Kontrolli, kas võitsid

MÄNG LÄBI
Ostudokumendi koopia/pilt
Küsimuste korral võta ühendust aadressil loterii@mpagency.eu
OSTA

ükskõik milline 7Daysi toode

SALVESTA

OSTUKVIITUNG/-DOKUMENT

Registreeru

mondelezpromo.com

SAA KOHE TEADA

auhind

AUHINNAD

100 eurot Sinu kontole

3000 eurot kontole Sinu valitud reisiks

VÕITJAD
REEGLID

1. ÜLDEESKIRI

1.1. Käesoleva eeskirja eesmärk on määrata Kampaania „Osta ükskõik milline 7DAYS toode, registreeri ostutšekk ja kontrolli, kas võitsid!“ (Kampaania) läbiviimise kord, Kampaania võitjate välja selgitamise ja võidetud auhindade võitjatele üleandmise kord (Eeskiri).

1.2. Ettevõtte Partizanas OÜ, juriidilise isiku kood 11698825, asukoha aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 19, 10150, Eesti Vabariik (Korraldaja) korraldatud Kampaania kestab 16.oktoobrist 2023 kuni 12. novembrini 2023 (kaasa arvatud), välja arvatud juhtudel, kui Kampaania lõpetatakse ennetähtaegselt Korraldaja või Tellija otsusega (Kampaania periood).

1.3. Kampaania tellija on UAB Mondelez Baltic, ettevõtte registrikood 303046543, asukoha aadress Leedu Vabariik, Kaunas, Taikos pr. 88 (Tellija).

1.4. Osalemiseks ja Kampaania auhindade võitmiseks tuleb osta Kampaania perioodil ükskõik millisest Eesti Vabariigi territooriumil asuvast müügikohast selle Eeskirja punktis 3.1 nimetatud 7DAYS (7DAYS) toode ja registreeruda, täites registreerimisvormi veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/.

1.5. Kampaanias on õigus osaleda kõigil füüsilistel isikutel, kes ostavad 7DAYS toote (tooteid) ja registreerivad Kampaania ajal ostutšekid nimetatud veebilehel (edaspidi iga Kampaanias osalev isik – Osaleja).

1.6.Auhindade võitmisest saab Osaleja teada veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/ registreerumise ajal ning samuti võib Korraldaja Osalejat võidust teavitada ka Osaleja telefoninumbril või e-posti aadressil, mis on märgitud registreerimisvormi veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/. Põhiauhinna võitmiseks Osaleja (võitja) saab teada peaauhinna loosimise päeval – 14. novembril 2023. a., veebilehelt https://mondelezpromo.com/7days-ee/.

1.7. Kampaanias registreeritud ostudokumentide (tšekid või arved) originaalid tuleb säilitada kuni auhinna kättesaamiseni. Korraldajal on õigus jätta Kampaanias osalejale auhind välja andmata, kui ta ei esita ostudokumenti Kampaanias registreerimise või auhinna üleandmise-vastuvõtmise ajal.

1.8. Kampaanias registreerumisel peab Osaleja esitama 7DAYS toote ostudokumendi (või elektroonilise dokumendi) selge koopia, millel peab olema näha: dokumendi registreerimisnumber, kuupäev ja andmed vähemalt 1 (ühe) käesoleva Eeskirja punktis 3.1 nimetatud 7DAYS toote ostmise kohta.

1.9. Osalejaid teavitatakse auhinna võitmisest registreerimise ajal, Osaleja (võitja) saab teada peaauhinna võidust 14. novembril 2023. a., veebilehelt https://mondelezpromo.com/7days-ee/ või võtavad Korraldajad temaga ühendust isiklikult. Kui Korraldaja kinnitab, et Osaleja võitis auhinna ja ostudokument vastab Eeskirjas toodud tingimustele, kantakse Osaleja võitjate nimekirja.

