrim plkst. 23:59 reģistrēties tīmekļa vietnē https://mondelezpromo.com/milka-burga-lv/, aizpildot reģistrācijas veidlapu.

4.2. Reģistrācijas veidlapā jānorāda Dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas vai cita adrese, uz kuru tiktu piegādāta Balva, un pirkuma dokumenta (čeka vai rēķina) kopija. Dalībnieks nodrošina un uzņemas pilnu atbildību, ka reģistrācijas laikā sniegtie dati ir pareizi un atbilst realitātei.

4.3. Reģistrācijas laikā jāaugšupielādē skaidri redzama pirkuma dokumenta kopija (skenēta vai foto). Dokumenta kopijā jāuzrāda dokumenta numurs, datums un informācija, kas apliecina, ka Dalībnieks ir iegādājies vismaz vienu Noteikumu 3.1.punktā norādīto MILKA šokolādi. Pirkuma dokumenta kopijai jāatbilst tīmekļa vietnē norādītajām formāta un izmēra (faila lieluma) prasībām. Ja Pirkuma dokuments neatbilst šajos Noteikumos un tīmekļa vietnē norādītajiem nosacījumiem, Balva netiek izsniegta.

4.4. Pēc Organizatora pieprasījuma Dalībniekam jāiesniedz Pirkuma dokumenta oriģināls un personas apliecinoša dokumenta attēls.

4.5. Noteikumos noteiktajā kārtībā, iesniedzot Pirkuma dokumentu, Dalībnieks apliecina, ka viņš ir likumīgais un vienīgais Pirkuma dokumenta īpašnieks. Organizators patur tiesības vienpusēji, iepriekš nebrīdinot Dalībnieku, izslēgt jebkuru Dalībnieku no Loterijas, ja Organizatoram rodas pamatotas aizdomas par jebkura Dalībnieka negodprātīgu rīcību, piedaloties Loterijā vai Noteikumu prasību neievērošanu (t.sk. , bet neaprobežojoties ar tehniskiem līdzekļiem vai cita veida manipulācijām ar paša Dalībnieka vai citu dalībnieku sniegtajiem datiem vai Organizatora mājaslapu, ja rodas šaubas par Pirkuma dokumenta īpašumtiesību autentiskumu u.c.).

4.6. Ja viens Pirkuma dokuments tiek reģistrēts vairākas reizes, par derīgu tiek uzskatīts tas Pirkuma dokuments un Dalībnieks, kurš to reģistrējis pirmais, taču šādā gadījumā Organizatoram ir tiesības izslēgt šādu Dalībnieku/Pirkuma dokumentu no Loterijas un izslēgt šādu Dalībnieku no uzvarētāju saraksta.

4.7. Iegādājoties preci un gadījumā, ja tirdzniecības vieta pirkuma dokumentā nav norādījusi precīzu iegādātās MILKA šokolādes nosaukumu, personai, kura vēlas piedalīties Loterijā, nekavējoties pēc preču iegādes jāsazinās ar tirdzniecības vietu un jāpieprasa pirkuma rēķins ar precīzu šokolādes MILKA šokolādes nosaukumu.

4.8. Ja nav iespējams pievienot Pirkuma dokumenta kopiju, Loterijas dalībniekam ir jāsazinās ar Organizatoru pa e-pastu spele@mpagency.eu.

4.9. Pēc veiksmīgas reģistrēšanās Loterijai Dalībnieks par Balvas laimēšanu uzzina šo Noteikumu 3.3.punktā norādītajās dienās pēc tam, kad Organizators ir publicējis uzvarētāju sarakstus. Balvu saņēmēji tiek izvēlēti pēc nejaušības principa ar loteriju programmatūru „Premium”. Uzvarētāja vārds un uzvārds tiks iekļauts gala uzvarētāju sarakstā tikai pēc tam, kad būs apstiprināts, ka pirkuma dokuments atbilst Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

4.10. Katrs reģistrētais Loterijas Pirkuma dokuments piedalās Loterijā, izņemot šajos noteikumos paredzētos izņēmumus (piem., ja Organizators nepieņem Dalībnieka iesniegto Pirkuma dokumentu).

5. BALVU IZSNIEGŠANA

5.1. Ja Pirkuma dokuments atbilst šajos Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, Organizators sazināsies ar Balvas ieguvēju par laimētās Balvas izsniegšanu pa Loterijas reģistrācijas laikā norādīto tālruni vai pa e-pastu.

5.2. Pēc tam, kad Organizators apstiprinās, ka uzvarētāja Pirkuma dokuments atbilst Noteikumos norādītajiem nosacījumiem un uzvarētāja vārds un uzvārds tiks iekļauti mājaslapā https://mondelezpromo.com/milka-burga-lv/ publicētajā gala uzvarētāju sarakstā, Balva tiks izsniegta uzvarētājam dzīvesvietā vai citā adresē Latvijas Republikā, kas norādīta uzvarētāja (Dalībnieka) reģistrācijas laikā.

