Tikrink ar laimėjai

ŽAIDIMAS BAIGĖSI
Pirkimo dokumento kopija / nuotrauka
Kilus klausimams, kreiptis zaidimai@mpagency.eu
PIRK

Belvita ar Tuc, produktus,
už 3 Eur, ar daugiau

IŠSAUGOK

pirkimo kvitą

REGISTRUOKIS

mondelezpromo.com

IŠ KARTO SUŽINOK

ar laimėjai prizus

PRIZAI

Instax mini 11 fotoaparasas

Belvita ir TUC produktų rinkinys

1000 eurų Ryanair kuponas

Instax mini 11 fotoaparasas

Belvita ir TUC produktų rinkinys

1000 eurų Ryanair kuponas

LAIMĖTOJAI
TAISYKLĖS
 1. BENDROSIOS TAISYKLĖS
  1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti Akcijos „Pirkite bet kurį Belvita ar Tuc produktą už 3 eur, registruokite pirkimo kvitą ir tikrinkite, ar laimėjote prizus!“ („Akcija“) vykdymo tvarką, Akcijos laimėtojų išaiškinimą ir laimėtų prizų perdavimo laimėtojams tvarką („Taisyklės“).
  2. UAB „MULTIPLEX“, juridinio asmens kodas 122885163, registruotos buveinės adresas Upės g. 5, LT-09308 Vilnius („Organizatorius“) organizuojama Akcija vyksta nuo 2023 m. birželio 01 d. iki 2023 m. liepos 16 d. (imtinai), išskyrus atvejus kai Akcija Organizatoriaus ar Užsakovo sprendimu nutraukiama anksčiau laiko („Akcijos Laikotarpis“).
  3. Akcijos užsakovas – UAB „Mondelez Baltic“, įmonės kodas 303046543, buveinės adresas Kaunas, Taikos pr. 88 („Užsakovas“).
  4. Norint dalyvauti ir laimėti Akcijos prizus, bet kurioje prekybos vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, reikia Akcijos Laikotarpiu nusipirkti bet kuriuos prekės ženklo „Belvita“ ar „Tuc“ produktus už 3 eur, nurodytą šių Taisyklių 3.1 punkte, ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/.
  5. Dalyvauti Akcijoje turi teisę visi fiziniai asmenys, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai.
  6. Apie prizų laimėjimą dalyvis sužino iš karto po registracijos tinklapyje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/, taip pat Organizatorius apie laimėjimą dalyviui gali pranešti dalyvio telefonu numeriu arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/. Laimėtojai taip pat bus skelbiami svetainėje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/.
  7. Akcijoje užregistruotus pirkimo dokumentų (čekius ar sąskaitas) originalus būtina saugoti iki prizo atsiėmimo. Organizatorius turi teisę neišduoti Akcijos dalyviui prizo, jei jis nepateikia pirkimo dokumento registracijos Akcijoje ar prizo perdavimo-priėmimo metu.
  8. Akcijos dalyvis, registracijos Akcijoje metu, privalo pateikti aiškią Belvita ar Tuc produktų pirkimo dokumento kopiją už 3 eur, kurioje turi matytis: registruojamo dokumento numeris, data bei duomenys apie įsigytą Belvita ar Tuc produktus už 3 eur, kuris yra nurodytas šių Taisyklių 3.1 punkte.
  9. Informacija apie Akciją skelbiama interneto svetainėjehttps://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/.
  10. Dalyviai apie prizo laimėjimą informuojami sėkmingai įvykdžius registraciją. Organizatoriui patvirtinus, kad dalyvis laimėjo prizą, dalyvis yra įtraukiamas į laimėtojų sąrašą. Laimėtojai į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik Organizatoriui patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas.
  11. Dalyvaudami Akcijoje (registruodami pirkimo dokumentus nurodytoje internetinėje svetainėje) dalyviai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose Taisyklėse, taip pat patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jos dalyviui buvo išsamiai atskleistos, aptartos bei paaiškintos, dalyvis suprato ir besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai bei besąlygiškai įsipareigoja laikytis Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  12. Dalyvio sutikimas su Taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymo politika išreiškiamas pažymėjus varnelę prie patvirtinimo „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“, ar kito analogiško patvirtinimo, kuris aiškiai nurodytų sutikimą apie susipažinimą su Taisyklėmis bei sutikimą jų laikytis.
 2. AKCIJOS PRIZAI
  1. Akcijos prizai (toliau kiekvienas atskirai „Prizas“, o visi kartu „Prizai“):
   1. 1 (vienas) 1000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų) vertės elektroninis Ryanair dovanų kuponas kelionei, kupono galiojimo laikas 12 mėnesių.
   2. 50 (penkiasdešimt) mini Instax kamerų;
   3. 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Tuc ir Belvita produktų rinkinių. Rinkinį sudaro: Belvita Soft Bakes Filled Strawberry 250g (1 pakuotė), Belvita Nuts & Honey 300g (1 pakuotė), Belvita Forest Fruit 300g (1 pakuotė), TUC Bacon 100g (2 pakuotės), TUC Sourcream & Onion 100g (2 pakuotės), TUC Cheese 100g 2 pakuotės).
 1. Prizai į kitus Prizus ar į piniginį ekvivalentą nekeičiami, taip pat laimėtojams nėra mokama jokia kita kompensacija.
 2. AKCIJOJE DALYVAUJANČIOS PREKĖS