1.10. Kampaanias osaledes (registreerides ostudokumendid nimetatud veebilehel) nõustuvad Osalejad, et Korraldaja töötleb ja kasutab nende isikuandmeid käesolevas Eeskirjas sätestatud korras ning kinnitavad ühtlasi, et nad on Eeskirjaga tutvunud, Osalejale on seda täielikult avalikustatud, läbi arutatud ja selgitatud, Osaleja on mõistnud ja nõustub tingimusteta kõigi Eeskirja tingimustega ning kohustub rangelt ja tingimusteta järgima Eeskirja ja Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid.

1.11. Osaleja nõusolekut Eeskirja ja isikuandmete töötlemise poliitikaga väljendatakse linnukese märkimisega kinnituse “Olen Eeskirjaga tutvunud ja nõustun sellega” või muu samalaadse kinnituse juurde, mis viitab selgelt sellele, et Osaleja on Eeskirjaga tutvunud ning nõustub seda täitma

2. KAMPAANIA AUHINNAD

2.1. Kampaania auhinnad (edasi tekstis iga eraldi Auhind, kõik koos Auhinnad):

2.1.1. 30 x 100 EUR (sada eurot) sularahaauhinnad;

2.1.2. Peaauhind – 3 000 EUR (kolm tuhat eurot) sularaha.

2.2. Auhindade kogus – 31 tk (kolmkümmend üks), sh peaauhind.

2.3. Üldine auhinnafond – 6 000 EUR (kuus tuhat eurot) (käibemaksuga). Ühe Auhinna väärtus – 100 EUR (sada eurot), peaauhinna väärtus 3 000 EUR (kolm tuhat eurot).

2.4. Auhinda ei saa vahetada teiste Auhindade vastu ning seda ei maksta võitjatele välja mitte mingi hüvitise kujul.

2.5. Mängu võidu tõenäosus sõltub saadaolevate auhindade arvust ja osalejate ligikaudsest arvust. Käesoleval juhul on Kampaania Auhindade arv 31 ühikut, Osalejate ligikaudne oletatav arv – 5 000. Seega on Kampaanias auhinna võitmise üldine eeldatav tõenäosus üks 161-st (1/161). Võidu täpset tõenäosust ei saa garanteerida ja see sõltub osalejate koguarvust ja juhuslikust valikust või muudest mehhanismidest, mida Korraldaja kasutab võitjate väljaselgitamiseks (kui neid kasutatakse).

3. KAMPAANIAS OSALEVAD KAUBAD

3.1. Kampaaniatooted, mida ostes saab Kampaanias osaleda, on järgmised Eesti Vabariigi territooriumil jaemüügipunktides müüdavad 7DAYS tooted:

TRIIPKOODTOOTE NIMETUS
52013605212107 Day’s Croissant with Cocoa Filling 60g
52013605272057 Day’s Croissant with Hazelnut Filling 60g
52013605225147 Day’s Croissant Double Vanilla-Cherry Filling 60g
52013605227127 Day’s Croissant Double Cocoa-Vanilla Filling 60g
52013605239247 Day’s Croissant Double Cocoa-Coconut Filling 60g
52013605524127 Day’s Croissant Double Vanilla-Strawberry Filling 60g
52013605313187 Day’s Croissant with Hazelnut-Cookies Filling 60g
52013605313327 Day’s Croissant with Vanilla-Cookies Filling 60g
52013605725957 Day’s Mini Croissants Double Vanilla-Cherry Filling 185g
52013605727937 Day’s Mini Croissants Double Cocoa-Vanilla Filling 185g
52013605432057 Day’s Mini Croissants with Cocoa Filling 185g
52013605311727 Day’s MAX Croissant with Cocoa Filling 110g
52013607817067 Day’s Cake Bar Forest Fruit Uncoated 32g
52013607860227 Day’s Cake Bar Vanilla Coated 32g

4. KAMPAANIA KÄIK

4.1. Kampaania toimumise ajal, so 16. oktoobrist 2023 kuni 12. novembrini 2023 (kaasa arvatud), peavad isikud, kes soovivad selles osaleda, ostma vähemalt 1 (ühe) Eeskirja punktis 3.1 nimetatud 7DAYS toote ükskõik millises müügipunktis kogu Eesti Vabariigi territooriumil, säilitama ostudokumendi (kviitungi või arve) (Ostudokument) ja täitma 16. oktoobrist 2023 kuni 12. novembrini 2023 kella 23:59-ni registreerimisvormi veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/.