5.3. Ja mainās uzvarētāja adrese, uzvarētājam ir iepriekš jāinformē Organizators. Ja Dalībnieks (uzvarētājs) pienācīgi un savlaicīgi neinformē Organizatoru tad Organizators nav atbildīgs par sekām (piem., ja nav iespējams izsniegt Balvu).

5.4. Balvas izsniegšana uzvarētājam var tikt noformēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu. Saņemot Balvu, uzvarētājam nodošanas aktā ir jānorāda nepieciešamie personas dati. Ja nav norādīti obligātie dati, Balva netiek izsniegta. Atsevišķos gadījumos (piemēram, lai Rīkotājs varētu samaksāt piemērojamās nodevas), saņemot Balvu, ir jānorāda personas kods. Maksas, kas saistītas ar balvas laimēšanu, sedz Rīkotājs.

5.5. Balvas izsniegšanas laikā Rīkotājs vai viņu pilnvarotas trešās personas (piemēram, kurjeri) var lūgt uzvarētāju vai citu personu, kas saņem balvu, iesniegt personu apliecinošu dokumentu. Ja Balvu saņem cita persona, nevis Loterijas reģistrācijas veidlapā norādītā persona, izsniedzot Balvu, šai personai var tikt lūgts iesniegt dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt Balvu (piemēram, pilnvaru). Ja balvas saņēmējs atsakās uzrādīt savu identitāti apliecinošu dokumentu un/vai pilnvaru (ja balvu saņem uzvarētāja pilnvarota persona), Rīkotājs vai viņu pilnvarotas trešās personas (piemēram, kurjeri) var atteikties nodot Balvu.

5.6. Ja Loterijas Dalībnieks/uzvarētājs ir nepilngadīgs, dati par viņu jāiesniedz vienam no viņa vecākiem vai aizbildņiem, kā arī viņam (vienam no vecākiem vai aizbildņiem) jāiesniedz personas identitāti un aizbildnību apliecinošs dokuments.

5.7. Organizators un Rīkotājs nav atbildīgi, ja Dalībniekam jebkurā laikā pirms Balvas saņemšanas ir pieprasīts iesniegt Pirkuma dokumenta oriģināls, Dalībnieks to nevar uzrādīt vai Pirkuma dokumenta oriģināls ir bojāts, nesalasāms vai citādi ietekmēts tādā veidā un tādā mērā, ka Organizators, Rīkotājs vai cita viņu pilnvarota trešā persona (piemēram, kurjers) nevar identificēt datus, kas nepieciešami dalībai Loterijā. Šajā gadījumā Balva Dalībniekam (uzvarētājam) netiek izsniegta.

5.8. Balvas tiek piegādātas ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc Dalībnieka iekļaušanas uzvarētāju sarakstā, izņemot gadījumus, ja Balvas tiek piegādātas vēlāk vai netiek piegādātas citas personas, nevis Rīkotāja un/vai Organizatora vainas dēļ.

5.9. Pēc Balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas (vai citādi apstiprinot Balvas saņemšanu), Balvu ieguvēji nevar izvirzīt nekādas pretenzijas par Balvu Rīkotājam vai tā pilnvarotajai pusei. Organizators un/vai Rīkotājs nepiešķir balvu kvalitātes garantiju; garantiju nodrošina Balvu ražotājs saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

5.10. Balvu piegādes pakalpojumu izmaksas (izņemot Balvas piegādes papildu izmaksas, kad Balvu nav iespējams piegādāt uzvarētāja vainas dēļ) sedz Organizators. Organizators un Rīkotājs nav atbildīgi par to, ja Balvas netiek piegādātas, uzvarētājiem nepareizi un/vai neprecīzi norādot Balvas piegādes adresi. Balvas tiek piegādātas tikai Latvijas Republikas teritorijā.

5.11. Papildu izmaksas, kas saistītas ar Balvas saņemšanu, kas nav noteiktas šajos Noteikumos, piemēram, izmaksas par Balvas patstāvīgu saņemšanu vai atkārtotu piegādi, nepieņemot kurjera sūtījumu, pēc vienošanās ar Rīkotāju par citu Balvas piegādes kārtību – šādas piegādes izmaksas, telefonsarunu izmaksas un jebkādas citas Noteikumos nenorādītas izmaksas Balvu ieguvējiem netiek segtas un atmaksātas.

