Registreeri
ost ja võida!

MÄNG LÄBI
Ostudokumendi koopia/pilt
Küsimuste korral võtke ühendust aadressil loterii@mpagency.eu
Osta

Belvita ja Tuc’i tooteid vähemalt 3€ eest

SALVESTA

ostutšekk

REGISTREERI LEHEL

mondelezpromo.com

SAAD KOHE TEADA

auhinnad

AUHINNAD
Instax mini 11 kaamera

Belvita ja TUC toodete komplekt

1000 euro Ryanair reisikupong

Instax mini 11 kaamera

Belvita ja TUC toodete komplekt

1000 euro Ryanair reisikupong

Võitjad
REEGLID
 1. ÜLDTINGIMUSED
  1. Siinsete tingimuste eesmärk on määrata kindlaks kampaania „Osta vähemalt kolme euro eest Belvita või Tuci tooteid, registreeri oma ostutšekk ja võid võita auhindu!“ (edaspidi kampaania) tingimused, kampaania võitjate väljakuulutamise ja võitjatele auhindade üleandmise kord (edaspidi tingimused).
  2. Kampaaniat korraldab UAB MULTIPLEX, registrikood 122885163, registrijärgne asukoht Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, Leedu (edaspidi korraldaja), ja see kestab 1. juunist 2023 kuni 16. juulini 2023 (kaasa arvatud) (edaspidi kampaaniaperiood), välja arvatud juhul, kui kampaaniat ei lõpetata korraldaja või kliendi otsusega enne tähtaega.
  3. Kampaania toetaja on UAB Mondelez Baltic, registrikood 303046543, registrijärgne asukoht Taikos pr. 88, Kaunas, Leedu (edaspidi klient).
  4. Selleks et osaleda kampaanias ja võita auhindu, peate ostma kampaaniaperioodi jooksul Eesti Vabariigi territooriumil asuvast mis tahes müügipunktist vähemalt kolme euro eest Belvita või Tuci kaubamärgi tooteid, mis on täpsustatud tingimuste punktis 3.1, ja ostu registreerima, täites veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/ oleva registreerimisvormi.
  5. Kampaanias võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on Eesti Vabariigi alalised elanikud.
  6. Osalejaid teavitatakse auhinna võitmisest kohe pärast ostu registreerimist veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/. Korraldaja võib osalejat võidust teavitada ka telefoni või e-posti teel, mille osaleja on märkinud veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/ esitatud registreerimisvormile. Võitjad kuulutatakse välja ka veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/.
  7. Kampaanias registreeritud ostudokumentide (vautšerid või tšekid) originaale tuleb säilitada kuni auhinna kättesaamiseni. Korraldajal on õigus keelduda auhinna väljastamisest osalejale, kui osaleja ei esita kampaanias osalemise registreerimise või auhinna üleandmise-vastuvõtmise ajal ostutõendit.
  8. Kampaanias osalemise registreerimisel peab osaleja esitama selge koopia Belvita või Tuci toodete ostudokumendist, mis peab sisaldama registreerimisdokumendi numbrit, kuupäeva ja andmeid vähemalt kolme euro eest ostetud Belvita või Tuci toodete kohta, mis on täpsustatud tingimuste punktis 3.1.
  9. Kampaania teave on kättesaadav veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/.
  10. Osalejatele teatatakse auhinna võidust pärast õnnestunud registreerimist. Kui korraldaja on kinnitanud, et osaleja on auhinna võitnud, lisatakse osaleja võitjate nimekirja. Võitjad saavad auhinna ainult siis, kui korraldaja on kinnitanud, et ostudokument on kooskõlas reeglites sätestatud tingimustega.
  11. Kampaanias osaledes (ostudokumendi registreerimisel määratletud veebilehel) nõustub osaleja sellega, et korraldaja töötleb ja kasutab tema isikuandmeid kooskõlas tingimustega, ning kinnitab, et ta on tingimused läbi lugenud, neid on osalejale üksikasjalikult tutvustatud ja selgitatud, osaleja mõistab tingimusi ja nõustub nendega täielikult ning kohustub järgima tingimusi ja Eesti Vabariigi õigusakte rangelt ja täielikult.
