REGISTRUOK PIRKIMO KVITĄ IR TIKRINK, AR LAIMĖJAI
Kvito nuotrauka arba kopija
Pasirinkti dokumentą
PIRK

bet kurį "7DAYS" produktą

REGISTRUOK

pirkimo kvitą

LAIMĖK

tikrink, ar laimėjai

LAIMĖTOJAI
TAISYKLĖS

1. Akcijos LAIKAS LAIMĖTI SU 7DAYS organizatorius yra UAB INDIANA.LT, įmonės kodas 302641591, buveinės adresas: M. Valančiaus g. 7, Vilnius (toliau tekste – Organizatorius), veikiantis UAB MONDELEZ BALTIC, registracijos numeris 303046543, adresas Taikos pr. 88, LT-51182 Kaunas (toliau – Užsakovas), užsakymu.

2. Akcija prasideda 2024 04 01 ir baigiasi 2024 05 12.

3. Akcijos dalyviais gali būti visi asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje parduotuvėje įsigyti bent vieną bet kurį 7DAYS produktą Akcijos laikotarpiu ir nemokamai užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje https://www.mondelezpromo.com/7days-time-lt/. Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas pateikiamas Priede nr.1, šių taisyklių apačioje.

5. Akcijos dalyviai Akcijos laikotarpiu gali laimėti šiuos prizus:

5.1. Didysis prizas: vienas (1) 3000 (trijų tūkstančių) eurų vertės piniginis prizas;

5.2. Papildomi prizai: 50 (penkiasdešimt) piniginių prizų po 70 (septyniasdešimt) eurų.

6. Apie laimėtus Papildomus prizus (70 eurų) Akcijos dalyvis bus informuotas iškart, registracijos metu https://mondelezpromo.com/7days-time-lt/. Organizatorius taip pat gali informuoti laimėtoją telefono numeriu arba el. paštu, kurie buvo pateikti registracijos metu, registracijos formoje https://mondelezpromo.com/7days-time-lt/. Didžiojo prizo laimėtojas bus informuotas laimėtojų nustatymo dieną – 2024 m. gegužės 14 d., svetainėje https://mondelezpromo.com/7days-time-lt/

7. Akcijos dalyvis, norėdamas dalyvauti Akcijoje ir gauti prizą, privalo saugoti Akcijoje registruotos prekės pirkimo dokumentą (pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą) nuo 2024 04 01 iki 2024 05 19. Registracijos, atliktos iki ar po Akcijos laikotarpio (Akcijos laikotarpis 2024 04 01 iki 2024 05 12), laikomos negaliojančiomis. Organizatorius turi teisę neteikti prizo, jei Akcijos dalyvis registracijos ar prizo atsiėmimo metu nepateikia pirkimo dokumento.

8. Norėdamas dalyvauti Akcijoje Akcijos dalyvis turi registruotis svetainėje https://www.mondelezpromo.com/7days-time-lt/, kur Akcijos dalyvis turi nurodyti savo vardą ir pavardę, pirkimo dokumento numerį, telefono numerį, el.paštą ir miestą, kuriame buvo įsigyta Akcijos prekė. Registracijos metu būtina pridėti aiškiai įskaitomą pirkimo dokumento kopiją. Dokumento kopijoje turi būti nurodytas dokumento numeris, data ir bent vieno Akcijoje dalyvaujančio produkto įsigijimo įrodymas. Pirkimo dokumento kopija turi atitikti svetainėje nurodytus formato ir dydžio (failo dydžio) reikalavimus. Jei pirkimo dokumentas neatitinka taisyklėse nustatytų sąlygų, Akcijos dalyvis netenka teisės į prizą. Registracija svetainėje www.mondelezpromo.com yra nemokama.

9. Akcijos dalyvis, sėkmingai užsiregistravęs Akcijoje, apie laimėtus papildomus prizus bus nedelsiant informuotas pirkimo dokumento registracijos metu. Laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka. Laimėtojo vardas ir pavardė į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad Akcijoje registruotas pirkimo dokumentas atitinka taisyklėse nurodytas sąlygas. Akcijos dalyvis, kurio pavardės nėra laimėtojų sąraše, nėra laikomas laimėtoju ir neturi teisės atsiimti prizo.