5.12. Organizators un Rīkotājs nenes atbildību par to, ja Balva netiek izsniegta uzvarētāja vainas dēļ vai citu no uzvarētāja atkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, laimētāju nav iespējams atrast Balvas piegādes vietā, kurjers nevar sazināties ar uzvarētāju, laimētājs noteiktajā laikā nepaņem Balvu, norāda nepareizu adresi, neiesniedz personas identitāti apliecinošu dokumentu vai pilnvaru, kā arī citos gadījumos); šādā gadījumā Rīkotājam nav pienākuma atkārtoti mēģināt piegādāt/nosūtīt Balvu uzvarētājam. Balvu var atkārtoti nosūtīt/izsniegt uzvarētājam pēc Rīkotāja izvēles (t.i., Rīkotājam ir tiesības, bet ne pienākums atkārtoti piegādāt/izsniegt Balvu uzvarētājam) un tikai pēc tam, kad uzvarētājs ir iepriekš apmaksājis visus izdevumus, kas Rīkotājam radušies par atkārtotu un neveiksmīgu Balvas piegādi. Ja Balva netiek izsniegta uzvarētāja vainas dēļ vai citu no uzvarētāja atkarīgu iemeslu dēļ otrreiz, Balva uzvarētājam netiek izsniegta. Organizators, Rīkotājs nav atbildīgs par kurjeru/trešo personu sniegto Balvu piegādes pakalpojumu kvalitāti.

5.13. Laimētās, bet neizņemtās Balvas paliek Rīkotāja ziņā. Neizņemto Balvu saņemšanas kārtību Dalībnieks saskaņo ar Rīkotāju individuāli.

5.14. Organizatoram vai Rīkotājam nav pienākuma glabāt un/vai nodot Dalībniekam Balvu, ja Balvu Dalībniekam neizdodas izsniegt Dalībnieka vainas vai nepietiekama rūpīguma dēļ (piemēram, ja Dalībnieks nenorāda savu adresi).

6. CITI NOSACĪJUMI

6.1. Pirkuma dokuments (oriģināls), kas piedalās Loterijā, noteikti jāsaglabā līdz Balvas saņemšanai.

6.2. Reģistrācija https://mondelezpromo.com/milka-burga-lv/ ir bezmaksas.

6.3. Organizators neatmaksā nekādas izmaksas, kas Dalībniekam radušās saistībā ar dalību Loterijā.

6.4. Loterijas dalībnieks (uzvarētājs) sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Balvas turpmāko izmantošanu pēc Balvas saņemšanas.

6.5. Ne Organizators, ne Rīkotājs nenes atbildību par Balvas jebkādiem ieguvēju zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot Balvu.

6.6. Organizatoram ir tiesības uzvarētāju vārdus un uzvārdus publiski publicēt interneta vietnē https://mondelezpromo.com/milka-burga-lv/.

6.7. Piedaloties Loterijā, Dalībnieki piekrīt ievērot šos Noteikumus un citus Rīkotāja lēmumus.

6.8. Katram Dalībniekam ir tiesības piedalīties Loterijā neierobežotu skaitu reižu, taču vienu Pirkuma dokumentu var reģistrēt tikai vienu reizi, neatkarīgi no iegādāto MILKA šokolādes skaita (piemēram, ja Pirkuma dokumentā norādīts, ka Dalībnieks iegādājās 3 MILKA šokolādes, šādu Pirkuma dokumentu var reģistrēt tikai vienu reizi). Ar vienu Pirkuma dokumentu var laimēt tikai vienu Balvu (laimesta gadījumā).

6.9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Magnet Promotions”, UAB “Mondelez Baltic”, Mondelez International Inc. un SIA “Mondelez Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (vecāki (adoptētāji), bērni (adoptētie bērni), brāļi, māsas un viņu laulātie, laulātais, dzīves partneris, laulātā/partnera vecāki).

7. STRĪDU UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1 Uz šiem Noteikumiem un Noteikumos nereglamentētiem jautājumiem attiecas Latvijas Republikas tiesību akti.

7.2. Organizators iesaka visus strīdus risināt pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. Dalībnieku sūdzības par Loterijas noteikumu pārkāpšanu var iesniegt rakstveidā, sūdzību ar apliecinošiem pierādījumiem nosūtot SIA “Magnet Promotions” līdz 15.10.2023, reģistrācijas numurs 40003639069, juridiskā adrese: Rīga, Pūces 31-5, LV-1082, Latvijas Republika, vai pa e-pastu spele@mpagency.eu.

7.4. Organizators izskata sūdzības un sniedz uz tām atbildes 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, noteikto termiņu sākot skaitīt nākamajā dienā no rakstveida sūdzības saņemšanas dienas.

7.5. Organizators nenes atbildību un nepieņem pretenzijas, ja reģistrācija neizdodas reģistrācijas kārtības neievērošanas dēļ. Organizators var nepieļaut dalību vai diskvalificēt Dalībnieku no Loterijas, ja ir pamats aizdomām, ka persona pārkāpj likumu vai Loterijas Noteikumus un nosacījumus, vai citus Organizatora lēmumus.

7.6. Gadījumā, ja Dalībnieks nepiekrīt Rīkotāja atbildei uz Dalībnieka rakstveida pretenziju, Dalībnieks (fiziskā persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par Akciju var iesniegt patērētāju tiesību aizsardzības iestādē, kas risina strīdus pirmstiesas kārtībā – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.