4.2. Registreerimisvormi tuleb märkida Osaleja eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukoha või muu koha aadress, kuhu saab toimetada Auhinna, ning ostudokumendi (tšeki või arve) koopia. Osaleja tagab ja võtab endale täieliku vastutuse, et registreerimisel esitatud andmed on õiged ja vastavad tegelikkusele.

4.3. Registreerimisel tuleb üles laadida ostudokumendi selgelt nähtav koopia (skaneeritud või foto). Dokumendi koopial peab olema näha dokumendi number, kuupäev ja andmed, mis kinnitavad, et Osaleja ostis vähemalt ühe Eeskirja punktis 3.1 nimetatud 7DAYS toote. Ostudokumendi koopia peab vastama veebilehel märgitud vormingu ja suuruse (faili suuruse) nõuetele. Kui Ostudokument ei vasta käesolevas Eeskirjas ja veebilehel toodud tingimustele, siis Auhinda ei väljastata.

4.4. Korraldaja nõudmisel peab Osaleja esitama Ostudokumendi originaali.

4.5. Eeskirjas sätestatud korras Ostudokumendi esitamisega kinnitab Osaleja, et on Ostudokumendi seaduslik ja ainus omanik. Korraldaja jätab endale õiguse ühepoolselt, ilma Osalejat eelnevalt hoiatamata, kõrvaldada Kampaaniast ükskõik milline Osaleja, kui Korraldajal tekib põhjendatud kahtlus Osaleja ebaaususe kohta Kampaanias osalemisel või Eeskirja nõuetele mitte vastamise kohta (sh, kuid mitte ainult, tehniliste vahenditega või muul viisil Osaleja enda või teiste Osalejate esitatud andmetega või Korraldaja veebilehe andmetega manipuleerimine, kahtlused Ostudokumendi omandiõiguse õigsuses jne).

4.6. Kui üks Ostudokument registreeritakse mitu korda, siis loetakse kehtivaks see Ostudokument ja selle esimesena registreerinud Osaleja, kuid sellisel juhul on Korraldajal õigus selline Osaleja/Ostudokument Kampaaniast eemaldada ja mitte kanda seda Osalejat võitjate nimekirja.

4.7. Kui toote ostmisel ei märgitud müügikohas Ostudokumendile ostetud 7DAYS toote täpset nimetust/nimetusi, peab Kampaanias osaleda sooviv isik pöörduma kohe pärast kauba ostmist müügikoha poole ja paluma, et talle väljastataks ostuarve 7DAYS toote täpse nimetusega. Kui ostudokumendil puudub 7DAYS toote täpne nimetus, loetakse selline ostudokument Eeskirjale mittevastavaks ning seda Kampaanias osalemiseks ei registreerita.

4.8. Kui Ostudokumendi koopiat ei õnnestu üles laadida, peab Kampaanias Osaleja võtma ühendust Korraldajaga e-posti teel loterii@mpagency.eu.

4.9. Kui Kampaanias Osaleja on edukalt registreerunud, siis saab Osaleja Auhinna võitmisest teada Ostudokumendi registreerimise ajal. Auhinnavõitjad loositakse välja juhuslikus korras. Võitja nimi ja perekonnanimi kantakse võitjate nimekirja alles pärast seda, kui on kinnitatud, et Ostudokument vastab Eeskirjas toodud tingimustele. Osalejat, keda võitjate nimekirja ei kantud, ei loeta võitjaks ja tal ei ole õigust Auhinda saada.