  1. Akcijos prekės, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje – yra šie Belvita ir Tuc produktai parduodami prekybos vietose Lietuvos Respublikos teritorijoje:
BRŪKŠNINIS KODASPREKĖS PAVADINIMAS
Belvita
7622210450821Belvita Soft Bakes Fruit 250g
7622210444097Belvita Soft Bakes Cereal 250g
7622210833099Belvita Soft Bakes Filled Strawberry 250g
7622210833051Belvita Soft Bakes Filled Choco 250g
7622300443269Belvita Choco 300g
7622210194961Belvita Nuts & Honey 300g
7622210025791Belvita 5 Cereal 300g
7622210346735Belvita Forest Fruit 300g
TUC
5410041435702TUC Original 100g
7622300570293TUC Bacon 100g
5410041435900TUC Paprika 100g
5998711388935TUC Sourcream & Onion 100g
5998711388928TUC Cheese 100g
5998711388980TUC Cheese Mini 100g
5998711389000TUC Sourcream and Onion Mini 100g
 1. AKCIJOS EIGA
  1. Akcijos Laikotarpiu, t. y., nuo 2023 m. birželio 01 d. iki 2023 m. liepos 16 d. (imtinai), jame norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti bet kurį prekės ženklo „Belvita“ ar „Tuc“ produktą už 3 eur) iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų Belvita ar Tuc produkto/ų, bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kvitą ar sąskaitą) („Pirkimo dokumentas“), ir nuo 2023 m. birželio 01 d. iki 2023 m. liepos 16 d. 23:59 val. užsiregistruoti internetiniame puslapyje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/, užpildant registracijos formą.
  2. Registracijos formoje nurodomas dalyvio vardas, pavardė, Akcijos dalyvio telefono numeris, elektroninio pašto adresas, dalyvio gyvenamosios vietos ar kitas adresas, kuriuo būtų pristatomas Prizas, bei pirkimo dokumento (kvito ar sąskaitos) kopija. Dalyvis užtikrina ir prisiima visą atsakomybę, kad registracijos metu pateikti duomenys yra teisingi bei atitinkantys tikrovę.
  3. Registracijos metu įkeliama aiškiai matoma pirkimo dokumento kopija (skenuota ar nuotrauka). Dokumento kopijoje privalo matytis dokumento numeris, data bei informacija, patvirtinanti, kad dalyvis įsigijo bent vieną Taisyklių 3.1 punkte nurodytą Belvita ar Tuc produktus už 3 eur. Pirkimo dokumento kopija turi atitikti internetinėje svetainėje nurodytus formato bei dydžio (failo apimties) reikalavimus. Jei Pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse bei internetinėje svetainėje nurodytų sąlygų, Prizas nėra išduodamas.
  4. Organizatoriui pareikalavus, dalyvis privalo pateikti Pirkimo dokumento originalą.
  5. Taisyklėse numatyta tvarka, pateikdamas Pirkimo dokumentą, dalyvis patvirtina, kad jis yra teisėtas ir vienintelis Pirkimo dokumento savininkas. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Akcijos bet kurį dalyvį (Pirkimo dokumentą), kai Organizatoriui kyla įtarimų, dėl bet kokio dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Akcijoje ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis priemonėmis vykdomo ar kitokio manipuliavimo paties dalyvio ar kitų dalyvių pateiktais duomenimis, nuosavybės teisės į Pirkimo dokumentą tikrumo ir kt.).
  6. Jeigu vienas Pirkimo dokumentas registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas Pirkimo dokumentas ir dalyvis, kuris jį registravo pirmas, tačiau tokiu atveju Organizatorius turi teisę pašalinti tokį dalyvį/Pirkimo dokumentą iš Akcijos bei neįtraukti tokio dalyvio į laimėtojų sąrašą.
  7. Įsigyjant prekę ir prekybos vietai Pirkimo dokumente nenurodžius tikslaus įsigyto Belvita ar Tuc produktų pavadinimų, Akcijoje norintis dalyvauti asmuo turi iš karto, po prekių įsigijimo, kreiptis į prekybos vietą ir paprašyti pirkimo sąskaitos faktūros su tiksliu Belvita ar Tuc produkto pavadinimu.
  8. Jeigu nepavyksta prisegti Pirkimo dokumento kopijos, Akcijos dalyvis turi susisiekti su Organizatoriumi el. paštu zaidimai@mpagency.eu.
  9. Sėkmingai užsiregistravus Akcijoje, Akcijos dalyvis iš karto po registracijos gali sužinoti, ar laimėjo Prizą. Apie tai informacija parodoma ekrane atlikus registraciją. Prizų laimėtojai renkami atsitiktine tvarka. Laimėtojo vardas ir pavardė į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas. Dalyvis, kuris sėkmingai įvykdė registraciją, tačiau nebuvo įtrauktas į laimėtojų sąrašą, nelaikomas laimėtoju ir neįgyja teisės į Prizą (nepriklausomai nuo to, ar registracijos metu jam buvo pranešta apie Prizo laimėjimą).
  10. Kiekvienas užregistruotas Akcijos pirkimo dokumentas dalyvauja Akcijoje, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis (pvz. Organizatoriui nepriėmus dalyvio pateikto Pirkimo dokumento).
 2. PRIZŲ ĮTEIKIMAS
  1. Apie laimėtą prizą dalyvis informuojamas iš karto po registracijos puslapyje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/. Jei Pirkimo dokumentas atitinka šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, dėl laimėto Prizo perdavimo Organizatorius su Prizų laimėtoju susisiekia Akcijos registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.
