mėgstamiausią
skonį!
Tikrink,
ar laimėjai
ŽAIDIMAS BAIGĖSI
Pirkimo dokumento kopija / nuotrauka
Kilus klausimams, kreiptis zaidimai@mpagency.eu
PIRK

bet kurį šokoladą „Milka“

pirkimo kvitą

Registruokis

mondelezpromo.com

telefono dėklus „Burga“

Prizai

500 vnt. BURGA telefonų dėkliukų pasirinktam telefono modeliui

1. BENDROSIOS TAISYKLĖS

1.1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti Akcijos „Pirkite bet kurį Milka šokoladą, registruokite pirkimo kvitą ir tikrinkite ar laimėjote!“ („Akcija“) vykdymo tvarką, Akcijos laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo laimėtojams tvarką („Taisyklės“).
1.2. UAB „MULTIPLEX“, juridinio asmens kodas 122885163, registruotos buveinės adresas Upės g. 5, LT-09308 Vilnius („Organizatorius“) organizuojama Akcija vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 01 d. iki 2023 m. spalio 31 d. (imtinai), išskyrus atvejus kai Akcija Organizatoriaus ar Užsakovo sprendimu nutraukiama anksčiau laiko („Akcijos Laikotarpis“).

1.3. Akcijos užsakovas – UAB „Mondelez Baltic“, įmonės kodas 303046543, buveinės adresas Lietuvos Respublika, Kaunas, Taikos pr. 88 („Užsakovas“).

1.4. Norint dalyvauti ir laimėti Akcijos prizus, bet kurioje prekybos vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, reikia Akcijos Laikotarpiu nusipirkti bet kurį vieną prekės ženklo „Milka“ („MILKA“) šokoladą, nurodytą šių Taisyklių 3.1 punkte, ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/.

1.5. Dalyvauti Akcijoje turi teisę visi fiziniai asmenys, perkantys MILKA šokoladą(us) ir registruojantys nurodytame tinklapyje (toliau kiekvienas Akcijoje dalyvaujantis asmuo – „Dalyvis“).

1.6.Apie prizų laimėjimą Dalyvis sužino registracijos metu, tinklapyje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/, taip pat Organizatorius apie laimėjimą Dalyviui gali pranešti Dalyvio telefonu numeriu arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/.

1.7. Akcijoje užregistruotus pirkimo dokumentų (čekius ar sąskaitas) originalus būtina saugoti iki prizo atsiėmimo. Organizatorius turi teisę neišduoti Akcijos Dalyviui prizo, jei jis nepateikia pirkimo dokumento, registracijos Akcijoje ar prizo perdavimo-priėmimo metu.

1.8. Akcijos Dalyvis, registracijos Akcijoje metu, privalo pateikti aiškią MILKA šokolado pirkimo dokumento (arba elektroninio dokumento) kopiją, kurioje turi matytis: registruojamo dokumento numeris, data bei duomenys apie įsigytą bent 1 (vieną) MILKA šokoladą, kuris yra nurodytas šių Taisyklių 3.1 punkte.

1.9. Dalyviai apie prizo laimėjimą informuojami registracijos metu. Organizatoriui patvirtinus, kad Dalyvis laimėjo prizą ir pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas, Dalyvis yra įtraukiamas į laimėtojų sąrašą.

1.10. Dalyvaudami Akcijoje (registruodami pirkimo dokumentus nurodytoje internetinėje svetainėje) Dalyviai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose Taisyklėse, taip pat patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jos Dalyviui buvo išsamiai atskleistos, aptartos bei paaiškintos, Dalyvis suprato ir besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai bei besąlygiškai įsipareigoja laikytis Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

1.11. Dalyvio sutikimas su Taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymo politika išreiškiamas pažymėjus varnelę prie patvirtinimo „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“, ar kito analogiško patvirtinimo, kuris aiškiai nurodytų sutikimą apie susipažinimą su Taisyklėmis bei sutikimą jų laikytis.

2. AKCIJOS PRIZAI

2.1. Akcijos prizai (toliau kiekvienas atskirai „Prizas“, o visi kartu „Prizai“):

2.1.1. 500 (penki šimtai vienetų) vnt. BURGA telefonų dėkliukų;

2.2. Prizų kiekis – 500 vnt. (penki šimtai vienetų).

2.3. Prizas į kitus Prizus ar į piniginį ekvivalentą nekeičiamas, taip pat laimėtojams nėra mokama jokia kita kompensacija.

2.4. Tikimybė laimėti žaidimą priklauso nuo turimų prizų skaičiaus bei apytikslio dalyvių skaičiaus. Šiuo atveju Akcijos Prizų skaičius sudaro 500 vnt., apytikslis numanomas Dalyvių skaičius – 10 000. Atitinkamai bendra numanoma tikimybė Akcijoje laimėti Prizą yra viena iš 20 (1/20).Tiksli laimėjimo tikimybė negali būti garantuota ir priklauso nuo bendro dalyvių skaičiaus ir atsitiktinės atrankos ar kitų Organizatoriaus naudojamų laimėtojų nustatymo mechanizmų (jei naudojami).

2.5. Laimėjus Prizą (BURGA dėkliuką) Dalyvis gali pasirinkti labiausiai patinkantį dizainą bei modelį, tinkantį Dalyvio telefonui. Rinktis galima iš 17 (septyniolikos) skirtingų dėkliukų dizainų. Prizų skaičius ribotas. Pasibaigus konkretaus dizaino BURGA dėkliukams, Dalyvis gali rinktis iš likusių BURGA dėkliukų. Dalyviui nepasirinkus konkretaus dėkliuko modelio, Organizatorius Prizą gali parinkti savo nuožiūra. Dalyviui nesuteikiamos garantijos, jog laimėjus Prizą Dalyviui bus siūlomas konkrečiam jo telefono modeliui tinkamas dėkliukas, taip pat negarantuoja, jog pasirinktas dėkliukas tiks Dalyvio telefonui. Dizainus ir galimus dėkliukų modelius rasite https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/. Dalyvis visais atvejais privalo vadovautis Prizų gamintojo pateikiama informacija apie BURGA dėkliukų specifikacijas.

3. AKCIJOJE DALYVAUJANČIOS PREKĖS

3.1. Akcijos prekės, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje – yra šie MILKA šokolado produktai parduodami prekybos vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje:

BRŪKŠNINIS KODASPREKĖS PAVADINIMAS
7622200003938Milka Milkinis 87.5g
7622400005190Milka Happy Cows 100g
3045140105502Milka Alpine Milk 100g
4025700001962Milka White 100g
5998711723491Milka Toffee 100g
7622300719654Milka Caramel 100g
7622201640897Milka Chocolate Dessert 100g
7622210078131Milka Daim 100g
7622210369444Milka Bubbly Milk 90g
7622210369543Milka Bubbly White 95g
3045140118502Milka Wholenut 100g
4025700001023Milka Broken Hazelnut 100g
7622210442086Milka Chips Ahoy 100g
7622210078100Milka Oreo cookies 100g
7622210953681Milka Choco Oreo cookies 100g
7622200007332Milka Strawberry 100g
7622201121068Milka White Oreo cookies 100g
7622210826053Milka Sandwich Oreo 92g
7622210217196Milka 250g Bubbly Caramel
7622300465674Milka 250G Whole Nuts
7622300200237Milka 250G Alpen Milk
7622210248671Milka 250g Choco Jelly
7622210703521Milka 280g Triolade
7622400904608Milka 300g Crispy Yoghurt
7622300313357Milka 300G Toffee Whole Nuts
7622210240200Milka 300g Oreo
7622210604187Milka 276g Peanut caramel
7622201677855Milka 270g Nutty Wafer

4. AKCIJOS EIGA

4.1. Akcijos Laikotarpiu, t. y., nuo 2023 m. rugsėjo 01 d. iki 2023 m. spalio 31 d. (imtinai), jame norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti bent 1 vnt. (vieną vienetą) iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų MILKA šokolado produkto/ų, bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kvitą ar sąskaitą) („Pirkimo dokumentas“), ir nuo 2023 m. rugsėjo 01 d. iki 2023 m. spalio 31 d. 23:59 val. užsiregistruoti internetiniame puslapyje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/, užpildant registracijos formą.

4.2. Registracijos formoje nurodomas Dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos ar kitas adresas, kuriuo būtų pristatomas Prizas, bei pirkimo dokumento (kvito ar sąskaitos) kopija. Dalyvis užtikrina ir prisiima visą atsakomybę, kad registracijos metu pateikti duomenys yra teisingi bei atitinkantys tikrovę.

4.3. Registracijos metu įkeliama aiškiai matoma pirkimo dokumento kopija (skenuota ar nuotrauka). Dokumento kopijoje privalo matytis dokumento numeris, data bei informacija, patvirtinanti, kad Dalyvis įsigijo bent vieną Taisyklių 3.1 punkte nurodytą MILKA šokoladą. Pirkimo dokumento kopija turi atitikti internetinėje svetainėje nurodytus formato bei dydžio (failo apimties) reikalavimus. Jei Pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse bei internetinėje svetainėje nurodytų sąlygų, Prizas nėra išduodamas.

4.4. Organizatoriui pareikalavus, Dalyvis privalo pateikti Pirkimo dokumento originalą.

4.5. Taisyklėse numatyta tvarka, pateikdamas Pirkimo dokumentą, Dalyvis patvirtina, kad jis yra teisėtas ir vienintelis Pirkimo dokumento savininkas. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Akcijos bet kurį Dalyvį, kai Organizatoriui kyla pagrįstų įtarimų, dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Akcijoje ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties Dalyvio ar kitų Dalyvių pateiktais duomenimis ar Organizatoriaus internetine svetaine, abejonėms dėl nuosavybės teisės į Pirkimo dokumentą tikrumo ir kt.).

4.6. Jeigu vienas Pirkimo dokumentas registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas Pirkimo dokumentas ir Dalyvis, kuris jį registravo pirmas, tačiau tokiu atveju Organizatorius turi teisę pašalinti tokį Dalyvį/Pirkimo dokumentą iš Akcijos bei neįtraukti tokio Dalyvio į laimėtojų sąrašą.

4.7. Įsigyjant prekę ir prekybos vietai Pirkimo dokumente nenurodžius tikslaus įsigyto MILKA šokolado pavadinimo(ų), Akcijoje norintis dalyvauti asmuo turi iš karto, po prekių įsigijimo, kreiptis į prekybos vietą ir paprašyti pirkimo sąskaitos faktūros su tiksliu MILKA šokolado pavadinimu. Pirkimo dokumente nesant tikslaus MILKA šokolado pavadinimo, toks Pirkimo dokumentas laikomas neatitinkančiu Taisyklių, bei į Akciją neregistruojamas.

4.8. Jeigu nepavyksta prisegti Pirkimo dokumento kopijos, Akcijos Dalyvis turi susisiekti su Organizatoriumi el. paštu zaidimai@mpagency.eu.

4.9. Sėkmingai užsiregistravus Akcijoje, Dalyvis apie Prizo laimėjimą sužino Pirkimo dokumento registracijos metu. Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka. Laimėtojo vardas ir pavardė į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad Pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas. Dalyvis, kuris nebuvo įtrauktas į laimėtojų sąrašą, nelaikomas laimėtoju ir neįgyja teisės į Prizą.

4.10. Kiekvienas užregistruotas Akcijos Pirkimo dokumentas dalyvauja Akcijoje, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis (pvz. Organizatoriui nepriėmus Dalyvio pateikto Pirkimo dokumento, Pirkimo dokumentui esant netinkamos formos ir t.t.).

5. PRIZŲ ĮTEIKIMAS

5.1. Jei Pirkimo dokumentas atitinka šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, dėl laimėto Prizo perdavimo Organizatorius su Prizų laimėtoju susisiekia Akcijos registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

5.2. Organizatoriui patvirtinus, kad laimėtojo Pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas ir laimėtojo vardas bei pavardė bus įtraukti į laimėtojų sąrašą, skelbiamą svetainėje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/, Prizas laimėtojui pristatomas laimėtojo (Dalyvio) registracijos metu nurodytu gyvenamosios vietos ar kitu adresu Lietuvos Respublikoje.

5.3. Pasikeitus laimėtojo adresui, laimėtojas privalo iš anksto apie tai informuoti Organizatorių. Dalyviui (laimėtojui) tinkamai ir laiku neinformavus Organizatoriaus, Organizatorius neatsako už kilusias pasekmes (pvz. jeigu nepavyksta įteikti Prizo).