4.10. Peaauhinna võitja loositakse kõigist Kampaania ajal registreeritud ostutšekkidest, mis ei võitnud Eeskirja punktis 2.1.1 nimetatud auhinda. Peaauhinna võitja loositakse ja avaldatakse 14. novembril 2023. a. veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/.

4.11. Kampaanias osalevad kõik Kampaania ajal registreeritud Ostudokumendid, välja arvatud käesolevas Eeskirjas sätestatud erandid (nt kui Korraldaja ei aktsepteeri Osaleja esitatud Ostudokumenti, kui Ostudokument on vales vormis vms).

5. AUHINDADE KÄTTESAAMINE

5.1. Kui Ostudokument vastab käesolevas Eeskirjas sätestatud tingimustele, võtab Korraldaja võidetud Auhinna üleandmiseks ühendust Auhinna võitjaga Kampaania registreerimise ajal märgitud telefoninumbril või e-posti aadressil.

5.2. Kui Korraldaja on kinnitanud, et võitja Ostudokument vastab Eeskirjas sätestatud tingimustele, kantakse võitja ees- ja perekonnanimi veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/avaldatud võitjate nimekirja ning Auhind kantakse võitjale (Osalejale) üle registreerimisel märgitud pangakontole või antakse üle muul Korraldajale ja osalejale sobival ja lisakuludeta (võrreldes eelnevalt nimetatuga) viisil.

5.3. Kui võitja aadress muutub, siis peab võitja sellest Korraldajat teavitama. Kui Osaleja (võitja) ei teavita Korraldajat nõuetekohaselt ja õigeaegselt, siis ei vastuta Korraldaja tekkinud tagajärgede eest (nt kui Auhinda ei ole võimalik kätte anda).

5.4. Auhinna võitmisega seotud maksud maksab Korraldaja.

5.5. Auhinna üleandmisel võivad Korraldaja, Tellija või nende poolt volitatud kolmandad isikud (nt kullerid) paluda võitjal või mõnel teisel Auhinda vastuvõtval isikul esitada isikuttõendav dokument. Kui Auhinna võtab vastu keegi teine isik, mitte see, kes on märgitud Kampaania registreerimisvormi, siis võidakse sellelt isikult Auhinna üleandmisel paluda esitada Auhinna vastuvõtmise õigust tõendav dokument (nt volikiri). Kui Auhinna vastuvõtja keeldub oma isikuttõendavat dokumenti ja/või volikirja (kui Auhinna võtab vastu võitja poolt volitatud isik) esitamast, siis võivad Korraldaja, Tellija või nende poolt volitatud kolmandad isikud (nt kullerid) Auhinna üleandmisest keelduda.

5.6. Kui Kampaanias Osaleja/võitja on alaealine, siis peab tema eest andmed esitama üks tema vanematest või eestkostjatest ning samuti peab too isik (üks vanematest või eestkostjatest) esitama oma isikuttõendava ja eestkostet kinnitava dokumendi.

5.7. Korraldaja ja Tellija ei vastuta selle eest, kui suvalisel ajal enne Auhinna kättesaamist palutakse Osalejal esitada Ostudokumendi originaal, kuid kui Osaleja seda esitada ei saa või on Ostudokumendi originaal kahjustatud, loetamatu või muul viisil kahjustatud sellisel viisil ja ulatuses, et Korraldaja, Tellija või nende poolt volitatud kolmas isik (nt kuller) ei suuda Kampaanias osalemiseks vajalikke andmeid tuvastada. Sel juhul Auhinda Osalejale (võitjale) kätte ei anta.

5.8. Auhinnad toimetatakse kätte hiljemalt 3 (kolme) nädala jooksul pärast Osaleja võitjate nimekirja kandmist, välja arvatud juhul, kui Auhinnad toimetatakse kätte hiljem või jäetakse väljastamata mitte Korraldaja ja/või Tellija süül.