  2. Organizatoriui patvirtinus, kad laimėtojo Pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas ir laimėtojo vardas bei pavardė bus įtraukti į laimėtojų sąrašą, skelbiamą svetainėje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/, Prizas laimėtojui pristatomas laimėtojo (dalyvio) registracijos metu nurodytu gyvenamosios vietos ar kitu adresu Lietuvos Respublikoje.
  3. Pasikeitus laimėtojo adresui, laimėtojas privalo iš anksto apie tai informuoti Organizatorių. Dalyviui (laimėtojui) tinkamai ir laiku neinformavus Organizatoriaus, Organizatorius neatsako už kilusias pasekmes.
  4. Prizo įteikimas laimėtojui įforminamas perdavimo-priėmimo aktu. Atsiimdamas Prizą laimėtojas perdavimo akte turi nurodyti savo asmens kodą. Nenurodžius privalomų duomenų, prizas neįteikiamas. Asmens kodas turi būti nurodytas, kad Organizatorius galėtų sumokėti taikomus mokesčius. Su Prizų laimėjimu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
  5. Prizo įteikimo metu, Organizatorius, Užsakovas, ar jų įgalioti tretieji asmenys (pvz. kurjeriai), gali prašyti laimėtojo ar kito Prizą atsiimančio asmens pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu Prizą atsiima kitas asmuo, nei nurodyta Akcijos registracijos formoje, įteikiant Prizą šio asmens gali būti prašoma pateikti teisę atsiimti Prizą patvirtinantį dokumentą (pvz. įgaliojimą). Prizą atsiimančiam asmeniui atsisakant pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar įgaliojimą (jeigu Prizą atsiima laimėtojo įgaliotas asmuo), Organizatorius, Užsakovas, ar jų įgalioti tretieji asmenys (pvz. kurjeriai) gali atsisakyti perduoti Prizą.
  6. Jeigu Akcijos dalyvis/laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis (vienas iš tėvų ar globėjų) turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
  7. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu bet kuriuo metu iki Prizo atsiėmimo reikalaujant dalyvio pateikti Pirkimo dokumento originalą, dalyvis jos pateikti negali ar Pirkimo dokumento originalas yra sugadintas, neįskaitomas ar kitaip paveiktas tokiu būdu ir apimtimi, jog Organizatorius, Užsakovas ar kitas jų įgaliotas trečiasis asmuo (pvz. kurjeris) negali identifikuoti Akcijoje dalyvauti privalomų duomenų. Tokiu atveju, Prizas dalyviui (laimėtojui) neįteikiamas.
  8. Prizai pristatomi ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 16 d., išskyrus atvejus kai Prizai pristatomi vėliau ar nepristatomi ne dėl Organizatoriaus ir/ar Užsakovo kaltės.
  9. Gavę Prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę Prizo gavimą), Prizų laimėtojai negali reikšti Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl Prizo. Prizų kokybės garantijos Organizatorius ir/ar Užsakovas nesuteikia; garantiją suteikia Prizų gamintojas pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.
  10. Prizų pristatymo paslaugų išlaidas (išskyrus papildomas Prizo pristatymo išlaidas, kai Prizo nepavyksta pristatyti dėl laimėtojo kaltės) padengia Organizatorius. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei Prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai ir/ar netiksliai nurodyto Prizo pristatymo adreso. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  11. Su Prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, Prizo savarankiško atsiėmimo ar pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą Prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos Prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
  12. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu Prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas Prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima Prizo, nurodo neteisingą adresą, nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar įgaliojimo, taip pat bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti Prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai Prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti Prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio Prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu Prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, Prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų Prizo pristatymo paslaugų kokybę.
  13. Laimėti, bet neatsiimti Prizai lieka Organizatoriaus žinioje.
 3. KITOS SĄLYGOS
  1. Akcijoje dalyvaujantį Pirkimo dokumentą (originalą) būtina saugoti iki Prizo atsiėmimo.
  2. Registracija https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/ yra nemokama. Akcijos laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka.
  3. Organizatorius nekompensuoja jokių dalyvio patirtų, su dalyvavimu Akcijoje susijusių, išlaidų.
  4. Akcijos dalyviui (laimėtojui), po Prizo atsiėmimo tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu Prizo naudojimu.
  5. Nei Organizatorius, nei Užsakovas neatsako už bet kokius Prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant Prizą.
  6. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/ skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
  7. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.
  8. Kiekvienas dalyvis turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną Pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą, nepriklausomai nuo nupirktų Belvita ar Tuc produktų skaičiaus (pvz. jeigu Pirkimo dokumente nurodoma, kad dalyvis pirko Belvita ar Tuc produktų už 6 eur, tokį Pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą). Vienu Pirkimo dokumentu galima laimėti tik vieną Prizą (laimėjimo atveju).
  9. Organizatorius turi teisę keisti Akcijos sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis), iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/. Pakeistos Akcijos sąlygos (Taisyklės) įsigalioja sekančią kalendorinę dieną nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/ ir galioja nuo įsigaliojimo datos registruojamiems Pirkimo dokumentams.
  10. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Multiplex“, UAB „Mondelez Baltic“ ir „Mondelez International“ įmonių grupės darbuotojai bei jų šeimų nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).
  11. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo. Organizatorius gali neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos Dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar Akcijos taisykles bei sąlygas.
  12. Šioms Taisyklėms ir Taisyklių nereglamentuojamais klausimais taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  13. Visus ginčus Organizatorius rekomenduoja spręsti derybų keliu.
 4. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
  1. Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant UAB „Multiplex“, įmonės kodas 122885163, registruotos buveinės adresas Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, arba el. paštu zaidimai@mpagency.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 28 d.
  2. Organizatorius skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 5. DUOMENŲ APSAUGA
  1. Akcijos metu renkamų duomenų valdytojas – Organizatorius: UAB „Multiplex“, registracijos kodas 122885163, Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, el. paštas zaidimai@mpagency.eu.
  2. UAB „Multiplex“ (Organizatorius) rinks ir tvarkys šiuos Akcijos dalyvių asmens duomenis:
   1. Vardas ir pavardė;
   2. El. pašto adresas;
   3. Asmens kodas;
   4. Telefono numeris;
   5. Gyvenamasis adresas.
  3. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.
  4. Akcijos dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/ nepateiks registracijos formoje nurodytų duomenų, negalės dalyvauti Akcijoje.
  5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje https://www.mondelezpromo.com/belvitatuclt/. Akcijos dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu zaidimai@mpagency.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Akcijos dalyviui atšaukus savo sutikimą, Akcijos dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių/laimėtojų sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.
  6. Akcijos dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   1. informacijos, susijusios su Akcija, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   2. Akcijos vykdymui;
   3. Akcijos kokybės užtikrinimui;
   4. problemų, susijusių su Akcijos vykdymu, sprendimui;
   5. Akcijos prizų laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   6. mokesčių už Akcijos prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   7. kitais teisėtais su Akcijos vykdymu susijusiais tikslais.
  7. Akcijos dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Akcijos vykdymu:
   1. Teisėtiems duomenų tvarkytojams teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos laimėtojams išrinkti, juos administruoti e. puslapyje, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Akcijos prizų pristatymui;
   3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   4. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  8. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Akcijos pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Akcijos prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 (dešimt) metų po Akcijos pabaigos.
  9. Akcijos dalyvis turi teisę kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu zaidimai@mpagency.eu ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Akcijoje, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių/laimėtojų sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.
  10. Akcijos dalyviai turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijoje, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises. Jeigu Akcijos dalyvis mano, kad vykdant šią Akciją yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. paštas ada@ada.lt.