REĢISTRĒJIES un laimē

SPĒLE BEIGUSIES
Pirkuma dokumenta kopija/foto
Jautājumu gadījumā sūti e-pastu uz spele@mpagency.eu
PĒRC

JEBKURUS „7 DAYS“ PRODUKTUS

SAGLABĀ

PIRKUMA ČEKU

REĢISTRĒJIES

mondelezpromo.com

UZZINI

VAI LAIMĒJI BALVU

BALVAS

100 eiro Tev kontā

3000 eiro kontā Tev izvēlētam ceļojumam

UZVARĒTĀJI
NOTEIKUMI
  1. Loterijas preču izplatītājs: UAB “Mondelez Baltic”, reģistrācijas Nr. 303046543, juridiskā adrese: Taikos g. 88, Kauņa, Lietuva, LT51501 – turpmāk Izplatītājs.
  2. Loterijas rīkotājs: SIA “Magnet Promotions”, reģistrācijas Nr. 40003639069, juridiskā adrese: Pūces iela 31-5, Rīga LV-1082 – turpmāk Loterijas organizators (rīkotājs).
  3. Loterijas izpildes teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  4. Loterijas prece: jebkura no uzskaitītajām 7DAYS precēm, kuru var iegādāties tirdzniecības vietā visā Latvijas teritorijā.
SVĪTRKODSPRECES NOSAUKUMS
52013605212107 Day’s Croissant with Cocoa Filling 60g
52013605272057 Day’s Croissant with Hazelnut Filling 60g
52013605225147 Day’s Croissant Double Vanilla-Cherry Filling 60g
52013605227127 Day’s Croissant Double Cocoa-Vanilla Filling 60g
52013605239247 Day’s Croissant Double Cocoa-Coconut Filling 60g
52013605524127 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
52013605313187 Day’s Croissant with Hazelnut-Cookies Filling 60g
52013605313327 Day’s Croissant with Vanilla-Cookies Filling 60g
52013605725957 Day’s Mini Croissants Double Vanilla-Cherry Filling 185g
52013605727937 Day’s Mini Croissants Double Cocoa-Vanilla Filling 185g
52013605432057 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 185g
52013605311727 Day’s MAX Croissant with Cocoa Filling 110g
52013607817067 Day’s Cake Bar Forest Fruit Uncoated 32g
52013607860227 Day’s Cake Bar Vanilla Coated 32g

5. Loterijas izpildes laiks:

5.1. Loterijas sākums: 2023.gada 16.oktobris. Loterijas beigas: 2023. gada 14. novembris.

5.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 16. oktobra līdz 2023. gada 12. novembrim.

6. Balvu fonds:

BalvaDaudzums (vienības)1 balvas vērtība (EUR)Kopējā balvu vērtība (EUR)
Naudas balva30100,003000,00
Galvenā naudas balva13000,003000,00
Kopējā balvu fonda vērtība EUR, ieskaitot PVN:6000,00

7. Loterijas preču skaits, ko var iegādāties, lai piedalītos Loterijā, nebūs ierobežots.

7.1. Loterijas preces var būt pārdošanā pirms vai pēc 4. punktā noteiktā termiņa, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

7.2.Paredzēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Izredzes iegūt balvu ir 31 (trīsdesmit viena) varbūtība no 5000 (pieciem tūkstošiem), t.i. apmēram 1 no 161.

8. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023.gada 16. oktobra līdz 2023. gada 12. novembrim nepieciešams iegādāties vismaz 1 (vienu) loterijas preci jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, saglabāt pirkumu apliecinošu dokumentu un reģistrēties Loterijā:

• Aizpildot reģistrācijas anketu vietnē https://www.mondelezpromo.com/lv/, veidlapā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese un pilsēta, kurā tika veikts pirkums. Ielādējiet pirkuma čeka kopiju. Reģistrācija, ir bezmaksas.

• Lai piedalītos loterijā, nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus: dalībnieka vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un tālruņa numurs, e-pasta adrese un pilsēta, kurā prece tika iegādāta.

8.1.  Loterijas organizators vāc un apstrādā Preču un pakalpojumu loteriju likumā paredzētos personas datus – vārdu un uzvārdu. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un paziņotu Loterijas uzvarētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības likuma” 5.punktam, Loterijas rīkotājs loterijas reģistrācijas datus glabā 5 gadus.

8.2. Lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku Loterijas reģistrāciju un izvairītos no iespējamas datu dublēšanās, kā arī lai pēc iespējas precīzāk noteiktu Loterijas uzvarētāju un pārbaudītu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas rīkotājs lūdz norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.

8.3. Ja loterijas dalībnieks izpilda loterijas nosacījumus vairākas reizes, viņš var tikt reģistrēts vairākas reizes.

8.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

8.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.

9. Loterijā paredzēts:

10. Paredzētas 4 izlozes: 

11. 23.10.2023., izlozes kārtībā tiks piešķirtas 10 (desmit) 100 Eur (viens simts eiro) naudas balvas, loterijā piedalās personas, kuras pirkumu reģistrējušas laikā no 16.10.2023 līdz 22.10.2023 plkst. 23:59.

12. 30.10.2023 izlozes kārtībā tiks piešķirtas 10 (desmit) 100 Eur (viens simts eiro) naudas balvas, loterijā piedalās personas, kuras pirkumu reģistrējušas laikā no 23.10.2023 līdz 29.10.2023 plkst 23:59.

13. 06.11.2023., izlozes kārtībā tiks piešķirtas 10 (desmit) 100 Eur (viens simts eiro) naudas balvas, loterijā piedalās personas, kuras pirkumu reģistrējušas laikā no 30.10.2023 līdz 05.11.2023. plkst. 23:59.

14. 14.11.2023 izlozes kārtībā tiks piešķirta galvenā balva – naudas balva 3000 Eur (trīs tūkstoši eiro), loterijā piedalās personas, kuras pirkumu reģistrējušas laikā no 16.10.2023 līdz 12.11.2023 plkst. 23:59, un kuri nav laimējuši šo noteikumu 11.-13.punktos norādītās balvas.

15. Loterijā laimējušo dalībnieku saraksts tiks publicēts https://www.mondelezpromo.com/lv/ pēc katras izlozes līdz plkst. 23:59.

16. Izlozes notiks plkst.13.00. SIA Magnet Promotions telpās Pūces iela 31-5, Rīga, LV-1082.

Izlozes tiks veiktas, izmantojot Premium loterijas programmatūru.

17. Balvu ieguvēji tiks informēti par laimestu personīgi, nosūtot vēstuli uz e-pastu, kas tika norādīts reģistrācijas laikā.

17.1.Uzvarētājiem ir iespēja sazināties ar Loterijas organizatoriem SIA “MagnetPromotions”, rakstot pa e-pastu spele@mpagency.eu līdz 30.11.2023. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un kļūs par Izplatītāja īpašumu.

17.2.Balvas tiek piešķirtas (nosūtītas) uzvarētājiem ar bankas pārskaitījumu uz dalībnieka reģistrācijas laikā norādīto bankas kontu. Pirms balvas piešķiršanas (nosūtīšanas) Loterijas rīkotājam ir tiesības pieprasīt laimētājam iesniegt pirkumu apliecinošu dokumentu ar numuru un personas identitāti apliecinošu dokumentu (pase/ personas apliecība). Šādā gadījumā laimētājam ir jānosūta vai citādi jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments ar numuru un personu apliecinoša dokumenta (pases/personas apliecības) kopiju un bankas konta informāciju, uz kuru pārskaitāma balva. Pēc laimesta saņemšanas uzvarētājs nevar sazināties ar Loterijas organizatoriem ar pretenziju par balvu.

17.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīgs, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, kurš ir iesniedzis balvas ieguvēja un viņa paša identitāti apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

17.4.Pirkšanas dokumentā jābūt datiem, pēc kuriem var identificēt loterijas preces iegādi – pirkuma dokumenta numuram jāsakrīt ar reģistrēto, laimējušo loterijā, loterijas preces iegādes datumam jābūt no 2023.gada 16. oktobra līdz 2023. gada 12.novembrim, arī jābūt attēlotam vienam no šo noteikumu 4.punktā minētajiem loterijas produktiem ar nosaukumu 7DAYS.

17.5.Balva netiek piešķirta, ja Loterijas uzvarētājs:

1075.1.Nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personu apliecinošus dokumentus, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kura tika pasludināta par uzvarētāju;

17.5.2.Vairākas reizes reģistrējis vienu pirkuma dokumentu;

17.5.3.Pirkuma dokumenta numura vietā reģistrējis jebkuru citu iepirkuma dokumentā norādīto numuru;

17.5.4. Reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi cenšoties palielināt savas izredzes laimēt;

17.5.5. Reģistrējis viena un tā paša iepirkuma dokumenta numuru, nomainot tā simbolus pret līdzīgiem;

17.5.6.Pirkuma dokumenta numuram pievienoja papildus simbolus vai mainīja simbolu kombināciju.

18. Visas pretenzijas par Loteriju līdz 30.11.2023. rakstveidā jānosūta Loterijas rīkotājam – SIA Magnet Promotions Pūces iela 31-5, Rīga, LV-1082. Pretenzijas, kas pieteiktas pēc šī datuma, juridisku seku nerada. 

18.1. Loterijas organizatori izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji pretenziju uzskata par pamatotu, viņi atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu.

18.2. Loterijas dalībniekam ir tiesības atsaukt savu dalību loterijā ar rakstisku lūgumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas norises laiku.

19. Galīgie noteikumi

19.1.Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem un personas datu aizsardzību regulējošo tiesību aktu prasībām.

19.2. Loterijā nevar piedalīties SIA “Mondelez Latvija”, UAB “Mondelez Baltic” un “Mondelez International” uzņēmumu darbinieki un SIA “Magnet Promotions” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Loterijā piedalījies norādīto uzņēmumu darbinieks, viņš laimestu nesaņem.

19.3.Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas rīkotāji un viņu norādītās personas var apstrādāt un izmantot viņu datus laimesta saņēmēja noteikšanai, publicēt tos mondelezpromo.com, kā arī nodot laimestu. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas laimestu ieguvēju identifikāciju un laimestu piešķiršanu.

19.4. Loterijas organizētājs nav atbildīgs par jebkādiem personīgajiem izdevumiem, kas saistīti ar dalību loterijā.

19.5.Balvas nav apmaināmas.

19.6.Organizators nav atbildīgs par pieteikumiem, kas tika pazaudēti un/vai neatgriezeniski, bojāti vai tika aizkavēta to nosūtīšana, vai kuri netika nosūtīti tehnisku šķēršļu vai citu no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

19.7.Organizators nav atbildīgs par pakalpojuma pārtraukumiem tehnisku problēmu, sistēmas vai programmatūras kļūdu, kavējumu vai citu problēmu dēļ, kas var ietekmēt dalībnieku iespējas piedalīties loterijā vai izmantot vietni.

19.8.Loterijas organizatori nav atbildīgi par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no spēles, kā arī par laimesta nepiešķiršanu gadījumos, ja nav ievēroti Loterijas noteikumi, vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepareiza vai neprecīza, vai arī, ja ar Loterijas uzvarētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

19.9.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir paredzēti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos sniegtā informācija par Loteriju ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

19.10.Izlozes norisi nosaka Loterijas rīkotāji saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.To īstenošana un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātajiem izlozes noteikumiem var iepazīties mājaslapā https://www.mondelezpromo.com/lv/.

___________________________

SIA Magnet Promotions

valdes priekšsēdētāja Ērika Kokorēviča