10. Didžiojo prizo laimėtojas bus nustatomas iš visų Akcijos metu registruotų pirkimo kvitų, kurie nelaimėjo taisyklių 5.2 punkte nurodyto prizo. Didžiojo prizo laimėtojas bus nustatytas ir paskelbtas 2024 m. gegužės 14 d., svetainėje https://mondelezpromo.com/7days-time-lt/.

11. Didžiojo prizo laimėtojas turės nurodyti savo vardą pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą, kad Organizatorius galėtų deklaruoti ir sumokėti už prizą tenkančius mokesčius.

12. Tikimybė laimėti Akcijoje priklauso nuo turimų prizų skaičiaus ir apytikslio dalyvių skaičiaus. Šiuo atveju bendras Akcijos prizų skaičius yra 51 prizas, o apytikslis Akcijos dalyvių skaičius yra 5000. Todėl bendra tikėtina tikimybė laimėti prizą Akcijoje yra viena iš 98 (1/98). Tiksli laimėjimo tikimybė negali būti garantuota ir priklauso nuo faktinio bendro Akcijos dalyvių skaičiaus ir atsitiktinės atrankos.

13. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodyti vienas ar daugiau Akcijoje dalyvaujančių produktų, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada Akcijos metu (nuo 2024 04 01 iki 2024 05 12 imtinai). Užregistruotą pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki 2024 05 19 d.

14. Vienas pirkimo kvito numeris leidžia laimėti tik vieną prizą; atitinkamai vienas pirkimo kvito numeris gali būti registruojamas Akcijoje tik vieną kartą . Jei vienas pirkimo kvito numeris registruojamas kelis kartus, į laimėtojų nustatymą bus įtraukta tik pirmoji registracija. Jei Akcijos dalyvis (vienas telefono numeris) bando įvesti vieną pirkimo kvito numerį kelis kartus, kad padidintų savo šansus laimėti, Akcijos organizatoriai turi teisę anuliuoti visas registracijas, siekdami užtikrinti sąžiningą ir lygiavertį Akcijos dalyvių dalyvavimą žaidime.

15. Jeigu perkant prekę pirkimo kvite nenurodytas tikslus įsigytos 7DAYS prekės pavadinimas/pavadinimai, asmuo, norintis dalyvauti Akcijoje, įsigijęs prekę turi nedelsdamas kreiptis į pardavimo vietą ir prašyti sąskaitos faktūros su tiksliu 7DAYS produkto pavadinimu/ pavadinimais. Jeigu pirkimo dokumente nėra tikslaus 7DAYS prekės pavadinimo, toks pirkimo dokumentas laikomas neatitinkančiu taisyklių ir jis nebus registruojamas dalyvauti Akcijoje.

16. Jei pirkimo dokumentas atitinka šiose taisyklėse nustatytas sąlygas, Organizatorius susisieks su laimėtoju dėl laimėto Prizo perdavimo Akcijos puslapyje registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu.

17. Organizatoriui patvirtinus, kad laimėtojo pirkimo dokumentas atitinka taisyklėse nustatytas sąlygas, laimėtojo vardas ir pavardė bus įtraukti į laimėtojų sąrašą, skelbiamą svetainėje https://mondelezpromo.com/7days-time-lt/.

18. Laimėtojai, norėdami gauti prizus, Akcijos organizatoriui turi pateikti asmens dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, arba vairuotojo pažymėjimą), asmens kodą, banko sąskaitos numerį. Piniginiai prizai laimėtojams bus perduoti banko pavedimu per tris (3) savaites po Organizatoriaus patvirtinimo apie laimėjimą.

19. Prizų perdavimo išlaidas ir visus su prizu susijusius mokesčius sumoka Akcijos organizatorius. Organizatorius neatsako, jei prizai negali būti įteikti laimėtojams dėl neteisingai ar netiksliai pateiktų duomenų (pvz., neteisingo banko sąskaitos numerio).