  12. Osaleja kinnitab nõustumist tingimuste ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega, märkides ruudu „Olen reeglid läbi lugenud ja nõustun nendega“ või kinnitades seda mõnel muul viisil, mis näitab selgelt, et ta nõustub tingimustega ja kohustub neid järgima.
 2. KAMPAANIA AUHINNAD
  1. Kampaania auhinnad (edaspidi eraldi auhind ja ühiselt auhinnad) on järgmised:
   1. 1 (üks) elektrooniline Ryanairi reisivautšer väärtusega 1000 (tuhat) eurot, mis kehtib 12 kuud;
   2. 50 (viiskümmend) Instax Mini kaamerat väärtusega 82,62 eurot tükk.
   3. 150 (sada viiskümmend) Tuci ja Belvita tootekomplekti, millesse kuuluvad Belvita pehmed küpsised maasikatäidisega 250 g (1 pakk), Belvita küpsised pähklite ja meega 300 g (1 pakk), Belvita küpsised metsamarjadega 300 g (1 pakk), TUCi kreekerid peekoniga 100 g (2 pakki), TUCi kreekerid hapukoore ja sibulaga 100 g (2 pakki), TUCi kreekerid juustuga 100 g (2 pakki). Ühe tootekomplekti väärtus on 15,90 eurot.
 1. Auhindu ei saa vahetada teiste auhindade ega sularaha vastu ja võitjatele ei maksta muud hüvitist.
 2. KAMPAANIATOOTED
  1. Kampaanias osalemiseks vajalikke kampaaniatooteid ehk järgmisi Belvita ja Tuci tooteid müüakse Eesti Vabariigi territooriumil asuvates müügipunktides.
VÖÖTKOODTOOTE NIMI
Belvita
7622210450821Belvita pehmed küpsised marjadega, 250 g
7622210444097Belvita pehmed küpsised teraviljaga, 250 g
7622210833099Belvita pehmed küpsised maasikatäidisega, 250 g
7622210833051Belvita pehmed küpsised šokolaaditäidisega, 250 g
7622300443269Belvita šokolaadiküpsised, 300 g
7622210194961Belvita küpsised pähklite ja meega, 300 g
7622210025791Belvita küpsised viie teraviljaga, 300 g
7622210346735Belvita küpsised metsamarjadega, 300 g
TUC
5410041435702TUCi soolakreekerid, 100 g
7622300570293TUCi kreekerid peekoniga, 100 g
5410041435900TUCi kreekerid paprikaga, 100 g
5998711388935TUCi kreekerid hapukoore ja sibulaga, 100 g
5998711388928TUCi kreekerid juustuga, 100 g
5998711388980TUCi minikreekerid juustuga, 100 g
5998711389000TUCi minikreekerid hapukoore ja sibulaga, 100 g
 1. KAMPAANIA KORD
  1. Kampaaniaperioodi jooksul, st 1. juunist 2023 kuni 16. juulini 2023 (kaasa arvatud) peavad isikud, kes soovivad kampaanias osaleda, ostma mõne tingimuste punktis 3.1 nimetatud Belvita või Tuci kaubamärgi toote (vähemalt kolme euro eest) mis tahes müügikohast kogu Eesti Vabariigi territooriumil, säilitama ostudokumendi (tšeki või arve) (edaspidi ostudokument) ja registreerima ostu alates 1. juunist 2023 kuni 16. juulini 2023 kl 23.59 veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/, täites seal registreerimisvormi.
  2. Registreerimisvormile tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-postiaadress, elukoht või muu aadress, kuhu auhind toimetatakse, ning lisada ostudokumendi (tšeki või arve) koopia. Osaleja kinnitab registreerimisel esitatud teabe tõesust ja täpsust ning võtab selle eest täieliku vastutuse.
  3. Registreerimise ajal laaditakse üles ostudokumendi selgelt nähtav koopia (skannitud pilt või foto). Dokumendi koopial peab olema märgitud dokumendi number, kuupäev ja teave, mis kinnitab, et osaleja on ostnud vähemalt kolme euro eest vähemalt ühe Belvita või Tuci toote, mis on loetletud tingimuste punktis 3.1. Ostudokumendi koopia peab olema kooskõlas veebisaidil sätestatud vormi- ja suurusnõuetega (nt faili suurus). Kui ostudokument ei vasta tingimustes ja veebisaidil sätestatud nõuetele, siis auhinda välja ei anta.
  4. Korraldaja nõudmisel peab osaleja esitama ostudokumendi originaali.
  5. Kui osaleja esitab tingimustega kooskõlas ostudokumendi, siis kinnitab ta, et ostudokument kuulub ametlikult ainult talle. Korraldaja jätab endale õiguse ühepoolselt ja ilma osalejat varem teavitamata jätta osaleja (ostudokument) kampaaniast välja, kui korraldajal tekib kahtlus, et osaleja osaleb kampaanias pahauskselt või ei täida tingimusi (sealhulgas olukorrad, kus osaleja manipuleerib tehnilisel või muul viisil enda või teiste osalejate andmeid, ostudokument ei kuulu tegelikult osalejale jne).
  6. Kui sama ostudokument registreeritakse mitu korda, loetakse õigeks esimene registreerimine ja see osaleja, kes selle esimesena registreeris, kuid sel juhul on korraldajal õigus jätta selline osaleja/ostudokument kampaaniast välja ja osaleja võitjate nimekirja lisamata.
  7. Kui osaleja teeb ostu ja müügipunkti ostudokumendis ei ole märgitud ostetud Belvita või Tuci toote täpne nimetus, peab isik, kes soovib kampaanias osaleda, kohe pärast kauba ostmist pöörduma müügipunkti ja küsima ostuarvet, millele on märgitud Belvita või Tuci toote täpne nimetus.
  8. Kui ostudokumendi koopiat ei ole võimalik lisada, peab osaleja võtma ühendust korraldajaga aadressil loterii@mpagency.eu.
  9. Kui osaleja ostu registreerimine õnnestus, saab ta kohe pärast seda teada, kas ta on võitnud auhinna. See teave kuvatakse pärast registreerimist ekraanil. Auhinna võitjad valitakse juhuslikult. Auhinna võitnud osaleja saab auhinna ainult siis, kui on kinnitatud, et ostudokument on kooskõlas reeglites sätestatud tingimustega. Osalejat, kelle ostu registreerimine õnnestus, kuid kes ei ole täitnud kõiki tingimusi, ei arvestata võitjaks ja tal ei ole õigust auhinnale (olenemata sellest, kas teda teavitati registreerimise järel auhinna võitmisest või mitte).
  10. Kampaanias osalevad kõik registreeritud ostudokumendid, välja arvatud juhul, kui siinsetes tingimustes sätestatud eranditest ei tulene teisiti (nt kui korraldaja ei tunnusta osaleja esitatud ostudokumenti).
 2. AUHINDADE ÜLEANDMINE
  1. Osalejale teatatakse auhinna võitmisest kohe pärast registreerimist aadressil https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/. Kui ostudokument vastab tingimustele, võtab korraldaja auhinna võitjaga ühendust registreerimisel esitatud telefoninumbril või e-postiaadressil, et korraldada auhinna üleandmine.
  2. Kui korraldaja on kinnitanud, et võitja ostudokument on tingimustega kooskõlas, ja võitja nimi lisatakse veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/ avaldatavasse võitjate nimekirja, toimetatakse auhind võitjale tema elukohta või mujale Eesti Vabariigis asuvale aadressile, mis nimetati registreerimise ajal.
  3. Aadressi muutumise korral peab võitja sellest korraldajat enne teavitama. Kui osaleja (võitja) ei teavita korraldajat nõuetekohaselt ja õigel ajal, ei vastuta korraldaja tagajärgede eest.
  4. Auhind antakse võitjale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Võitja peab auhinna vastuvõtmisel märkima üleandmisaktile oma isikukoodi. Kui võitja ei esita vajalikke andmeid, ei anta talle auhinda üle. Isikukood tuleb korraldajale esitada vajalike maksude maksmise eesmärgil. Auhindade võitmisega seotud maksud maksab korraldaja.
  5. Auhinna üleandmise ajal võib korraldaja, klient või nende volitatud kolmas isik (nt kuller) paluda võitjal või muul auhinda vastu võtval inimesel tõendada oma isikut. Kui auhinna võtab vastu isik, kes ei ole märgitud kampaania registreerimisvormile, võidakse talt auhinna üleandmisel paluda dokumenti, mis kinnitab õigust auhind vastu võtta (nt volikiri). Kui auhinda vastu võttev isik keeldub esitamast isikut tõendavat dokumenti või volikirja (juhul kui auhinda võtab vastu võitja volitatud isik), võib korraldaja, klient või nende volitatud kolmas isik (nt kuller) keelduda auhinna üleandmisest.
  6. Kui osaleja / kampaaniast kasu saaja on alaealine, vastutab tema andmete esitamise eest tema vanem või eestkostja ning vanem või eestkostja peab tõendama oma isikut ja eestkosteõigust.
  7. Korraldaja ega klient ei vastuta selle eest, kui osaleja ei suuda enne auhinna vastu võtmist esitada ostudokumendi originaali või kui ostudokumendi originaal on kahjustatud, loetamatu või muul viisil ja määral mõjutatud selliselt, et korraldaja, klient või muu nende volitatud kolmas isik (nt kuller) ei suuda tuvastada kampaanias osalemiseks kohustuslikke andmeid. Sellisel juhul ei anta osalejale (võitjale) auhinda.
  8. Auhinnad toimetatakse kohale hiljemalt 16. augustil 2023, välja arvatud juhul, kui auhinnad antakse üle hiljem või kui need jäetakse üle andmata kellegi muu kui korraldaja või kliendi süül.
  9. Pärast auhinna kättesaamist ja vastuvõtmisakti allkirjastamist (või muul viisil auhinna kättesaamise kinnitamist) ei saa auhinna võitjad esitada korraldaja ega tema volitatud isiku vastu auhinnaga seotud kaebusi. Korraldaja ega klient ei anna auhindadele kvaliteedigarantiid; garantii annab auhindade tootja kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega.
  10. Auhinna kohaletoimetamise kulu (välja arvatud lisakulu, kui auhinda ei ole võimalik kohale toimetada võitja süül) kannab korraldaja. Korraldaja ega klient ei vastuta, kui auhindu ei toimetata kohale seetõttu, et võitja on esitanud vale või ebatäpse kohaletoimetamisaadressi. Auhinnad toimetatakse kohale ainult Eesti Vabariigi territooriumil.
  11. Auhinna võitjale ei hüvitata auhinna üleandmisega seotud lisakulu, mida ei ole siinsetes reeglites täpsustatud, nagu auhinnale ise järele tulemise kulu või auhinna uuesti saatmise kulu, kui kullerisaadetist ei võeta esimesel korral vastu, ega kulu, mis tekib siis, kui korraldajaga lepitakse auhinna kättesaamiseks kokku mõni muu viis, samuti telefonivestluste kulu ega muud reeglites täpsustamata kulu.
  12. Korraldaja ega klient ei vastuta selle eest, kui auhind ei jõua kohale võitja süü tõttu või muul võitjast sõltuval põhjusel (nt kui võitja ei ole auhinna üleandmise kohas, kuller ei saa võitjaga ühendust, võitja ei võta auhinda ettenähtud ajal vastu, võitja esitab vale aadressi, ei tõenda oma isikut või volikirja või ilmneb muu olukord), misjuhul ei ole korraldaja kohustatud üritama auhinda uuesti võitjale saatma. Auhind võidakse saata võitjale uuesti või mitu korda (st korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus, auhind võitjale uuesti kohale toimetada / saata) korraldaja valikul ja ainult pärast seda, kui võitja on tasunud kogu kulu, mis tekib korraldajal auhinna uuesti saatmise ja ebaõnnestunud kohaletoimetamise tõttu. Kui auhinda ei ole võitjast sõltuval põhjusel võimalik kohale toimetada teist korda, siis jäetakse auhind võitjale andmata. Korraldaja ei vastuta kulleri- või muu kohaletoimetamisteenuse kvaliteedi eest.
  13. Võidetud, aga saamata auhinnad jäävad korraldaja käsutusse.
 3. MUUD TINGIMUSED
  1. Kampaanias osalev ostudokument (originaal) tuleb säilitada kuni auhinna vastuvõtmiseni.
  2. Registreerimine aadressil https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/ on tasuta. Kampaania võitjad valitakse juhuslikult.
  3. Korraldaja ei hüvita ühtegi kulutust, mis tekib osalejal kampaanias osalemise tõttu.
  4. Kampaanias osaleja (võitja) kannab kogu kulu, mis on seotud auhinna kasutamisega pärast auhinna vastu võtmist.
  5. Korraldaja ega klient ei vastuta kahju eest, mis võib auhinna võitjal tekkida auhinna kasutamise tõttu.
  6. Korraldajal on õigus avaldada võitjate nimed veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/.
  7. Kampaanias osaledes nõustub osaleja järgima kindlaksmääratud reegleid ja korraldaja otsuseid.
  8. Igal osalejal on õigus osaleda kampaanias piiramatu arv kordi, kuid ühe ostudokumendi võib registreerida ainult ühe korra, olenemata ostetud Belvita või Tuci toodete arvust (nt kui ostudokumendis on märgitud, et osaleja on ostnud Belvita või Tuci tooteid kuue euro eest, võib sellise ostudokumendi registreerida ainult ühe korra). Ühe ostudokumendi kohta saab võita ainult ühe auhinna (võidu korral).
  9. Korraldajal on õigus muuta kampaania tingimusi (sealhulgas siinseid tingimusi), teatades sellest enne avalikult veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/. Kampaania muudetud reeglid (tingimused) jõustuvad päev pärast nende avaldamist veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/ ja neid kohaldatakse ostudokumentide suhtes, mis registreeritakse alates jõustumiskuupäevast.
  10. Kampaanias ei tohi osaleda Multiplexi, Mondelez Balticu ja Mondelez Internationali töötajad ja nende pereliikmed (vanemad (kasuvanemad), lapsed (kasulapsed), vennad, õed ja nende abikaasad, abikaasa, elukaaslane, abikaasa/elukaaslase vanemad).
  11. Korraldaja ei vastuta ega tunnusta kaebusi ostu registreerimata jäämise eest, kui registreerimistingimusi ei järgitud. Korraldaja võib keelata osalejal kampaanias osaleda või diskvalifitseerida osaleja kampaaniast, kui on alust kahtlustada, et isik rikub seadust või kampaania reegleid.
  12. Siinsete tingimuste ja kõikide muude küsimuste suhtes, mida siin ei reguleerita, kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
  13. Korraldaja soovitab kõik vaidlused lahendada läbirääkimiste teel.
 4. KAEBUSTE KÄSITLEMINE
  1. Osaleja kaebused, mis on seotud kampaaniatingimuste rikkumisega, võib esitada kirjalikult koos tõendusmaterjalidega UAB Multiplexile (registrikood 122885163) registrijärgsel aadressil Upės g. 5, LT‑09308 Vilnius, või e-postiaadressil loterii@mpagency.eu. Kaebused tuleb esitada hiljemalt 28. veebruariks 2024.
  2. Korraldaja vaatab kaebused läbi ja vastab neile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kirjaliku kaebuse kättesaamise kuupäevast.
 5. ANDMEKAITSE
  1. Kampaania käigus kogutud andmete vastutav töötleja on UAB Multiplex, registrikood 122885163, Upės g. 5, LT-09308 Vilnius, e-post loterii@mpagency.eu.
  2. UAB Multiplex (korraldaja) kogub ja töötleb kampaanias osalejate järgmisi isikuandmeid:
   1. ees- ja perekonnanimi;
   2. e-postiaadress;
   3. isikukood;
   4. telefoninumber;
   5. elukoha aadress.
  3. Kampaanias osaledes tunnistab osaleja, et ta nõustub siinsete reeglitega ning sellega, et korraldaja ja tema määratud isikud võivad töödelda osaleja andmeid kampaania korraldamise eesmärgil ja muudel allpool sätestatud eesmärkidel.
  4. Osaleja, kes ei esita veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/ registreerimisvormil vajalikke andmeid, ei saa kampaanias osaleda.
  5. Kampaania käigus kogutud isikuandmeid hallatakse üksikisiku nõusoleku alusel, mis antakse veebilehel https://www.mondelezpromo.com/belvitatucee/ oleva registreerimisvormi täitmisega. Osalejal on õigus igal ajal oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, võttes ühendust aadressil loterii@mpagency.eu, ilma et see mõjutaks tema andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui osaleja võtab oma nõusoleku tagasi, kustutatakse osaleja osalejate/võitjate nimekirjast ja ta ei osale enam kampaanias.
  6. Kampaanias osalejate andmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
   1. kampaaniaga seotud teabe esitamiseks, töötlemiseks ja käsitlemiseks;
   2. kampaania korraldamiseks;
   3. kampaania kvaliteedi tagamiseks;
   4. kampaania korraldamisega seotud probleemide lahendamiseks;
   5. auhindade üleandmiseks võitjatele;
   6. auhinna võitnud osaleja tasude maksmiseks;
   7. kampaaniaga seotud muudel õigustatud eesmärkidel.
  7. Kampaanias osalejate andmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kui see on seotud kampaania korraldamisega. Osalejate andmeid võidakse esitada:
   1. seaduslikele andmetöötlejatele kampaania võitjate valimiseks, kampaania haldamiseks, nendega veebisaidil ühenduse võtmiseks ja auhindade edastamiseks;
   2. kulleriteenuse pakkujatele kampaania auhindade kohaletoimetamiseks;
   3. riigiasutustele kohaldatavate maksude tasumiseks;
   4. muudel seaduslikel juhtudel ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
  8. Osalejate isikuandmeid säilitatakse 3 (kolm) kuud pärast kampaania lõppu, välja arvatud andmed, mis on vajalikud võitjatega seotud maksude tasumiseks, mida säilitatakse 10 (kümme) aastat pärast kampaania lõppu.
  9. Kampaanias osalejal on õigus võtta korraldajaga ühendust e-postiaadressil loterii@mpagency.eu ning nõuda, et korraldaja annaks talle juurdepääsu kogutud isikuandmetele ja parandaks neid, kui korraldaja valduses olevad andmed on ebatäpsed, kustutaks need, piiraks andmete töötlemist või edastaks andmed teisele töötlejale. Kui osaleja taotluse täitmine raskendab tema osalemist kampaanias, eemaldatakse osaleja osalejate/võitjate nimekirjast ja ta ei osale enam kampaanias.
  10. Kampaanias osalejal on järgmised õigused: õigus saada teada (olla teadlik) oma isikuandmete töötlemisest; õigus saada teavet kogutud isikuandmete allikate ja laadi, nende töötlemise eesmärkide ja vastuvõtjate kohta, kellele andmeid töötlemise ajal esitatakse; õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või hävitamist või peatada isikuandmete töötlemine, kui andmeid töödeldakse isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega vastuolus; õigus keelduda igal ajal kampaanias osalemisest ning muud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud õigused. Kui osaleja leiab, et kampaania rikub tema andmekaitsega seotud õigusi, võib ta esitada kaebuse seaduslikule järelevalveasutusele.