5.9. Pärast Auhinna kättesaamist ei ole Auhinna võitjatel õigust esitada Korraldajale ega tema volitatud isikule Auhinna kohta pretensioone.

5.10. Auhindade kättetoimetamise teenuste kulud (nt pangaülekandega seotud kulud, v.a auhinna kohaletoimetamise lisakulud, kui Auhinda ei õnnestu kätte toimetada võitja süül) katab Korraldaja. Korraldaja ja Tellija ei vastuta, kui auhindu ei saa kätte toimetada võitjate valesti ja/või ebatäpselt märgitud auhinna kohaletoimetamise aadressi tõttu (nt ebatäpne pangakonto).

5.11. Auhinna kätte saamisega seotud lisakulusid, mida käesolevas Eeskirjas ei ole nimetatud, näiteks auhinnale ise järele tulemise või korduva kohale toomise kulud, kui kulleri toodud saadetist ei ole vastu võetud, kui Korraldajaga on kokku lepitud auhinna kohaletoimetamise muu kord – selliseid kohaletoimetamise või telefonivestluste kulusid ja muid Eeskirjas nimetamata kulusid auhinnavõitjatele ei kaeta ega ei hüvitata.

5.12. Korraldaja ja Tellija ei vastuta, kui auhinda ei anta kätte võitja süül või muudel sõltuvalt võitjast põhjustel (näiteks võitjat ei leita auhinna üleandmiskohast, kuller ei saa võitjaga ühendust, võitja ei võta auhinda määratud ajal vastu, võitja on märkinud ebaõige aadressi või pangakonto, ei esita isikusamasust kinnitavat dokumenti või volikirja, või mingitel muudel asjaoludel); sel juhul ei ole Korraldaja kohustatud proovima anda/saata võitjale auhinda korduvalt. Teist korda võidakse saata/ väljastada auhind võitjale Korraldaja valikul (st Korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus saata / väljastada Auhind võitjale uuesti) ja alles pärast seda, kui võitja on eelnevalt tasunud kõik Korraldaja kulud, mis on seotud auhinna uuesti saatmisega ja auhinna ebaõnnestunud saatmisega seotud kulud. Kui auhinda ei saa teist korda kätte toimetada võitja süül või muudel võitjast sõltuvatel põhjustel, siis auhinda võitjale ei anta. Korraldaja ei vastuta kullerite / kolmandate isikute Auhindade tarneteenuste kvaliteedi eest.

5.13. Võidetud, kuid ära võtmata Auhinnad jäävad Korraldaja kätte. Kättesaamata Auhindade kättesaamise korra kooskõlastab Osaleja Korraldajaga individuaalselt.

5.14. Korraldaja ei ole kohustatud hoidma ja/ või üle andma Auhinda Korraldajale, kui Auhinda ei õnnestu Osalejale üle anda Osaleja süül või ebapiisava hoolsuse tõttu (nt kui Osaleja ei näita oma aadressi).

6. MUUD TINGIMUSED

6.1. Kampaanias osalev Ostudokument (originaal) tuleb säilitada kuni Auhinna kättesaamiseni.

6.2. Registreerimine aadressil https://mondelezpromo.com/7days-ee/ on tasuta.

6.3. Korraldaja ei hüvita Osalejale mingeid Kampaanias osalemise või Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi (nt Auhinna kättesaamiseks kohale sõitmise kütusekulu, pangaülekandega seotud kulud jms).

6.4. Kõik pärast Auhinna kättesaamist Auhinna edasise kasutamisega seotud kulud kannab Kampaanias Osaleja (võitja).

6.5. Ei mängu Korraldaja ega Tellija ei vastuta Auhindade võitjate võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida Auhinna kasutamisel.

6.6. Korraldajal on õigus avaldada võitjate ees- ja perekonnanimed veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/.