5.4. Prizo įteikimas laimėtojui gali būti įforminamas perdavimo-priėmimo aktu. Atsiimdamas Prizą laimėtojas perdavimo akte turi nurodyti privalomus pateikti asmens duomenis (jeigu reikalaujama). Nenurodžius privalomų duomenų, Prizas neįteikiamas. Tam tikrais atvejais (pvz. tam kad Organizatorius galėtų sumokėti taikomus mokesčius), atsiimant Prizą privalo būti nurodomas asmens kodas. Su Prizo laimėjimu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

5.5. Prizo įteikimo metu, Organizatorius, Užsakovas, ar jų įgalioti tretieji asmenys (pvz. kurjeriai), gali prašyti laimėtojo ar kito Prizą atsiimančio asmens pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu Prizą atsiima kitas asmuo, nei nurodyta Akcijos registracijos formoje, įteikiant Prizą šio asmens gali būti prašoma pateikti teisę atsiimti Prizą patvirtinantį dokumentą (pvz. įgaliojimą). Prizą atsiimančiam asmeniui atsisakant pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar įgaliojimą (jeigu Prizą atsiima laimėtojo įgaliotas asmuo), Organizatorius, Užsakovas, ar jų įgalioti tretieji asmenys (pvz. kurjeriai) gali atsisakyti perduoti Prizą.

5.6. Jeigu Akcijos Dalyvis/laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis (vienas iš tėvų ar globėjų) turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

5.7. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu bet kuriuo metu iki Prizo atsiėmimo reikalaujant Dalyvio pateikti Pirkimo dokumento originalą, Dalyvis jos pateikti negali ar Pirkimo dokumento originalas yra sugadintas, neįskaitomas ar kitaip paveiktas tokiu būdu ir apimtimi, jog Organizatorius, Užsakovas ar kitas jų įgaliotas trečiasis asmuo (pvz. kurjeris) negali identifikuoti Akcijoje dalyvauti privalomų duomenų. Tokiu atveju, Prizas Dalyviui (laimėtojui) neįteikiamas.

5.8. Prizai pristatomi ne vėliau kaip per tris savaites nuo Dalyvio įtraukimo į laimėtojų sąrašą, išskyrus atvejus kai Prizai pristatomi vėliau ar nepristatomi ne dėl Organizatoriaus ir/ar Užsakovo kaltės.

5.9. Gavę Prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę Prizo gavimą), Prizų laimėtojai negali reikšti Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl Prizo. Prizų kokybės garantijos Organizatorius ir/ar Užsakovas nesuteikia; garantiją suteikia Prizų gamintojas pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.

5.10. Prizų pristatymo paslaugų išlaidas (išskyrus papildomas Prizo pristatymo išlaidas, kai Prizo nepavyksta pristatyti dėl laimėtojo kaltės) padengia Organizatorius. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei Prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai ir/ar netiksliai nurodyto Prizo pristatymo adreso. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.11. Su Prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, Prizo savarankiško atsiėmimo ar pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą Prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos Prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. 

5.12. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu Prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas Prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima Prizo, nurodo neteisingą adresą, nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar įgaliojimo, taip pat bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti Prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai Prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti Prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio Prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu Prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, Prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų Prizo pristatymo paslaugų kokybę.

5.13. Laimėti, bet neatsiimti Prizai lieka Organizatoriaus žinioje. Neatsiimtų Prizų atsiėmimo tvarką Dalyvis derina su Organizatoriumi individualiai.

5.14. Organizatorius neprivalo saugoti ir/ar įteikti Prizo Dalyviui, jeigu Prizo Dalyviui nepavyksta įteikti dėl Dalyvio kaltės ar nepakankamo rūpestingumo (pvz. jeigu Dalyvis nenurodo savo adreso).

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Akcijoje dalyvaujantį Pirkimo dokumentą (originalą) būtina saugoti iki Prizo atsiėmimo.

6.2. Registracija https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/ yra nemokama.

6.3. Organizatorius nekompensuoja jokių Dalyvio patirtų, su dalyvavimu Akcijoje, ar su Prizo atsiėmimu (pvz. vykimo atsiimti Prizą kuro išlaidos ir kt.) susijusių išlaidų.

6.4. Akcijos Dalyviui (laimėtojui), po Prizo atsiėmimo tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu Prizo naudojimu. 

6.5. Nei Organizatorius, nei Užsakovas neatsako už bet kokius Prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant Prizą.

6.6. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/ skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

6.7. Dalyvaudami Akcijoje, Dalyviai sutinka laikytis šių Taisyklių ir kitų Organizatoriaus sprendimų.

6.8. Kiekvienas Dalyvis turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną Pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą, nepriklausomai nuo nupirktų MILKA šokoladų skaičiaus (pvz. jeigu Pirkimo dokumente nurodoma, kad Dalyvis pirko 3 vnt. MILKA šokoladų, tokį Pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą). Vienu Pirkimo dokumentu galima laimėti tik vieną Prizą (laimėjimo atveju).

6.9. Organizatorius turi teisę keisti Akcijos sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis), iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/. Pakeistos Akcijos sąlygos (Taisyklės) įsigalioja sekančią kalendorinę dieną nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/ ir galioja nuo įsigaliojimo datos registruojamiems Pirkimo dokumentams.

6.10. Prizų kiekis ribotas. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti Akciją be jokio išankstinio įspėjimo.

6.11. Akcijoje negali dalyvauti SIA „Magnet Promotions“, UAB „Multiplex“, UAB „Mondelez Baltic“, Mondelez International Inc. Bei SIA Mondelez Latvija“ darbuotojai bei jų šeimų nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).

7. GINČAI IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

7.1. Šioms Taisyklėms ir Taisyklių nereglamentuojamais klausimais taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visus ginčus Organizatorius rekomenduoja spręsti derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu – ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

7.3. Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant UAB „MULTIPLEX“, juridinio asmens kodas 122885163, registruotos buveinės adresas Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, arba el. paštu zaidimai@mpagency.eu.

7.4. Organizatorius skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpį, nurodytą terminą pradedant skaičiuoti sekančią dieną nuo raštiško skundo gavimo dienos.

7.5. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo. Organizatorius gali neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos Dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar Akcijos Taisykles bei sąlygas ar kitus Organizatoriaus sprendimus.

7.6. Tuo atveju, jei Dalyvis nesutinka su Organizatoriaus atsakymu į Dalyvio rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Akcijos Dalyvis (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti ikiteismine tvarka ginčus sprendžiančiai vartotojų teisių apsaugos institucijai – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

8. DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Akcijos metu renkamų duomenų valdytojas – Organizatorius: UAB „MULTIPLEX“, juridinio asmens kodas 122885163, registruotos buveinės adresas Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, el. paštas zaidimai@mpagency.eu.

8.2. Organizatorius, siekiant užtikrinti Dalyvių dalyvavimą Akcijoje rinks ir tvarkys šiuos Dalyvių asmens duomenis:

8.2.1. Vardas ir pavardė;

8.2.2. El. pašto adresas;

8.2.3. Asmens kodas;

8.2.4. Telefono numeris;

8.2.5. Gyvenamasis adresas.

8.3. Dalyvaudami Akcijoje Dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.

8.4. Akcijos Dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/ nepateiks registracijos formoje nurodytų duomenų, negalės dalyvauti Akcijoje.

8.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje https://mondelezpromo.com/milka-burga-lt/. Akcijos Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu zaidimai@mpagency.euatšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Akcijos Dalyviui atšaukus savo sutikimą, Akcijos Dalyvis yra išbraukiamas iš Dalyvių/laimėtojų sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.

8.6. Akcijos Dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

8.6.1. informacijos, susijusios su Akcija, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

8.6.2. Akcijos vykdymui;

8.6.3. Akcijos kokybės užtikrinimui;

8.6.4. problemų, susijusių su Akcijos vykdymu, sprendimui;

8.6.5. Akcijos prizų laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

8.6.6. mokesčių už Akcijos prizų laimėjusį Dalyvį sumokėjimui;

8.6.7. kitais teisėtais su Akcijos vykdymu susijusiais tikslais.

8.7. Akcijos Dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Akcijos vykdymu:

8.7.1. Teisėtiems duomenų tvarkytojams teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos laimėtojams išrinkti, juos administruoti e. puslapyje, su jais susisiekti bei perduoti (pristatyti) Prizus;

8.7.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos prizų pristatymui;

8.7.3. Valstybinėms institucijoms teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui (jei taikoma);

8.7.4. kitais teisėtais teisės aktuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

8.8. Dalyvių asmens duomenys saugomi ne daugiau kaip 3 (tris) mėnesius po Akcijos pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Akcijos prizą laimėjusį Dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 (dešimt) metų po Akcijos pabaigos.

8.9. Akcijos Dalyvis turi teisę kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu zaidimai@mpagency.eu ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius Dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Akcijoje, Dalyvis yra išbraukiamas iš Dalyvių/laimėtojų sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.

8.10. Akcijos Dalyviai turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijoje, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises. Jeigu Akcijos Dalyvis mano, kad vykdant šią Akciją yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, Dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.