20. Jeigu Akcijos laimėtojas negali pateikti šiose sąlygose nurodytų asmens tapatybę ir pirkimą patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose esanti informacija nesutampa su Akcijos registracijoje nurodytais duomenimis, prizas neišduodamas.

21. Jeigu Akcijos dalyvis/laimėtojas yra nepilnametis, prizą jis gali atsiimti per savo įstatyminį atstovą, pateikdamas dokumentus, įrodančius tiek prizą laimėjusio Akcijos dalyvio, tiek jo atstovo pagal įstatymą tapatybę.

22. Šiose sąlygose nenurodytos papildomos su prizo atsiėmimu susijusios išlaidos, tokios kaip transportavimo išlaidos ar telefono skambučių kaina, nėra kompensuojamos.

23. Prizai, kurie nebuvo išduoti ar buvo laimėti nesilaikant Akcijos taisyklių, finansiškai nekompensuojami.

24. Visi ginčai, kylantys dėl Akcijos, bus sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

25. Skundas dėl šios Akcijos turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Organizatoriaus adresu: UAB INDIANA, adresas: Valančiaus g. 7, Vilnius (data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius kartu su Užsakovu peržiūri pretenziją ir per 30 dienų Užsakovas pateikia savo atsakymą.

26. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.

27. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.

28. Akcijoje negali dalyvauti Užsakovo bei Akcijos Organizatoriaus darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūros darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti Akcijos Užsakovo ar Organizatoriaus rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.

29. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, asmuo leidžia Akcijos Organizatoriui naudoti jo pateiktus asmens duomenis Akcijos tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju Akcijos prizo laimėtojo vardas, pavardė būtų paskelbti interneto puslapyje https://mondelezpromo.com/7days-time-lt/ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

30. Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis į Akcijos Organizatorių UAB INDIANA.LT el. paštu akcija@indiana.lt.

31. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles.

32. Akcijos metu Organizatorius renka Dalyvių asmens duomenis ir juos tvarko įstatymų nustatyta tvarka. Surinkti duomenys naudojami tik Akcijai vykdyti, įskaitant dalyvių identifikavimą, laimėtojų identifikavimą, jų pavardžių paskelbimą ir prizų įteikimą. Duomenys saugomi 3 mėnesius po Akcijos pabaigos, siekiant patenkinti galimas Akcijos dalyvių pretenzijas ir pateikti įrodymus. Atsakingas duomenų valdytojas už surinktus asmens duomenis yra Mworks Eesti OÜ, reg. ne. 11638183, adresas: Veerenni 24, 10135, Talinas, o įgaliotasis duomenų tvarkytojas yra UAB IT Solutions, reg. ne. 300899746, adresas: Laisvės pr. 60, Vilnius, Lietuva. Akcijos dalyvių asmens duomenis Organizatorius gali siųsti su Akcija susijusioms organizavimo paslaugoms teikti, pavyzdžiui, pašto ir kurjerių paslaugoms, tačiau tik susijusias su prizų pristatymu. Duomenų tvarkymo sąlygos reglamentuojamos abipusiu susitarimu.

33. UAB INDIANA.LT, UAB „Mondelez Baltic“, Mondelez International įmonių grupės, darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

Priedas 1: Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas:

Brūkšninis kodasProdukto pavadinimas
52013605212107 Day’s Croissant with Cocoa Filling 60g
52013605272057 Day’s Croissant with Hazelnut Filling 60g
52013605225147 Day’s Croissant Double Vanilla-Cherry Filling 60g
52013605227127 Day’s Croissant Double Cocoa-Vanilla Filling 60g
52013605239247 Day’s Croissant Double Cocoa-Coconut Filling 60g
52013605524127 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
76222020290427 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
52013605313187 Day’s Croissant with Hazelnut-Cookies Filling 60g
52013605313327 Day’s Croissant with Vanilla-Cookies Filling 60g
52013605727937 Day’s Mini Croissants Double Cocoa-Vanilla Filling 185g
52013605432057 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 185g
52013605311727 Day’s MAX Croissant with Cocoa Filling 110g