6.7. Kampaanias osaledes nõustuvad Osalejad järgima käesoleva Eeskirja nõudeid ja muid Korraldaja otsuseid.

6.8. Igal Osalejal on õigus osaleda Kampaanias piiramatu arvu kordi, kuid ühe Ostudokumendi võib registreerida ainult üks kord, sõltumata ostetud 7DAYS toodete arvust (näiteks, kui Ostudokumendile on märgitud, et Osaleja ostis 3 (kolm) 7DAYS toodet, tohib sellise Ostudokumendi registreerida ainult üks kord). Ühe Ostudokumendiga saab võita ainult ühe Auhinna (võidu korral).

6.9. Korraldajal on õigus muuta Kampaania tingimusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, käesoleva Eeskirjaga), teavitades sellest avalikkust ette veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/. Kampaania muudetud tingimused (Eeskiri) jõustuvad järgmisel kalendripäeval pärast nende avaldamist veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/ ja on kehtivad pärast jõustumise kuupäeva registreeritud Ostudokumentide puhul.

6.10. Auhindade kogus on piiratud Korraldaja jätab endale õiguse lõpetada Kampaania igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

6.11. Kampaanias ei tohi osaleda SIA Magnet Promotions, UAB Mondelez Baltic, Mondelez International Inc. ning SIA Mondelez Latvija töötajad ja nende pereliikmed (vanemad (kasuvanemad), lapsed (kasulapsed), vennad, õed ja nende abikaasad, abikaasa, elukaaslane, abikaasa/elukaaslase vanemad).

7. PRETENSIOONIDE JA KAEBUSTE MENETLEMISE KORD

7.1. Käesolevale Eeskirjale ja Eeskirjas reguleerimata küsimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

7.2. Korraldaja soovitab kõik vaidlused lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, siis lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

7.3. Osalejate kaebused Kampaania reeglite rikkumise kohta tuleb esitada kirjalikult, saates kaebuse ja seda tõendavad tõendid ettevõttele Partizanas OÜ, juriidilise isiku kood 11698825, asukoha aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 19, 10150, Eesti Vabariik, või e-posti teel loterii@mpagency.eu .

7.4. Korraldaja menetleb kaebusi ja vastab neile 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kirjaliku kaebuse saamise päevast.

7.5. Korraldaja ei vasta ega võta vastu pretensioone, kui registreerimine ebaõnnestub registreerimise korra mittejärgimise tõttu. Korraldaja jätab endale õiguse mitte lubada osaleda või diskvalifitseerida Kampaanias osalemisest isik, kui on alust kahtlustada, et isik rikub õigusaktide nõudeid või selle Kampaania Eeskirja või tingimusi või muid Korraldaja otsuseid.

7.6. Juhul, kui Osaleja ei nõustu Osaleja kirjalikule pretensioonile esitatud Korraldaja vastusega, siis võib Kampaanias Osaleja (füüsiline isik, tarbija) esitada oma soovi/kaebuse Kampaania kohta tarbijaõiguste kaitse institutsioonile, kes lahendab vaidluse kohtueelses korras, või täita taotluse vormi EGS-i platvormil https://ec.europa.eu/odr/.

8. ANDMEKAITSE

8.1. Kampaania ajal kogutavate andmete vastutav töötleja on Korraldaja: Partizanas OÜ, juriidilise isiku kood 11698825, asukoha aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 19, 10150, Eesti Vabariik, e-post post loterii@mpagency.eu .

8.2. Osalejate Kampaanias osalemise tagamiseks kogub ja töötleb Korraldaja järgmisi Osalejate isikuandmeid:

8.2.1. Ees- ja perekonnanimi;

8.2.2. E-posti aadress;

8.2.3. Isikukood;

8.2.4. Telefoninumber;

8.2.5. Elukoha aadress.

8.3. Kampaanias osaledes kinnitavad Osalejad, et nad on selle Eeskirjaga nõus ja et Kampaania Korraldaja ning tema volitatud isikud võivad töödelda nende andmeid Kampaania korraldamise ja muudel allpool kirjeldatud eesmärkidel.

