REĢISTRĒJIES un laimē

SPĒLE BEIGUSIES
Pirkuma dokumenta kopija/foto
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties pa e.pastu zaidimai@mpagency.eu
pērc

Belvita un tuc produktus
Par 3 eur vai vairāk

saglabā

pirkuma čeku/dokumentu

REĢISTRĒJIES

mondelezpromo.com

laimē

balvas

BALVAS
Instax mini 11 kamera

Belvita un TUC produktu komplekts

1000 eiro Ryanair kupons

Instax mini 11 kamera

Belvita un TUC produktu komplekts

1000 eiro Ryanair kupons

uzvarētāji
noteikumi

Pērciet Belvita vai Tuc produkciju par 3 eiro vai vairāk, reģistrējiet pirkuma čeku un laimējiet balvas!”

Preču izplatītājs: UAB „Mondelez Baltic”, uzņēmuma kods 303046543, juridiskā adrese Kauņa, Taikos pr. 88, Lietuvā

Loterijas organizētājs: SIA „Magnet Promotions”, reģ. Nr. 40003639069, juridiskā adrese Rīga, Pūces 31-5, LV-1082

Loterijas norises teritorija: visā Latvijas teritorija, kur ir nopērkami loterijas produkti

Laimestu fonds 7516.50 (septiņi tūkstoši pieci simti sešpadsmit eiro, 50 eirocenti)

NosaukumsSkaits gab.Cena pa vienuVērtība ieskaitot PVN

Ryanair ceļojuma kupons
11000.001000.00

Instax mini kameras
50.0082.634131.50
Tuc/Belvita produktu komplekti15015.902385.00

Komplektā ietilpst: Belvita Soft Bakes Filled Strawberry 250 g (1 iepakojums), Belvita Nuts & Honey 300 g (1 iepakojums), Belvita Forest Fruit 300 g (1 iepakojums), TUC Bacon 100 g (2 iepakojumi), TUC Sourcream & Onion 100 g (2 iepakojumi), TUC Cheese 100 g (2 iepakojumi).

PRECES, KAS PIEDALĀS AKCIJĀ

Loterijas preces, pēc kuru iegādes var piedalīties Loterijā, ir šie Belvita un Tuc produkti, kas tiek pārdoti mazumtirdzniecības vietās LatvijasRepublikas teritorijā:

SVĪTRKODSPRECES NOSAUKUMS
Belvita
7622210450821Belvita Soft Bakes Fruit 250 g
7622210444097Belvita Soft Bakes Cereal 250 g
7622210833099Belvita Soft Bakes Filled Strawberry 250 g
7622210833051Belvita Soft Bakes Filled Choco 250 g
7622300443269Belvita Choco 300 g
7622210194961Belvita Nuts & Honey 300 g
7622210025791Belvita 5 Cereal 300 g
7622210346735Belvita Forest Fruit 300 g
TUC
5410041435702TUC Original 100 g
7622300570293TUC Bacon 100 g
5410041435900TUC Paprika 100 g
5998711388935TUC Sourcream & Onion 100 g
5998711388928TUC Cheese 100 g
5998711388980TUC Cheese Mini 100 g
5998711389000TUC Sourcream and Onion Mini 100 g

Aptuvenās izredzes laimēt – (balvu skaits / aptuvenais dalībnieku skaits) – 201/20000

2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 16. jūlijam (ieskaitot) jāiegādājas jebkurš Belvita vai TUC zīmola produkti par kopēju summu par 3.00 eiro vai vairāk) no Noteikumos norādītajiem Belvita vai TUC produktiem jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, un no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 16. jūlijam plkst. 23.59 jāreģistrējas interneta vietnē https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclv/, aizpildot reģistrācijas veidlapu.

Reģistrācijas veidlapā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dalībnieka dzīvesvietu vai citu adresi, kurā tiktu piegādāta balva, kā arī Pirkuma dokumenta (čeka vai rēķina) kopiju. Dalībnieks nodrošina un uzņemas pilnu atbildību par reģistrācijas laikā iesniegto datu precizitāti un patiesumu.

Reģistrācijas laikā augšupielādē skaidri saskatāmu Pirkuma dokumenta kopiju (skenētu vai fotografētu). Dokumenta kopijā jābūt saskatāmam dokumenta numuram datumam un informācijai, kas apliecina, ka dalībnieks ir iegādājies vismaz vienu no Noteikumos minētajiem Belvita vai TUC produktiem par 3 EUR vai vairāk. Pirkuma dokumenta kopijai jāatbilst interneta vietnē norādītajām formāta un izmēra (faila izmēra) prasībām. Ja Pirkuma dokuments neatbilst šajos Noteikumos un interneta vietnē norādītajiem nosacījumiem, Balva netiek izsniegta.

Čeku vai rēķina oriģinālu ir jāsaglabā līdz loterijas beigām. Dalībniekam pēc Organizatora pieprasījuma jāiesniedz Pirkuma dokumenta oriģināls.

Loterijas norises sākuma un beigu datums – 01.06.- 17.07.2023

Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā personas datu apstrādei, ko veic SIA “Magnet Promotions” nolūkā pārraudzīt un organizēt loteriju, veikt laimētāja identificēšanu, veikt saziņu ar laimētāju un izsniegt laimestu, kā arī uzglabāt veikto reģistrāciju datus 5 (piecus) gadus pēc loterijas norises beigām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums: Izloze notiks SIA “Magnet Promotions” biroja telpās (Pūces 31-5, Rīgā, LV-1082). Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.

Tiek noteikta viena izloze:

17.07 plkst. 13:00 tiks izlozēti 150 TUC/Belvita komplekti un 50 mini Instax kameras, un 1 elektronisks Ryanair dāvanu kupons lidojumam 1000.00 vērtībā. Izlozē piedalās dalībnieki, kuri reģistrēja pirkumu no 01.06.- 16.07.2023 plkst. 23.59.

Loterijā laimējušo dalībnieku saraksts tiks publicēts https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclv/ 17.07.2023 līdz 23.59.

Pēc izlozes, ne vēlāk kā līdz 20.07.2023 laimētājiem tiks nosūtīts e-pasts uz to adresi, kuru viņi norādīja, reģistrējot dalību loterijā.

Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.

Lai saņemtu balvu, laimētājam ir jāuzrāda laimējušā čeka oriģināls vai rēķins un personas apliecinošs dokuments.Organizatoram ir tiesības neizsniegt balvu loterijas dalībniekam, ja viņš neuzrāda pirkuma dokumentu pēc pieprasījuma.

Balvas nav apmaināmas pret citām Balvām vai naudu, kā arī uzvarētājiem netiek izmaksāta nekāda cita kompensācija.

Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Magnet Promotions” rakstot uz e-pastu erika@magnet.lv līdz 2023.gada 20.jūlijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Preču izplatītāja īpašumā.

Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Ja uzvarētājs nevar ierasties pēc balvas personīgi, tā tiks nosūtīta. Šajā gadījumā uzvarētājam jāatsūta pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2023. gada 1.jūnija līdz 2023. gada 16.jūlijam un attēlotam loterijas preces nosaukumam TUC un Belvitanosaukumam, pirkuma summai jābūt par 3.00 eiro vai vairāk, pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu un summu.

Noteikumos paredzētajā kārtībā, iesniedzot Pirkuma dokumentu, dalībnieks apliecina, ka ir likumīgais un vienīgais Pirkuma dokumenta īpašnieks. Organizators patur tiesības vienpusēji, iepriekš nebrīdinot dalībnieku, izslēgt jebkuru dalībnieku (Pirkuma dokumentu) no loterijas, ja Organizatoram rodas aizdomas par kāda dalībnieka negodprātību, piedaloties loterijā vai noteikumu prasību neievērošanu (tai skaitā, bet ne tikai, par ar tehniskajiem līdzekļiem veikto vai cita veida manipulēšanu ar paša dalībnieka vai citu dalībnieku sniegtajiem datiem, Pirkuma dokumenta īpašumtiesību autentiskuma u.c.).

Pretenzijas par loterijas norisi iespējams iesniegt pa pastu līdz 30.07.2023, sūtot vēstuli: SIA Magnet Promotions, Pūces 31-5, Rīga, LV-1082. Organizētājs apņemas atbildēt uz pretenziju 15.darba dienu laikā.