8.4. Kampaanias Osaleja, kes ei esita veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/registreerimisvormis märgitud andmeid, ei saa Kampaanias osaleda.

8.5. Kampaania käigus kogutud isikuandmeid hallatakse isiku nõusoleku alusel, mida ta väljendas täites registreerimisvormi veebilehel https://mondelezpromo.com/7days-ee/. Kampaanias Osalejal on õigus oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta e-posti teel loterii@mpagency.eu, ilma et see mõjutaks tema andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust ja töötlemist enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui Kampaanias Osaleja võtab oma nõusoleku tagasi, kustutatakse ta Kampaanias Osalejate/võitjate nimekirjast ja Kampaanias ta enam ei osale.

8.6. Kampaanias Osalejate andmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

8.6.1. Kampaaniaga seotud teabe edastamiseks, haldamiseks ja töötlemiseks;

8.6.2. Kampaania läbiviimiseks;

8.6.3. Kampaania kvaliteedi tagamiseks;

8.6.4. Kampaania läbiviimisega seotud probleemide lahendamiseks;

8.6.5. Auhindade võitjatele kohaletoimetamiseks ja vastu võtmiseks;

8.6.6. maksude maksmiseks Kampaania Auhinna võitnud Osaleja eest;

8.6.7. muudel Kampaania läbiviimisega seotud seaduslikel eesmärkidel.

8.7. Kampaanias Osaleja andmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele nii palju, kui see on seotud Kampaania läbiviimisega:

8.7.1. Seaduslikele andmetöötlejatele edastatakse Osaleja andmed, mis on vajalikud Kampaania võitjate välja valimiseks ja nende veebilehel haldamiseks, nendega ühenduse võtmiseks ja Auhindade üle andmiseks (kätte toimetamiseks);

8.7.2. Saadetiste kohale toimetamise teenust osutavatele teenistustele esitatakse Osalejate andmed, mis on vajalikud Kampaania Auhindade kätte toimetamiseks;

8.7.3. Riigiasutustele esitatakse Osalejate andmed, mis on vajalikud kohaldatavate maksude maksmiseks (kui kohaldatakse);

8.7.4. muudel õigusaktides määratletud seaduslikel juhtudel ja korras.

8.8. Osalejate isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui 3 (kolm) kuud pärast Kampaania lõppemist, välja arvatud andmeid, mis on vajalikud Kampaania Auhinna võitnud Osaleja eest kohaldatavate maksude maksmiseks, mida säilitatakse 10 (kümme) aastat pärast Kampaania lõppemist.

8.9. Kampaanias Osalejal on õigus pöörduda Korraldaja poole e-posti teel loterii@mpagency.eu ja paluda, et Korraldaja võimaldaks talle juurdepääsu kogutud isikuandmetele ja parandaks need, kui Korraldaja valduses olevad andmed on ebaõiged või ebatäpsed, kustutaks need või piiraks nende andmetöötlust, samuti andmeid üle kanda. Kui Osaleja palve täitmine raskendab sellise isiku Kampaanias osalemist, siis kustutatakse Osaleja Osalejate/võitjate nimekirjast ja Kampaanias ta enam ei osale.

8.10. Teil on järgmised õigused: teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest; saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse, millistele andmesaajatele neid edastatakse ja edastati andmetöötlusperioodil; nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või isikuandmete töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse õigusaktide nõudeid rikkudes, keelduda igal ajal Kampaanias osalemisest ja muud Isikuandmete kaitse õigusaktides määratletud õigused. Kui Kampaanias Osaleja arvab, et selle Kampaania käigus rikutakse tema õigusi, mis on seotud andmekaitsega, on Osalejal õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile.